Kuntia ja Saamelaiskäräjiä pyydetään nimeämään jäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon sekä vammais- ja vanhusneuvostoihin

 

 

Lapin hyvinvointialue pyytää alueen kuntia ja Saamelaiskäräjiä nimeämään jäsenet Lapin hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon. Hyvinvointialue myös pyytää kuntien ja Saamelaiskäräjien vaikuttamistoimielimiä kommentoimaan alustavia hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten toimintasääntöluonnoksia.

Tämänhetkisten luonnosten mukaan vaikuttamistoimielinten tehtävä olisi muun muassa lisätä maakunnan nuorten, vammaisten ja vanhusten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa sekä heitä koskevissa palveluissa. Vaikuttamistoimielimet kokoaisivat alueensa nuorten, vammaisten ja vanhusten näkemyksiä esimerkiksi kyselyillä, järjestämällä tapaamisia ja jalkautumalla tapahtumiin ja palvelupisteisiin. Vaikuttamistoimielimillä on myös läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueen määrittämissä muissa toimielimissä. Jäseniä voidaan pyytää mukaan erilaisiin työryhmiin.

Vaikuttamistoimielimiin valitaan jäseniä hyvinvointialueen kuntien vastaavista vaikuttamistoimielimistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi edustaja. Lisäksi valitaan yksi edustaja Saamelaiskäräjien vastaavasta vaikuttamistoimielimestä. Nuorisovaltuusto koostuu 13-21-vuotiaista lappilaisista nuorista. Jokaiseen vaikuttamistoimielimeen voidaan lisäksi valita myös muita henkilöitä tarpeen mukaan.

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston toimikausi on valtuustokausi. Nuorisovaltuusto asetetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet käynnistävät toimintansa syksyllä 2022.

Tarkemmat tiedot pyynnöistä sekä toimintasääntöluonnokset löytyvät aluehallituksen esityslistoista/pöytäkirjoista >>

 

Lisätietoja:

osallisuusasiantuntija Heljä Rahikkala, helja.rahikkala@lapha.fi, 040 670 4054