Aluehallituksen päätöstiedote 19.10. kokouksesta

Hyvinvointialue kilpailuttaa muutamien kuntien henkilöliikennekuljetukset.
Henkilöstön siirtyminen etenee.

Henkilöstön siirtyminen etenee

Lapin aluehallitus hyväksyi henkilöstön siirtosopimuksen ja merkitsi tiedoksi päivitetyn henkilöstön siirtosuunnitelman. Siirtosopimus lähetetään hyväksyttäväksi kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja pelastuslaitokselle, jotka luovuttavat henkilöstöä hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialue on suositellut, että luovuttavat organisaatiot pitäisivät organisaatioissaan henkilöstön luovuttamiseen liittyvän yhteistoimintakäsittelyn lokakuun loppuun mennessä. Sen jälkeen hyvinvointialue puolestaan voi järjestää henkilöstön vastaanottamiseen liittyvän yhteistoimintakäsittelyn.

Jos luovuttavilla organisaatioilla on tarve organisoida jäljelle jääviä tehtäviään ja työntekijäresurssejaan uudelleen, niiden täytyy järjestää yhteistoimintakäsittely myös uudelleen organisoinnin osalta.

Siirtosuunnitelmassa on kerrottu muun muassa henkilöstön oikeuksista sekä miten henkilöstö käytännössä siirtyy hyvinvointialueen työntekijöiksi. Suunnitelma päivittyy sitä mukaa, kun käytännön toimet tarkentuvat. Suunnitelma on luettavissa nettisivuillamme: https://lapha-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=37227&version=1 .

Hyvinvointialue kilpailuttaa muutamien kuntien henkilöliikennekuljetukset

Aluehallitus päätti, että henkilöliikenteen kuljetus kilpailutetaan vuosille 2023-2025 sekä yhdelle optiovuodelle. Kilpailu toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa hinnoittelu on kaikilla niin sanotun yhteiskuntataksan mukainen. Hyvinvointialue valitsee kuljetusyrittäjät erikseen päätettävien laatukriteereiden pohjalta. Kyytien välityksestä ja yhdistelemisestä vastaa osittain matkapalvelukeskus.

Kilpailutus on tarpeen Pelkosenniemen, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Ylitornion ja Tornion kunnissa, joissa nykyiset sopimukset loppuvat tämän vuoden aikana. Kilpailutus koskee vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakeihin perustuvia kyytejä.

Organisaation rakentaminen etenee

Aluehallitus päätti, että hyvinvointialueen kehittämis- ja strategiapalveluihin perustetaan kolme päällikkövirkaa. Kehittämispäällikkö vastaa muun muassa osallisuus- ja yhdyspintatoiminnan ja tutkimushallinnon johtamisesta. Saamenkielisten palvelujen kehittämispäällikkö johtaa saamenkielisten palvelujen kehittämistä. Laadunhallintapäällikkö vastaa muun muassa laadunhallinnan koordinoinnista ja laatujärjestelmien kehittämisestä.

Lisäksi aluehallitus päätti perustaa mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueelle kolme ylilääkärin virkaa ja kolme ylihoitajan virkaa. Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut on jaettu aikuisten keskitettyihin palveluihin, lasten ja nuorten keskitettyihin palveluihin sekä alueellisiin palveluihin. Alueelliset palvelut on jaettu vielä neljään maantieteellisen palvelualueeseen, ja niitä johtamaan etsitään neljää palvelupäällikköä.

Toiminta- ja työkyvyn tuen vastuualueelle päätettiin perustaa neljä palvelupäällikön virkaa, yksi kullekin maantieteelliselle palvelualueelle. Lisäksi perustetaan yksi sairaala-apteekkarin virka.

Laki- ja hankintapalveluihin perustettiin hankintojen erityisasiantuntijan virka, kaksi hankintojen erityisasiantuntijan toimea, sopimushallinnan asiantuntijan toimi, viisi hankinta-asiantuntijan toimea ja hallintosuunnittelijan toimi. Kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyy hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa noin 5000 sopimusta.

Lisäksi päätettiin perustaa sisäisen tarkistajan ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijan virat.

Kaikki virat täytetään ensisijaisesti sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä.

 

Muita päätöksiä

 

-Päätettiin hakea työsuojelun poikkeuslupaa hyvinvointialueen pelastuspalveluille. Valtakunnallisen käytännön mukaan pelastuslaitosten työntekijöiden työaika poikkeaa yleisistä määräyksistä. Hyvinvointialue hakee poikkeuslupaa, jotta työajasta voidaan poiketa jatkossakin. Lupaa haetaan koko pelastuslaitoksen operatiiviselle henkilöstölle Keminmaata, Simoa ja Tervolaa lukuun ottamatta.

 

-Annettiin Nordlabin yhtymäkokousedustajille ohjeet, että he esittävät Nordlabin hallituksen jäseniksi hyvinvointialueen hoitotyönjohtaja Leena Karjalaista ja kehitysjohtaja Mikko Häikiötä. Heidän varajäsenikseen halutaan esittää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Maritta Rissasta ja hyvinvointialueen hallintojohtaja Harri Tiuraniemeä.

Aluehallitus ohjeisti Nordlabin yhtymäkokousedustajia, että he ehdottavat Nordlabin tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varajäseneksi Lapin osalta joko Vuokko Tieva-Niittyvuopiota tai Antti Kaarlelaa. Nordlab järjestää Pohjois-Suomen hyvinvointialueille laboratoriopalveluita.

 

-Valittiin sairauksien ehkäisyn ja hoidon johtajan virkaan Oulunkaaren kuntayhtymän ylilääkäri Tuula Saukkonen. Virka oli julkisesti haettavana, ja kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli neljä.

 

-Valittiin somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virkaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vs. kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen. Virka oli julkisesti haettavana, ja kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli neljä, joista yksi veti hakemuksensa pois.

 

-Päätettiin, että henkilökohtaisten avustajien sekä omais- ja perhehoitajien palkkioiden maksatus hoidetaan omana toimintana viimeistään ensi toukokuusta lähtien. Tehtävää varten perustetaan kuusi palvelussuhdeasiantuntijan toimea, jotka täytetään ensisijaisesti sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä. Hyvinvointialueella tulee olemaan noin 3300 henkilökohtaista avustajaa sekä omais- ja perhehoitajaa.

Lisätietoja: 

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998