Aluehallituksen päätökset 5.10.2022

Hyvinvointialue ei hyväksy kaikkia Rovaniemelle esitettyjä uusia sote-vakansseja.
Saamenkieliset palvelut jatkuisivat kuten ennenkin.
Ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon myöntämisperusteet yhtenäistyvät.

Hyvinvointialue ei hyväksy kaikkia Rovaniemelle esitettyjä uusia sote-vakansseja

Lapin aluehallitus antoi lausuntonsa koskien 30 uutta toimea ja virkaa, jotka Rovaniemi haluaa perustaa vielä loppuvuoden aikana. Hyvinvointialue pitää perusteltuina vakansseina viittä terveyskeskuslääkäriä, kahta lasten ja nuorten mielenterveystyön sairaanhoitajaa ja yhtä lastensuojelun sosiaaliohjaajaa.

Aluehallitus suosittelee, että Rovaniemi ei perustaisi muita virkoja ja toimia ennen kuin hyvinvointialueen talousarvio ja palvelujen organisaatio valmistuvat loppuvuodesta. Rovaniemen uudet vakanssit eivät näy kaupungin tämän vuoden talousarviossa. Siksi valtio ei ole voinut huomioida noin kahden miljoonan euron palkkamenoja hyvinvointialueiden ensi vuoden rahoituksessa.

 

Saamenkieliset palvelut jatkuisivat kuten ennenkin

Aluehallitus esittää Saamelaiskäräjille, että hyvinvointialue järjestää ensi vuonna pääosin samat saamenkieliset palvelut kuin kunnat ovat aiemmin järjestäneet.

Hyvinvointialueen saamen kielen ohjausryhmä esitti aiemmin, että nykyisten palvelujen lisäksi hyvinvointialue hakisi Saamelaiskäräjiltä rahoitusta palkata Enontekiölle toinen kotipalvelutyöntekijä eli Veahkki. Aluehallitus päätti yksimielisesti, että toista Veahkkia ei haeta.

Hyvinvointialue saa saamenkielisten palvelujen järjestämiseen korvamerkittyä valtionavustusta. Tänä vuonna vastaava kuntien saama avustus oli yhteensä 562 000 euroa.

Enontekiöllä saamenkielisiä toimia ovat tänä vuonna olleet kotiavustaja, lähihoitaja-kotiavustaja, terveydenhoitaja ja Muonion vuodeosaston vastuuhoitaja.

Inarissa saamenkielisiä toimia ovat kaksi kotipalvelutyöntekijää, kaksi palvelukotien lähihoitajaa, terveyskeskuksen lähihoitaja, kolme kylätyöntekijää ja psykogeriatrinen sairaanhoitaja.

Sodankylässä saamenkielisiä toimia ovat kotihoidon lähihoitaja sekä kylätyöntekijä.

Utsjoen saamenkielisiä toimia ovat kaksi hoivatyöntekijää, kaksi Auttaja-Aslak-toiminnan työntekijää, toiminnanohjaaja, terveydenhoitaja-kotisairaanhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

 

Ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon myöntämisperusteet yhtenäistyvät

Ensi vuoden alusta lähtien kaikkialla Lapissa noudatetaan yhtenäisiä ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon myöntämisperusteita. Kuntien nykyisiin käytäntöihin tulee vain vähän muutoksia, sillä myöntämisperusteet pohjautuvat lakeihin.

Yksittäisten asiakkaiden jo voimassa oleviin palveluihin ei tule yhtäkkisiä muutoksia vuodenvaihteessa. Uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön uusille asiakkaille ja kun ikäihmisen palveluja tarvitsee jostakin syystä arvioida uudelleen.

Hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalveluja tulevat olemaan tilapäinen asuminen, tuettu asuminen, yhteisöllinen asuminen sekä pitkä- ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Myös asiakasmaksut yhtenäistyvät vuoden vaihteessa. Maksujen suuruudesta päätetään myöhemmin tänä vuonna.

Lapin aluehallitus hyväksyi ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon myöntämisperusteet, jotka ovat nähtävissä hyvinvointialueen nettisivuilla hallituksen kokouksen tiedoissa: https://lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat.

 

Organisaation rakentaminen jatkuu

Aluehallitus perusti terveyspalveluihin kaksi kuntoutuspäällikön virkaa. Teknisiin ja logistiikkapalveluihin perustettiin turvallisuuspäällikön virka. Tietohallinnon ja digitalisaation vastuualueelle perustettiin neljä palvelupäällikön toimea.

Virat ja toimet laitetaan avoimeksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Jos joitakin virkoja ei saada täytettyä sisäisesti, voidaan käyttää julkista hakua.

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta yksi kehittämispalvelujen vastuualue

Hyvinvointialueen kehittämis- ja strategiapalvelujen vastuualueita ovat jatkossa tutkimus- ja kehittämispalvelut, strategiapalvelut, viestintäpalvelut, tietohallinto ja digitaaliset palvelut sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE). Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus siirtyy hyvinvointialueelle Kolpeneen palvelukeskuksen mukana.

Poske hallinnoi muun muassa hyvinvointialueelle tärkeitä Tulevaisuuden sote-keskus ja Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeita. Poske on Lapin yliopiston, Saamelaiskäräjien, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun muodostama sopimuspohjainen organisaatio.

Tutkimusjohtajan tehtävää ei tässä vaiheessa täytetä.

 

Muita päätöksiä:

  • Henkilöliikenteen kuljetusten kilpailuttaminen palautettiin valmisteluun.
  • Lapin hyvinvointialue hyväksyy, että Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen OYS:n erityisvastuualueella -hanke sekä Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuuden kehittäminen Pohjois-Suomessa -hanke siirretään Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa. Hankkeita rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.
  • Päätettiin hakea valtionavusta Kestävän kasvun ohjelmasta. Valtionavustuksella on tarkoitus vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota. Hakemus on valmisteltu yhdessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa.
  • Päätettiin sitoutua Sitran Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -kokeiluihin. Lapin hyvinvointialueella aiotaan kokeilla digitaalista asukaspaneelia ikäihmisten osallistamisessa.
  • Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriölle toimitettu valtionavustushakemus ICT-valmistelun kustannuksiin.
  • Hyväksyttiin valtionvarainministeriölle annettava lausunto, joka koskee esitystä hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvän lain muuttamiseksi.
  • Hyväksyttiin hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus.

Lisätietoja:  
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

 

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat>>