Henkilöstön siirtoa koskeva yhteistoimintakäsittely lähestyy

Hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin kokoontui tiistaina 3.5.2022. Kokouksen asialistalla oli muun muassa liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely.

Hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin kokoontui tiistaina 3.5.2022. Kokouksen asialistalla oli muun muassa liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely.

Yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta/hyvinvointialue työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa on käsitelty henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista Lapin hyvinvointialueen valmistelua varten. Tässä yhteydessä on myös annettu ennakkotieto henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen.

Tiistain 3.5. kokouksessa käsiteltiin yhteistoimintakäsittelyn etenemistä ja henkilöstön siirtosuunnitelma- ja siirtosopimusluonnosta. Luonnokset on valmisteltu henkilöstöasioiden vastuuvalmistelijan toimesta, henkilöstötyöryhmän tukemana. Luonnoksia on käsitelty henkilöstöasioiden valmisteluverkostossa, jossa on ollut mukana nykyisten organisaatioiden henkilöstöasioista vastaavia sekä alueellisia ammattijärjestöjen edustajia.

Henkilöstön siirtosopimus tehdään henkilöstöä hyvinvointialueelle luovuttavien työnantajaorganisaatioiden ja henkilöstöä vastaanottavan hyvinvointialueen kesken. Siirtosopimuksessa todetaan ne ehdot ja periaatteet, joilla luovuttajaorganisaatiot luovuttavat henkilöstöään luovutuksensaajalle eli Lapin hyvinvointialueelle. Siirtosuunnitelma on työsuunnitelma siitä, miten henkilöstön siirtymisen ja henkilöstöasioiden valmistelu hyvinvointialueelle etenee tämän vuoden aikana eli sen tarkoituksena on kuvata ja aikatauluttaa henkilöstön siirtoa. Näihin asiakirjoihin pääset tutustumaan täällä: Väliaikaisen yhteistoimintaelimen esityslistat ja pöytäkirjat >>

Sekä henkilöstöään luovuttavien organisaatioiden että hyvinvointialueen on selvitettävä ja tiedotettava henkilöstön siirtymiseen liittyvistä asioista ja neuvoteltava niistä yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Yhteistoimintaelin esittää, että aluehallitus pyytää henkilöstöään luovuttavia organisaatioita toteuttamaan yhteistoimintakäsittelyt 31.10.2022 mennessä.

Lisätietoja:
henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Tiina Kalliokulju, tiina.kalliokulju@lapha.fi, 040 653 2588

Muita uutisia