Aluevaltuusto vahvisti: alkuvaiheessa toimialat ovat terveys-, sosiaali- ja pelastuspalvelut

Lapin aluevaltuusto päätti kokouksessaan 2.5. hyvinvointialueen ylätason organisaatiorakenteesta. 

Palvelut jaetaan hyvinvointialueen käynnistysvaiheessa kolmeen toimialaan, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja pelastustoimi. Perinteiseltä vaikuttavan ratkaisun tavoitteena on turvata hallittu järjestämisvastuun siirto kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja palvelutuotannon jatkuminen keskeytyksettä. Käynnistysvaiheen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen organisaatiorakennetta voidaan muokata tulevina vuosina.

Sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja pelastuslaitoksen toimialoja johtavat toimialajohtajat. Toimialat voivat jakautua edelleen vastuualueisiin, vastuuyksiköihin ja tarpeellisiin alayksiköihin. Vastuualueita johtavat vastuualuejohtajat ja vastuuyksiköitä vastuuyksikköjohtajat. Vastuualueiden määrää ja sisältöä ei ole vielä vahvistettu, vaan organisaatiorakenteen valmistelu jatkuu muun muassa vastuualueiden ja vastuuyksiköiden tarkemmalla määrittämisellä. Samalla jatkuu myös mahdollisten lähipalvelualueiden tehtävien määrittely.

Esimerkiksi pelastuspalvelut voisi jakaantua kuten tähänkin asti varsinaisiin pelastuspalveluihin sekä turvallisuuspalveluihin. Turvallisuuspalvelut tarkoittavat ennaltaehkäisevää toimintaa kuten palotarkastuksia sekä valistus- ja neuvontatyötä.

Lisätietoja:
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Muita uutisia