Ikääntyneiden asumisen kehittämishanke käynnistynyt

Lapin hyvinvointialueella on käynnistynyt hanke Ikääntyneiden asumisen kehittäminen ajalla 1.5.2022-30.4.2023. Hankkeessa luodaan suunnitelma ikäihmisten asumiseen Lapin hyvinvointialueella. Suunnitelmassa huomioidaan ikä- ja muistiystävällisyys sekä asumispalvelujen keventäminen muuntuvilla välimuotoisilla asumisen ratkaisuilla.

Hanke on saanut ympäristöministeriöltä myönteisen erityisavustuspäätöksen. Hankkeen avustuskelpoiset kokonaiskustannukset ovat 133 200 euroa, josta ympäristöministeriön osuus on 79 900 euroa ja hyvinvointialueen ja kuntien yhteinen omarahoitusosuus on 53 300 euroa.

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta nimesi lautakunnan jäsenet Helena Kaikkonen-Tiensuun ja Heli Trögin hankkeen ohjausryhmään.

 

Lisätietoa:

Anne-Mari Ahonen, hankkeen projektipäällikkö, anne-mari.ahonen@lapha.fi, 040 627 5602

Harri Tiuraniemi, vastuuvalmistelija, tukipalvelut, yhdyspinnat, lasten ja perheiden palvelut, harri.tiuraniemi@lapha.fi, 040 665 9734