Aluehallituksen päätöksiä 31.10.2022 kokouksesta

Taksien kilpailutuksessa arvioidaan monia eri ominaisuuksia.

Taksien kilpailutuksessa arvioidaan monia eri ominaisuuksia

Lapin aluehallitus päätti käynnistää henkilöliikennepalvelujen kilpailutuksen muutamien kuntien osalta. 

Kilpailu toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa hinnoittelu on kaikilla niin sanotun yhteiskuntataksan mukainen. Hyvinvointialue valitsee kuljetusyrittäjät laatukriteerien pohjalta. Pisteisiin vaikuttavat muun muassa paikallistuntemus, taksiyrittäjäkoulutus, ajokaluston ikä ja päästöt sekä kuinka pitkään yritys on toiminut. 

Kilpailutus on tarpeen Pelkosenniemen, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Ylitornion ja Tornion kunnissa, joissa nykyiset sopimukset loppuvat tämän vuoden aikana. Kilpailutus koskee vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakeihin perustuvia kyytejä. Palvelut kilpailutetaan vuosille 2023-2025 sekä yhdelle optiovuodelle.

Aluehallitus päättää myöhemmin kuljetuspalvelujen soveltamisohjeista. Ohjeissa määritellään muun muassa, miten sosiaalipalvelut voi myöntää yksittäisille asiakkaille oikeuden saada aina oma tuttu taksi.

 

 

Muita päätöksiä

 

– Osallistutaan Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian professorin toimen kustannuksiin, jos muutkin Pohjoisen yhteistyöalueen hyvinvointialueet osallistuvat. Määräaikainen yhteinen toimi on ollut jo vuodesta 2017, ja nyt sitä jatkettaisiin kahdella vuodella. Lapin osuus kustannuksista olisi 15 prosenttia.

– Esitetään aluevaltuustolle, että se myöntää Minna Tarkalle eron osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan varajäsenen tehtävistä ja valitsee uuden varajäsenen.

– Päätettiin, että henkilöstöjaosto voi jatkossa päättää erikseen määritettyjen viran- ja toimenhaltijoiden palkoista, työehdoista, sijaiskorvauksista, kelpoisuusvaatimuksista ja virka- ja toiminimikkeiden muutoksista. Jaosto päättää myös niiden virkojen ja toimien perustamisesta, joihin siirtyvät viranhaltijat ja työntekijät, joiden tehtävät eivät liikkeenluovutuksessa muutu.

– Päätettiin, että sosiaalijohtajan sijaiset ovat perheiden ja työikäisten palveluiden johtaja Johanna Korteniemi, vammaisten palveluiden johtaja Mirja Kangas ja ikääntyneiden palveluiden johtaja Annukka Marjala. Hallintojohtajan sijaiset ovat lakiasiainjohtaja Miikka Ruokamo, talousjohtaja Elisa Kusmin ja tekninen johtaja Anne Korhonen. Pelastusjohtajan sijaiset ovat pelastuspäällikkö Harri Paldanius ja riskienhallintapäällikkö Timo Rantala. Terveysjohtajan sijaisena toimii sosiaalijohtaja Liisa Niiranen ja kehitysjohtajan sijaisena hallintojohtaja Harri Tiuraniemi kunnes toimialoilla on virkasuhteessa olevia viranhaltijoita.

– Nimettiin lautakuntien ja henkilöstöjaoston esittelijöiden sijaiset. Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan esittelijänä toimii kehitysjohtaja Mikko Häikiö ja sijaisena hallintojohtaja Harri Tiuraniemi. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja Harri Tiuraniemi ja sijaisena kehitysjohtaja Mikko Häikiö. Pelastus- ja valmiuslautakunnan esittelijänä toimii pelastusjohtaja Markus Aarto ja sijaisena pelastuspäällikkö Harri Paldanius. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen ja sijaisena hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela.

– Valmiuspäällikön viran ja valmiussuunnittelijoiden toimista päättäminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

– Esitetään aluevaltuustolle, että hyvinvointialue puoltaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kainuun hyvinvointialueen lupahakemusta jatkaa synnytystoimintaa Kainuun keskussairaalassa. Lisäksi esitetään aluevaltuustolle, että hyvinvointialue puoltaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lupahakemusta jatkaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämistä Raahessa ensi vuoden ajan.

– Liitytään valtakunnalliseen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseen. Keskus muun muassa ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja antaa hyvinvointialueille ja valtiolle selvityksen hyvinvointialueiden toimitilapäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Osaamiskeskus perustetaan Maakuntien tilakeskus Oy:stä siirtämällä sen osakkeet ilmaiseksi valtiolta hyvinvointialueille, Helsingille ja HUS-yhtymälle.

– Esitetään aluevaltuustolle, että hyvinvointialue hyväksyy Posken eli Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen nykyisten valtionavusteisten hankkeiden siirron hyvinvointialueelle. Ensi vuonna jatkuvia hankkeita ovat Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa sekä Ikäystävällinen Lappi – kotona turvallisesti tulevaisuuden kodeissa. Tänä vuonna päättyviä hankkeita ovat Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa sekä VASA – vahva sote Lapin hyvinvointialueelle sekä Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalialan kirjaaminen verkossa ja verkostoissa.


-Nordlab hyvinvointiyhtymän perustamiseen liittyvä pykälä siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

– Nimettiin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari ehdolle Lappica Oy:n hallitukseen. Lappica Oy on työterveyshuoltoyhtiö, jonka omistavat Lapin sairaanhoitopiiri, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä sekä Rovaniemen, Ranuan, Sodankylän ja Ylitornion kunnat. Sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen osuudet siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle.

-Kokous jatkuu keskiviikkona 2.11. klo 8. Silloin käsitellään loppuun pykälä 326, joka liittyy sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön. Lausuntopyyntö koskee suunnitteilla olevia hyvinvointialueiden toimeenpanoa koskevia lakimuutoksia. Nykyisen lain mukaan Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla on oikeus kahteen ympärivuorokautisesti päivystävään yhteispäivystykseen vuoden 2032 loppuun saakka.

Lisätietoja:  

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi/paatoksenteko/poytakirjat-ja-esityslistat