Lapin hyvinvointialueen ja Lapin kuntien järjestöavustukset

Tiedote lähetetty 28.6.2022 kuntien johtoryhmille, järjestöavustusten vastuutahoille ja hyte- ja järjestöyhdyshenkilöille

Lapin hyvinvointialueen ja Lapin kuntien järjestöavustukset

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 1 §:n ja kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan väestön hyvinvoinnin edistäminen on sekä hyvinvointialueen että kuntien perustehtävä. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 §:n ja 7 §:n mukaan kunnilla ja hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen tai kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Myös järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen on sekä hyvinvointialueen että kuntien vastuulla. Järjestöjä tukemalla voidaan kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja kustannusvaikuttavalla tavalla, vähentää ihmisten palvelutarvetta ja auttaa lappilaisia heidän arjessaan.

Lapin hyvinvointialueen yleiset avustusperiaatteet hyväksyttiin Lapin hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnassa 14.6.2022 § 14. Hyvinvointialueen yleisissä avustusperiaatteissa linjataan hyvinvointialueen myöntämien avustusten yleisistä ehdoista sekä hyvinvointialueen vastuulla olevista avustuksista. Avustusperiaatteiden luonnosta on käsitelty kunnanjohtajien kanssa hyvinvointialuekokouksessa 6.5.2022 sekä muiden kuntatoimijoiden kanssa Lapin aluehallintoviraston HYTETU-klinikalla 10.5.2022 sekä Lapin terveyden edistämisen koordinaatioryhmän ja maakunnallisen hyvinvoinnin seurantaryhmän yhteisessä kokouksessa 11.5.2022.

Hyväksyttyjen avustusperiaatteiden mukaan Lapin hyvinvointialue myöntää harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta edistävään sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kytkeytyvään toimintaan, joka toteutuu useamman kuin yhden Lapin kunnan alueella. Kumppanuussopimuksia ja muita sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä yhteistyösopimuksia voidaan tehdä sellaisen toiminnan tukemisesta, joka tukee olennaisesti hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita ja toteutuu yhden tai useamman Lapin kunnan alueella. Avustusta voi hakea yksittäinen yhdistys tai useampi yhdistys yhdessä. Hyvinvointialueen tarkempia avustusten myöntökriteerejä ja avustuskäytäntöjä valmistellaan myöhemmässä vaiheessa.

Toivomme, että kunnat tukevat jatkossakin järjestöjen toimintaedellytyksiä järjestöavustuksilla. Kuntien vastuulla olisi tulevaisuudessa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuisiin liittyvän toiminnan tukeminen (mm. liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja kylätoiminta, yleinen virkistys- ja yhteisöllisyyttä edistävä toiminta, muu vapaa-ajan toiminta) sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta, joka toteutuu vain yhden kunnan alueella. Paikallisen järjestötoiminnan tukeminen on tärkeää jatkossakin.

Pyydämme huomioimaan järjestöavustukset kuntien talous- ja toimintasuunnittelussa. Näin varmistamme turvallisen siirtymävaiheen ja turvaamme järjestöjen toimintaedellytykset tulevaisuudessakin.

Hyväksyttyihin Lapin hyvinvointialueen avustusperiaatteisiin voi tutustua täällä: Lapin hyvinvointialueen valmistelu: hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Lisätietoja:
Verena Kortelainen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija, 040 626 1018, verena.kortelainen@lapha.fi