Aluehallituksen päätökset 14.9. kokouksesta

Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin Ateriapalvelut Oy:n perustamisen ja hyväksyi yhtiön osakassopimuksen. Yhtiön perustamisen taustalla on laki, jonka mukaan kunnat eivät voi tuottaa ateriapalveluja hyvinvointialueelle tai päin vastoin.

Yhteinen ateriapalvelujen tuottaja on perustettu

Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin Ateriapalvelut Oy:n perustamisen ja hyväksyi yhtiön osakassopimuksen. Yhtiön perustamisen taustalla on laki, jonka mukaan kunnat eivät voi tuottaa ateriapalveluja hyvinvointialueelle tai päin vastoin.

Lapin Ateriapalvelut Oy on hyvinvointialueen ja siihen liittyvien jäsenkuntien yhteinen yhtiö, joka voi tuottaa ateriapalveluja sekä kunnille että hyvinvointialueelle. Enontekiön, Inarin, Sodankylän, Tervolan, Kolarin, Muonion, Savukosken, Utsjoen ja Ylitornion kunnat ovat aiemmin ilmoittaneet, että ovat kiinnostuneita yhtiöön liittymisestä.

Hyvinvointialue pyytää yhtiön osakkaiksi tulevia kuntia tekemään asiaa koskevat päätökset lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi hyvinvointialue pyytää, että kunnat, jotka eivät halua liittyä yhtiöön, käynnistävät omien ruokapalvelujensa yhtiöittämisen. 

 

Mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon johtajaksi Antti Alaräisänen

Aluehallitus valitsi mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon johtajaksi Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Antti Alaräisäsen. Virka oli sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä. 

 

Uusia virkoja tekniikka- ja logistiikkapalveluihin

Aluehallitus perusti tekniikka- ja logistiikkapalveluihin kiinteistö- ja tilapäällikön, käyttöpäällikön, puhtauspalvelupäällikön ja logistiikkapäällikön virat.

Virat tulevat sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja tai toimia ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen virkojen perustaminen jätettiin pöydälle. 

 

Lautakuntien ja henkilöstöjaoston esittelijät vahvistettu 

Aluehallitus valitsi lautakuntien esittelijät:
osallisuus- ja asiakkuuslautakunta: kehitysjohtaja Mikko Häikiö
hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta: hallintojohtaja Harri Tiuraniemi
pelastus- ja valmiuslautakunta: pelastusjohtaja Markus Aarto

henkilöstöjaosto: henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen 

Tarkastuslautakunta päättää esittelijästään hallintosäännön mukaisesti myöhemmin. Saamen kielen lautakuntaan nimetään esittäjä, kunhan lautakunta on toiminnassa. Saamenkielisten palveluiden valmistelun ohjausryhmän valmistelijana toimii saamenkielisten palvelujen ja kielellisten oikeuksien asiantuntija Tuuli Miettunen. 

 

Muita päätöksiä: 

-Esitettiin aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten analysointitilanteen. Esitetään myös, että hyvinvointialueen ei perustellusta syystä tarvitse hyväksyä yksittäisten sopimusten ja toimitilojen siirtymistä hyvinvointialueen vastuulle. 

-Merkittiin tiedoksi hyvinvointialueen talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.8.2022. 

-Käsiteltiin investointisuunnitelmaesitystä vuosille 2023-2026. Aluehallitus tekee investointisuunnitelmasta esityksen aluevaltuustolle seuraavassa kokouksessaan 21.9.2022.  

-Hyväksyttiin ensi vuoden talousarviokehys. Talousarvion valmistelua käsitellään aluehallituksen kokouksissa säännöllisesti syksyn aikana. Varsinainen talousarvio on aluehallituksen käsittelyssä 7.12. ja aluevaltuuston käsittelyssä 19.12. 

-Hyväksyttiin, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tilaa kaksi ambulanssia ja Lapin sairaanhoitopiiri kuusi ambulanssia. Hyväksyttiin myös, että pelastuslaitos alkaa kilpailuttaa Sodankylän sammutusauton, Äkäslompolon säiliösammutusauton sekä Kemin, Tornion ja Rovaniemen säiliöautot. Päätös tarvittiin, koska hälytysajoneuvojen toimitusaika on useita kuukausia. 

-Hyväksyttiin poikkeusluvan hakeminen Lapin hyvinvointialueen ensihoitopalveluihin vuosille 2023-2024. Poikkeuslupa antaisi mahdollisuuden poiketa säännöllistä työaikaa ja vuorokausilepoa koskevista työaikalain säännöksistä tarpeen mukaan. 

-Kehittämis- ja strategiapalvelujen uudelleen organisoiminen ja vastuuyksikköjohtajien virkojen perustaminen palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 

-Nimettiin yhtymäkokousedustajiksi NordLab-hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksiin Pertti Hemminki, Timo Peisa ja Heli Trög sekä heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi Pekka Tiitinen, Raija Kerätär ja Juhana Kelloniemi. 

 

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat 

 

Muita uutisia