Ikääntyneiden monimuotoista asumista kehitetään hyvinvointialueen ja kuntien välisellä yhteistyöllä

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -hankkeen tavoitteena on luoda yhteinen ikäihmisten asumisen sekä asumispalvelujen kehittämissuunnitelma, joka kattaa kaikki Lapin alueen kunnat.

Hankkeessa tehdään nykytilanteen kuvaus ja arviointi sekä kehittämissuunnitelma tulevaisuuden ikäihmisten asumisen mahdollisuuksista, asumispalvelumuodoista sekä yhteisestä kunta-hyvinvointialue -toimintamallista Lapissa.

Yhteistyömallin luomiseksi toteutetaan toimijoille haastatteluja, yhteisiä tilaisuuksia, ryhmäkeskusteluja ja työpajatyöskentelyä. Osallistamisessa tehdään yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen muiden hankkeiden ja osallisuuta kehittävien valmistelijoiden kanssa.

Lapin hyvinvointialue on saanut hankkeeseen rahoitusta ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta.

Hanke alkoi 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2023. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anne-Mari Ahonen Lapin hyvinvointialueelta. Ahonen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri sekä sairaanhoitaja. Hän on toiminut uransa aikana monissa ikäihmisten palveluiden kehittämis- ja työtehtävissä sekä erilaisissa hankkeissa kuntasektorilla. Asiantuntija-alueisiin kuuluvat ikäihmisten palveluiden monipuolinen kehittäminen, sopimusohjaus sekä palveluiden hankinta. Ahosella on osaamista myös johtamisesta, palveluiden hankinnoista, kriisityöstä sekä ikäihmisten toimintakyvyn arvioinnista.

 

Lisätietoja:

Anne-Mari Ahonen, projektipäällikkö. anne-mari.ahonen@lapha.fi, 040 627 5602

 

Ympäristöministeriön logo

 

Muita uutisia