Esitys: Lapin hyvinvointialueen organisaatio perustuisi kolmeen päätoimialaan - käynnistysvaiheessa ei liian suurta ja hallitsematonta muutosta

Hyvinvointialueen virkamiehet ja valmistelijat ovat valmistelleet luottamushenkilöitä varten erilaisia vaihtoehtoisia malleja hyvinvointialueen organisaatioksi.

Tämänhetkisissä ehdotuksissa palvelut on hyvinvointialueen käynnistysvaiheessa jaettu kolmeen toimialaan, jotka ovat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja pelastustoimi. Tämän perinteiseltä vaikuttavan ratkaisun tavoitteena on turvata hallittu järjestämisvastuun siirto kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja palvelutuotannon jatkuminen keskeytyksettä. Käynnistysvaiheen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen organisaation valmistelua jatketaan tulevina vuosina.

Sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen ja pelastuspalvelujen toimialoja johtaisivat toimialajohtajat. Toimialat olisi jaettu muutamiin vastuualueisiin. Esimerkiksi pelastuspalvelut jakaantuisi kuten tähänkin asti varsinaisiin pelastuspalveluihin sekä turvallisuuspalveluihin. Turvallisuuspalvelut tarkoittavat ennaltaehkäisevää toimintaa kuten palotarkastuksia sekä valistus- ja neuvontatyötä.

Kaikki organisaatiosuunnitelmat ovat vasta alustavia keskustelun pohjia, joiden avulla aluehallitus ja aluevaltuusto pystyvät paremmin keskustelemaan tulevasta rakenteesta. Ensimmäisessä vaiheessa päätetään toimialajaosta terveys-, sosiaali- ja pelastuspalveluihin. Tämä päätös on suunniteltu tehtävän aluevaltuuston kokouksessa 2.5.2022. Samalla suunnitellaan jo seuraavaa tasoa eli vastuualueita ja vastuuyksiköitä sekä toimialoille, vastuualueille ja vastuuyksiköille tarvittavia johto-, päällikkö- ja esimiestehtäviä. Niistä on tarkoitus päättää lähiaikoina.

 

Rekrytoinnit etenevät vaiheittain

Valmistelutyöhön tarvitaan jo tänä vuonna lisää työntekijöitä, joten valmistelun työpaikkoja tulee auki vähitellen läpi vuoden. Osa avattavista tehtävistä voi olla määräaikaisia ja osa toistaiseksi voimassa olevia. Osa tehtävistä tulee hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevaan sisäiseen hakuun ja osa tarvittaessa avoimeen hakuun.

Muuten rekrytointi etenee pääosin vaiheittain niin, että ensin valitaan työntekijät toimialajohtajatasolle, sen jälkeen vastuualueiden johtaja- tai päällikkötasolle ja sitten vastuuyksiköiden päällikkö-tai esihenkilötasolle. Tavoite on, että pääosin kaikki esihenkilötason työntekijät olisivat tiedossa syyskuun loppuun mennessä. Hyvinvointialuejohtajan tehtävä on ollut avoimesti haettavana, mutta muut johtaja-, päällikkö-, ja esihenkilötehtävät tulevat pääsääntöisesti sisäiseen hakuun, eli hakea voivat ainakin liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvien organisaatioiden kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät työntekijät.

 

  • Hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Näillä näkymin valinta tapahtuu aluevaltuuston seuraavassa kokouksessa maanantaina 2.5.2022.
  • Toimialajohtajat valitsee aluehallitus. Aikataulun mukaan aluehallitus perustaa virat kokouksessaan 11.5.2022 ja tekee valinnat kokouksessaan 15.6.2022. 
  • Vastuualuejohtajien tai -päälliköiden virat perustaa aluehallitus aikataulun mukaan kokouksessaan 25.5.2022. Valinnat tehdään kesäkuussa. 
  • Vastuuyksiköiden päälliköiden tai esihenkilöiden virat tulevat hakuun elokuun alussa. Valinnat tehdään syksyllä.  

 

Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä nykyisin ehdoin

Lapin hyvinvointialueen kuntien sote-henkilöstö sekä sote-kuntayhtymien ja pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, eli siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet pysyvät ennallaan. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät samoin myös kuntien tukipalveluiden työntekijät, joiden työstä yli 50 prosenttia on sote- tai pela-tukipalvelutehtäviä. Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 13.4.2022 henkilöstön siirtosuunnitelmaa, joka etenee väliaikaisen yhteistoimintaelimen käsittelyyn toukokuun alussa ja aluehallituksen päätöksentekoon myöhemmin toukokuussa. Siirtyvän henkilöstön määräksi arvioidaan noin 7 600 henkilöä.

Lisätietoja:
aluehallituksen varapuheenjohtaja Antti Kaarlela, antti.kaarlela@lapha.fi, 040 066 7706
vt. hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Muita uutisia