Mirja Laiti saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäälliköksi

Mirja Laiti sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid bálvalanhoavdan

Mirja Laiti sämikielâlij já kulttuurmiäldásij palvâlusâi palvâlemhovdân

Mirja Laiti sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkõs-šurrân

Sámegillii vuolábealde

Sämikielân vyelni

sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn

 

 

Mirja Laiti saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäälliköksi

 

Lapin hyvinvointialueen saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäälliköksi on valittu Mirja Laiti. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2023. Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäällikkö koordinoi saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koko hyvinvointialueella.

Mirja Laiti on aiemmin työskennellyt muun muassa avohoidon johtajana Inarin kunnassa. Laiti tuntee hyvin saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden haasteet ja hänellä on aiempaa kokemusta palveluiden järjestämisestä kaikilla kolmella Suomessa puhuttavalla saamen kielellä. Laiti kertoo hakeneensa tehtävää, koska haluaa olla kehittämässä ja edistämässä saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluita.

”Tavoitteena on, että saamenkieliset palvelunkäyttäjät ja saamenkielinen henkilöstö kohtaavat, eli saamelainen palvelunkäyttäjä saa saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut niin halutessaan ja vastaavasti saamenkieliset työntekijät pääsevät käyttämään työssään saamen kieltä”.

Laiti toivoo, että sekä saamenkieliset työntekijät että saamenkielisten palveluiden käyttäjät ovat häneen rohkeasti yhteydessä. ”Saamenkieliset palvelut ovat meidän kaikkien yhteinen asia”, Laiti toteaa.

Lisätietoja

Mirja Laiti, palvelupäällikkö, saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut, mirja.laiti@lapha.fi, 040 844 5627

Tuuli Miettunen, saamenkielisten palveluiden ja kielellisten oikeuksien asiantuntija, tuuli.miettunen@lapha.fi, 040 484 2676

***************

Mirja Laiti sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid bálvalanhoavdan

 

Lappi buresveadjinguovllu sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid bálvalanhoavdan lea válljejuvvon Mirja Laiti. Son álggaha barggus 1.1.2023. Sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid bálvalanhoavda koordinere sámegielat ja kulturmieldásaš sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusaid ordnema oppa buresveadjinguovllus.

Mirja Laiti lea ovdal bargan earet eará rabasdivššu hoavdan Anára gielddas. Laiti dovdá bures sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid hástalusaid ja sus lea ovddit vásáhus bálvalusaid ordnemis buot golmmain Suomas hállon sámegielain. Laiti muitala, ahte ozai barggu danin go háliida leat ovddideamen sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusaid.

“Ulbmilin lea, ahte sámegielat bálvalusaid geavaheaddjit ja sámegielat bargoveahka gávnnadit. Nappo sámegielat bálvalusaid geavaheaddji oažžu sámegielat ja kulturmieldásaš sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid, jos háliida ja nu maid sámegielat bargit besset geavahit barggustis sámegiela”.

Laiti sávvá, ahte sihke sámegielat bargit ja sámegielat bálvalusaid geavaheaddjit váldet sutnje roahkkadit oktavuođa. “Sámegielat bálvalusat leat min buohkaid oktasaš ášši”, Laiti lohká.

 

Lassidieđut

Mirja Laiti, bálvalanhoavda, sámegielat ja kulturmieldásaš bálvalusat, mirja.laiti@lapha.fi, tel. 040 844 5627

Tuuli Miettunen, sámegielat bálvalusaid ja gielalaš vuoigatvuođaid áššedovdi, tuuli.miettunen@lapha.fi, tel. 040 484 2676

*****************

Mirja Laiti sämikielâlij já kulttuurmiäldásij palvâlusâi palvâlemhovdân

 

Laapi pyereestvaijeemkuávlu sämikielâlij já kulttuurmiäldásij palvâlusâi palvâlemhovdân lii väljejum Mirja Laiti. Sun aalgât pargoost 1.1.2023. Sämikielâlij já kulttuurmiäldásij palvâlusâi palvâlemhovdâ västid sämikielâlij já kulttuurmiäldásij sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâi ornim koordinistmist oles Laapi pyereestvaijeemkuávlust.

Mirja Laiti lii ovdil porgâm eres lasseen ávustipšo hovdân Aanaar kieldâst. Laiti tobdá pyereest sämikielâlij já kulttuurmiäldásij palvâlusâi háástuid já sust lii ovdebâš fiäráán palvâlusâi orniimist kulmáin Suomâ sämikielâin. Laiti muštâl et sun uusâi pargo, tondiet ko sun haalijd ovdediđ sämikielâlijd já kulttuurmiäldásijd palvâlusâid.

“Ulmen lii, et sämikielâlâš palvâlemkevtteeh já sämikielâlâš pargeeh teivideh. Ađai sämikielâlâš palvâlusâi kevttee uážžu sämikielâlij já kulttuurmiäldásij sosiaal- já tiervâsvuođâhuolâttâs palvâlusâid jis haalid já meid sämikielâlâš pargeeh peessih kevttiđ pargoost sämikielâ”.

Laiti tuáivu, et sehe sämikielâlâš pargeeh já sämikielâlij palvâlusâi kevtteeh väldih sunjin ohtâvuođâ ruokkâdávt. “Sämikielâlâš palvâlusah láá mii puohâid ohtsâš äšši”. Laiti iätá.

 

Lasetiäđuh

Mirja Laiti, palvâlemhovdâ, sämikielâlâš já kulttuurmiäldásâš palvâlusah, mirja.laiti@lapha.fi, puh. 040 844 5627

Tuuli Miettunen, sämikielâlij palvâlusâi já kielâlij vuoigâdvuođâi äššitobdee, tuuli.miettunen@lapha.fi, puh. 040 484 2676

***************

Mirja Laiti sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkõs-šurrân

 

Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkõs-šurrân lij vaʹlljuum Mirja Laiti.  Son alttâd tuâjast 1.1.2023.  Sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkõs-šurr koordinâstt sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi riâššmõõžž obb pueʹrrvââjjamvuuʹdest.

Mirja Laiti lij ääiʹjab reâuggam ouddmiârkkân äävhååid jååʹđteeʹjen Aanar kååʹddest.  Laiti tåbdd puârast sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi vaiggâdvuõđid da suʹst lij ääiʹjab ǩiõččlâsttmõš kääzzkõõzzi riâššmõõžžâst pukin koolmin Lääʹddjâʹnnmest mainstum sääʹmǩiõlivuiʹm.  Laiti mušttal, što son ooʒʒi tuõjju tõn diõtt, ko son haaʹlad leeʹd mieʹldd viikkmen ooudâs sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzid.

“Täävtõs lij, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi õõʹni da sääʹmǩiõllsaž personkåʹdd kaaunâʹtte, leʹbe sääʹm kääzzkõõzz õõʹnni vuäǯǯ sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž sosiaal- da tiõrvâsvuõđhuâl kääzzkõõzzid, jõs son nuʹtt haaʹlad da seämmanalla sääʹmǩiõllsaž tuâjjla peäʹsse ââʹnned tuâjsteez sääʹmǩiõl.”

Laiti tuäivv, što kuhttu sääʹmǩiõllsaž tuâjjla di sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi õõʹni tueʹstte leeʹd suin õhttvuõđâst.  “Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie mij puki õhttsaž äʹšš”, Laiti tuâtt.

 

Lââʹssteâđ

Mirja Laiti, kääzzkõs-šurr, sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzz, mirja.laiti@lapha.fi, teʹl. 040 844 5627

Tuuli Miettunen, sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi da ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđi äʹšštobddi, tuuli.miettunen@lapha.fi, uteʹl. 040 484 2676

 

Kuvassa on saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden palvelupäällikkö Mirja Laiti

Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden  palvelupäällikkö Mirja Laiti