Aluevaltuuston päätöstiedote 21.11.2022

Valtionavustushankkeet siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle

Valtuusto puoltaa Kainuun keskussairaalan poikkeuslupahakemusta synnytystoimintaan – valtuutetut pohtivat kahden sairaalan tulevaisuutta Lapissa

Hyvinvointialuestrategia kehittyy koko ajan ja lausuntoja pyydetään lisää

Valtionavustushankkeet siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle

Kolpeneen palvelukeskuksen hallinnoimiin ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) toteuttamiseen hankkeisiin on myönnetty STM:n valtionavustuksia. Palveluiden siirtyessä ensi vuoden alusta hyvinvointialueille, valtionavustukset eivät siirry suoraan hyvinvointialueille, vaan edellyttävät hakemista. 

Siirtyviä hankkeita ovat muun muassa Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa (kokonaisrahoitus 5,40 miljoonaa euroa ensi vuodelle), Ikäystävällinen Lappi – kotona turvallisesti tulevaisuuden kodeissa (kokonaisrahoitus 1,45 miljoonaa euroa) ja Kansa-koulu 4.0 – sosiaalialan kirjaaminen verkossa ja verkostoissa hanke (kokonaisrahoitus 51 000 euroa). Kansa-koulu 4.0 – hankkeessa hyvinvointialue tulee olemaan osatoteuttajana. Aluevaltuuston päätöksellä hankkeita jatketaan ensi vuonna hyvinvointialueille.  

 

Valtuusto puoltaa Kainuun keskussairaalan poikkeuslupahakemusta synnytystoimintaan – valtuutetut pohtivat kahden sairaalan tulevaisuutta Lapissa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä hakee yhteistyössä Kainuun hyvinvointialueen kanssa lupaa synnytystoiminnan jatkamiseksi toistaiseksi ensi vuoden alusta alkaen ja pyytää Lapin hyvinvointialueelta lausuntoa synnytystoiminnan jatkamiseen liittyvään lupahakemukseen. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue pyytää Lapin hyvinvointialueelta lausuntoa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen Raahessa ensi vuoden ajan.  

Lapissa poikkeusluvat ovat päättymässä Lapin molempien keskussairaaloiden synnytystoiminnoilta, joista on vastaavasti pyydetty puoltoa muilta hyvinvointialueilta. Poikkeuslupa Inarin ympärivuorokautinen päivystyksen järjestämiseen ei ole vielä päättymässä, joten sitä ei tässä yhteydessä käsitelty.

Valtuutetut käyttivät useita puheenvuoroja keskustellen viime viikolla julkisuudessa esillä olleesta erillisrahoituksesta Savonlinnan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan jatkumiseksi. Rahoituksen riittävyydestä ja kahden sairaalan mallista tulevaisuudessa pidettiin useita puheenvuoroja, joissa tuli esiin yhteistyön merkitys ja hyvinvointialueen taloudelliset tavoitteet. 

Aluevaltuusto puolsi kumpaakin lupahakemusta.

 

Hyvinvointialuestrategia kehittyy koko ajan ja lausuntoja pyydetään lisää

Lapin hyvinvointialueen strategian valmistelu jatkuu vielä. Lapin hyvinvointialueen strategiaprosessiin on osallistunut kolmen verkko[1][1]osallistamisen kautta yhteensä 2340 osallistujaa koostuen niin asukkaista, työntekijöistä kuin kumppaneistakin. Lausuntoja ja kannanottoja on tullut yhteensä 49.  

Lausunnot ja kannanotot on käyty läpi ja huomioitu strategian jatkovalmistelussa. Kokonaisuutena ottaen strategian tavoitteita ja painopisteitä pidettiin oikean suuntaisina, monipuolisina ja onnistuneina.

Aluevaltuutetut kommentoivat strategialuonnoksen olevan jo hyvällä mallilla ja osa on toimittanut valmistelutyöryhmälle muutosehdotuksia muun muassa henkilöstöasioihin liittyen. Hallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto toteaa, että strategiaa tullaan päivittämään koko ajan ja viikon päästä siitä käydään keskustelua kuntien edustajien kanssa.

Luonnos hyväksyttiin talousarvion ja suunnitelman valmistelun sekä palvelustrategian ja muiden hyvinvointialuestrategin täytäntöönpano-ohjelmien ja -suunnitelmien valmistelutyön käynnistämisen pohjaksi.

Aluevaltuusto päättää strategiasta alkuvuodesta 2023.   

 

Muita päätöksiä:

  • Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus merkittiin tiedoksi. Johtajasopimuksessa sovittiin hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Jari Jokelan kuuden vuoden määräaikainen virka on alkanut 1.7.2022 ja päättyy 30.6.2028. Sopimuksessa sovittiin muun muassa, että hyvinvointialuejohtajalle ei ole määritelty erikseen työaikaa ja hyvinvointialuejohtaja voi työskennellä ilman aika- ja paikkarajoitteita. Palkka on 14 500 euroa kuukaudessa.
  • Laboratorioyhteistyö pohjoisessa jatkuu. Aluevaltuusto käsitteli Pohjois-Suomen Laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) sopimuksen purkamisesta. Toiminta siirretään pohjoisen hyvinvointialueiden perustamaan NordLab hyvinvointiyhtymään.
  • Aluevaltuutettu Juha Berg ilmoitti eroavansa keskustan valtuustoryhmästä ja liittyvänsä Lapin sitoutumattomien valtuustoryhmään.
  • Osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan varajäsen Minna Tarkka on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä enää osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan varajäsenenä. Aluevaltuusto myönsi Minna Tarkalle eron osallisuus- ja asiakkuuslautakunnan varajäsenyydestä. Uudeksi varajäseneksi valittiin Toini Kärenlampi.

Seuraava kokous on Rovaniemellä 19.12.2022.

 

Lisätietoja:
 
aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
 hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa nettisivuillamme: Esityslistat ja pöytäkirjat >>

 

 

Kuva: Terhi Vanha