Johtajien työtehtäviin tarkennuksia

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle täydennyksiä hyvinvointialueen hallintosääntöön johtajien työtehtävien osalta.

Johtajien työtehtäviin tarkennuksia

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle täydennyksiä hyvinvointialueen hallintosääntöön johtajien työtehtävien osalta.

Ehdotuksen mukaan toimialajohtaja johtaa toimialaa ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta sekä integraatiosta hyvinvointialueen muuhun toimintaan; vastaa toimialansa tehtävistä hyvinvointialuejohtajan antamien ohjeiden mukaisesti ja siltä osin, kuin hallintosäännössä ei ole asiasta toisin määrätty. Hän vastaa toimialansa toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi ehdotuksen mukaan toimialajohtaja myös vastaa osaltaan toiminnan edellyttämistä riittävistä kyvykkyyksistä; vastaa toimialansa henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä; suorittaa muut hyvinvointialuejohtajan määräämät tehtävät sekä raportoi ohjeiden mukaisesti toiminnasta ja taloudesta. Hän myös päättää muista toimialaa koskevista asioista, joita ei ole määrätty aluehallitukselle, muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille.

Ehdotuksen mukaan vastuualuejohtaja johtaa vastuualuetta ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta sekä integraatiosta hyvinvointialueen muuhun toimintaan; vastaa vastuualueen tehtävistä hyvinvointialuejohtajan ja toimialajohtajan antamien ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta toisin määrätty. Ehdotuksen mukaan hän myös vastaa vastuualueen toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti; vastaa vastuualueen henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä; suorittaa muut toimialajohtajan määräämät tehtävät sekä raportoi toimialajohtajalle ohjeiden mukaisesti toiminnasta ja taloudesta.

Ehdotuksen mukaan vastuuyksikköjohtaja puolestaan johtaa vastuuyksikköä ja vastaa sen toiminnasta ja taloudesta sekä integraatiosta hyvinvointialueen muuhun toimintaan; vastaa vastuuyksikön tehtävistä hyvinvointialuejohtajan, toimialajohtajan ja vastuualuejohtajan antamien ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole asiasta toisin määrätty; vastaa toimintayksikön toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. Ehdotuksen mukaan hän myös vastaa vastuuyksikön henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä; suorittaa muut vastuualuejohtajan määräämät tehtävät sekä raportoi vastuualuejohtajalle ohjeiden mukaisesti toiminnasta ja taloudesta.

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 6.6.2022.

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

Muita uutisia