Aluehallituksen alaiseen henkilöstöjaostoon seitsemän jäsentä

Lapin aluevaltuusto päätti 2.5. kokouksessaan aluehallituksen alaisen seitsenjäsenisen henkilöstöjaoksen perustamisesta.

Lapin aluevaltuusto päätti 2.5. kokouksessaan aluehallituksen alaisen seitsenjäsenisen henkilöstöjaoston perustamisesta.

Henkilöstöjaoston tehtävä on seurata ja edistää henkilöstöpolitiikkaa, strategisia tavoitteita, henkilöstön saatavuutta, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa. Lisäksi jaosto edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa hyvinvointialueella. Henkilöstöjaosto päättää muun muassa henkilöstöhallintoa koskevista yleisistä periaatteista ja linjauksista, paikallisten sopimusten vahvistamisesta, henkilöstö‐ ja koulutussuunnitelman hyväksymisestä sekä paikallisten järjestelyerien neuvottelutuloksen hyväksymisestä.

Aluehallitus valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan aluehallituksen varsinaisista jäsenistä sekä jaoston muut jäsenet ja heidän varajäsenensä joko aluehallituksen varsinaisista tai varajäsenistä. Jaoston jäseneksi ei voida valita hyvinvointialueen työntekijöitä.

Lisätietoja:
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998
hallintolakimies Miikka Ruokamo, miikka.ruokamo@lapha.fi, 040 843 5067

Muita uutisia