Lakikoulutuksia sote-alan ammattilaisille

Koulutukset järjestää Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Oletko sote-alan tai sosiaalihuollon ammattilainen, joka haluaisi lisätä tai kerrata oman alasi lakituntemusta? Tule mukaan Lakimarraskuun tapahtumiin ja vahvista osaamistasi oikeusoppineen ohjauksessa!

Järjestämme marraskuussa kaksi koulutuskokonaisuutta, joista ensimmäinen on suunnattu sote-alan ammattilaisille ja toinen erityisesti aikuisten kanssa työskenteleville sosiaalihuollon ammattilaisille. Kaikista tilaisuuksista järjestetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta, jotta niihin voisi osallistua mahdollisimman moni aiheesta kiinnostunut.

Kouluttajana tilaisuuksissa toimii OTM, väitöskirjatutkija Saara Tuulari.

 

Lakikoulutus sote-alan ammattilaisille – Monialainen yhteistyö, eettisyys ja lainsäädäntö

Samansisältöiset koulutukset järjestetään Teamsissa
3.11. klo 12.30–15.30 ja
8.11. klo 8.30–11.00

Sote-alan ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa käydään läpi sote-lainsäädännössä asetetut tavoitteet, rajat ja yhteistyön mahdollisuudet. Lainsäädännön osa-alueista käsitellään ainakin sosiaalihuoltolakia, terveydenhuoltolakia, asiakaslakia ja potilaslakia. Selvitetään yhdessä, mitä muun muassa yhteistyövelvollisuus tarkoittaa käytännön työtilanteissa. Lisäksi käydään läpi yhteydenotto ja -ilmoitusvelvollisuudet, salassapitosäädökset sekä ammattilaisten välistä tiedonvaihtoa.

Sote-alan ammattilaisten tilaisuuksiin voit ilmoittautua 27.10.2022 mennessä tästä linkistä >> (linkki avautuu uudelle välilehdelle).

 

Lakikoulutus viranomaistyötä tekeville sosiaalihuollon ammattilaisille

Sosiaalihuollon ammattilaisille suunnattu lakikoulutus käsittelee erityisesti sosiaalityön etiikkaa, sosiaalihuoltolain mukaista asiakasprosessia sekä eri toimijoiden välistä monialaista yhteistyötä. Kokonaisuus on jaettu kahteen koulutuskertaan, joista kummastakin järjestetään kaksi tilaisuutta.

Sosiaalihuoltolain mukainen asiakasprosessi (työikäiset asiakkaat)

Samansisältöiset koulutuspäivät Teamsissa
15.11. klo 8.30–10 ja
17.11. klo 12.30–14

  • Asiakkaan perus- ja ihmisoikeudet, sosiaalityön etiikka ja harkintavalta asiakasprosesseissa
  • Sosiaalihuoltolain 3 §:n mukaisen erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön määrittelystä

Monialainen yhteistyö ja lainsäädäntö

Samansisältöiset koulutuspäivät Teamsissa
22.11. klo 8.30–10.00 ja
24.11. klo 12.30–14.00

  • Lainsäädännössä asetetut tavoitteet, rajat ja mahdollisuudet yhteistyölle
  • Salassapitosäännökset ja tietojenvaihto (aikuiset asiakkaat)
  • Yhteistyövelvoite ja yhteistyökumppanit
  • Aikuissosiaalityön asiakkuus suhteessa lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakkuuksiin

Ilmoittaudu mukaan sosiaalihuollon lakikoulutuksiin 8.11.2022 mennessä tästä linkistä >> (linkki avautuu uudelle välilehdelle).

 

 

Lisätietoja

Anni Partanen
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
anni.partanen@poske.fi

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
eija.savelius-koski@poske.fi

Muita uutisia