Avustusperiaatteet yleishyödyllisille yhdistyksille laadinnassa

Hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet on tarkoitus tuoda hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2022.

Avustusperiaatteet yleishyödyllisille yhdistyksille laadinnassa

Hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet on tarkoitus tuoda hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2022. Vuoden 2022 aikana valmistellaan tarkemmat avustuskäytännöt ja avustusten myöntämisen kriteerit sekä tilojen käyttöön ja vuokra-avustuksiin liittyvät periaatteet. Vuoden 2023 talousarvioon valmistellaan esitys hyvinvointialueen avustusmäärärahasta.

Tämänhetkisissä luonnoksissa harkinnanvaraisia avustuksia myönnettäisiin lappilaisille tai Lapissa toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta on yleishyödyllistä. Avustusta voisi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Avustettavan toiminnan tulisi edistää hyvinvointialueen strategian, alueellisen hyvinvointisuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen tavoitteiden toteutumista. Samaan toimintaan voisi saada avustusta hyvinvointialueelta tai kunnalta.

Vastikkeettomia toiminta-avustuksia myönnettäisiin yhdistyksen perustehtävän mukaiseen toimintaan, kun avustettava toiminta toteutuisi useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella. Avustusta myönnettäisiin hyvinvointia ja terveyttä edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tukevaan toimintaan. Avustusperustaisilla kumppanuussopimuksilla sekä muilla kumppanuussopimuksilla tuettaisiin toimintaa, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Tuettava toiminta voisi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voitaisiin tehdä toiminnasta, joka kytkeytyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulla oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Toiminta voisi toteutua yhden tai useamman Lapin kunnan alueella.

Lisätietoa: vastuuvalmistelija Harri Tiuraniemi (tukipalvelut ja yhdyspinnat, lapsi- ja perhepalvelut), harri.tiuraniemi@lapha.fi, 040 665 9734

Muita uutisia