Ohjausryhmä korvaa saamen kielen lautakunnan toistaiseksi

 

Ohjausryhmä korvaa saamen kielen lautakunnan toistaiseksi

Aluehallitus perusti saamenkielisten palveluiden valmistelun tueksi ohjausryhmän, joka koostuu saamen kielen lautakuntaan tähän mennessä nimetyistä varsinaisista jäsenistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii saamen kielen lautakunnan puheenjohtaja Laura Niittyvuopio-Valle.

Ohjausryhmä toimii valmistelun tukena siihen asti, että aluevaltuusto valitsee saamen kielen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lautakunnan kokoonpanosta on tehty valitus hallinto-oikeuteen.

Ohjausryhmän jäsenet:

 • Puheenjohtaja Niittyvuopio-Valle, Laura (Kesk.)
 • Niittyvuopio, Anni-Sofia (Vas.)
 • Keskitalo, Pigga (Kesk.)
 • Tapiola, Uula (Kesk.)
 • Lukkari, Sammol (kok.)
 • Aikio, Ara (SDP)
 • Mikkola, Juha-Pekka (PS)
 • Feodoroff, Anna-Katariina (Kolttien kyläkokous)
 • Tervaniemi, Marko (Saamelaiskäräjät)
 • Näkkäläjärvi, Klemetti (Saamelaiskäräjät)
 • Harju, Terhi (Saamelaiskäräjät)
 • Magga-Vars, Petra (Saamelaiskäräjät)
 • Magga, Ristenrauna (Saamelaiskäräjät)

 

****

Stivrenjoavku buhtte sámegiela lávdegotti doaisttážii

Guovlohálddahus vuođđudii sámegielat bálvalusaid válmmaštallama doarjjan stivrenjoavkku, mii čoahkkana sámegiela lávdegoddái dán rádjái nammaduvvon aitosaš lahtuin. Stivrenjoavkku ságajođiheaddjin doaibmá sámegiela lávdegotti ságajođiheaddji Laura Niittyvuopio-Valle.

Stivrenjoavku doaibmá válmmaštallama doarjjan dan rádjái, ahte guovlostivra vállje sámegiela lávdegoddái lahtuid ja várrelahtuid. Lávdegotti čoahkkáibijus lea váidaluvvon hálddahusriektái.

Stivrenjoavkku lahtut:

 • Ságajođiheaddji Niittyvuopio-Valle, Laura (Suoma Guovddáš)
 • Niittyvuopio, Anni-Sofia (Gurutlihttu)
 • Keskitalo, Pigga (Suoma Guovddáš)
 • Tapiola, Uula (Suoma Guovddáš)
 • Lukkari, Sammol (Álbmotlaš Olgešbellodat)
 • Aikio, Ara (Suoma Sosiálademokráhtalaš Bellodat)
 • Mikkola, Juha-Pekka (Vuođđosuopmelaččat)
 • Feodoroff, Anna-Katariina (Nuortalaččaid siidačoahkkin)
 • Tervaniemi, Marko (Sámediggi)
 • Näkkäläjärvi, Klemetti (Sámediggi)
 • Magga-Vars, Petra (Sámediggi)
 • Magga, Ristenrauna (Sámediggi)

****

Stivrimjuávkku tuáimá sämikielâ lävdikode saajeest täst oovdâs

Kuávlustivrâ vuáđudij sämikielâlij palvâlusâi valmâštâllâm toorjân stivrimjuávhu, mii lii čuákkejum sämikielâ lävdikoodán taan räi nomâttum eidusijn jesânijn. Stivrimjuávhu saavâjođetteijen tuáimá sämikielâ lävdikode saavâjođetteijee Laura Niittyvuopio-Valle.

Stivrimjuávkku tuáimá valmâštâllâm toorjân tassaaš, ete kuávluváldustivrâ väljee sämikielâ lävdikode jesânijd já värijesânijd. Lävdikode čuákánpieijâmist lii tohhum väidim haldâttâhriähtán.

Stivrimjuávhu jesâneh:

 • Saavâjođetteijee Niittyvuopio-Valle, Laura (Suomâ Kuávdášpiäládâh)
 • Niittyvuopio, Anni-Sofia (Čižetlitto)
 • Keskitalo, Pigga (Suomâ Kuávdášpiäládâh)
 • Tapiola, Uula (Suomâ Kuávdášpiäládâh)
 • Lukkari, Sammol (Kokoomus)
 • Aikio, Ara (Suomâ Sosialdemokraatlâš Piäládâh)
 • Mikkola, Juha-Pekka (Vuáđusyemmiliih)
 • Feodoroff, Anna-Katariina (Nuorttâlij sijdâčuákkim)
 • Tervaniemi, Marko (Sämitigge)
 • Näkkäläjärvi, Klemetti (Sämitigge)
 • Harju, Terhi (Sämitigge)
 • Magga-Vars, Petra (Sämitigge)
 • Magga, Ristenrauna (Sämitigge)

****

Oʹhjjeemjoukk koʹrvvad sääʹm ǩiõl luʹvddkååʹdd kõskkpoddsânji

Vuʹvddhalltõs alttii sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi valmštõõllmõõžž tuäʹrjjen oʹhjjeemjoouk, kååʹtt nårrai sääʹm ǩiõl luʹvddkådda tän määʹttest nõõmtum väʹlddveärlaž vuäzzlain. Oʹhjjeemjoouk saaǥǥjååʹđteeʹjen tåimm sääʹm ǩiõl luʹvddkååʹdd saaʹǥǥjååʹđteei Laura Niittyvuopio-Valle.

Oʹhjjeemjoukk tåimm valmštõõllâm tuäʹrjjen tõn räjja, što vuʹvddvälddõs vaʹlljad sääʹm ǩiõl luʹvddkååʹdd vuäzzlaid da vääʹrrvuäzzlaid vuʹvddvälddõõzz. Luʹvddkååʹdd norrõõzzâst leäʹt läittam vaaldšemvuõiggsa.

Oʹhjjeemjoouk vuäzzla:

 • Saaʹǥǥjååʹđteei Niittyvuopio-Valle, Laura (Lääʹdd Kõõskõs Paaʹrti)
 • Niittyvuopio, Anni-Sofia (Čiǯǯbieʹll-lett)
 • Keskitalo, Pigga (Lääʹdd Kõõskõs Paaʹrti)
 • Tapiola, Uula (Lääʹdd Kõõskõs Paaʹrti)
 • Lukkari, Sammol (Naroodlaž Kokoomus)
 • Aikio, Ara (Lääʹdd Sosiaaldemokraattlaž Paaʹrti)
 • Mikkola, Juha-Pekka (Vuâđđläʹddla)
 • Feodoroff, Anna-Katariina (Saaʹmi siidsååʹbbar)
 • Tervaniemi, Marko (Sääʹmteʹǧǧ)
 • Näkkäläjärvi, Klemetti (Sääʹmteʹǧǧ)
 • Harju, Terhi (Sääʹmteʹǧǧ)
 • Magga-Vars, Petra (Sääʹmteʹǧǧ)
 • Magga, Ristenrauna (Sääʹmteʹǧǧ)

Muita uutisia