Olethan huomannut saamenkieliset nettisivumme?

Lapin hyvinvointialueen nettisivujen keskeisin sisältö löytyy myös saamen kielillä. Voit olla meihin myös yhteydessä saameksi.

Oletko jo huomannut, että Lapin hyvinvointialueen nettisivujen keskeisin sisältö löytyy myös kaikilla kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä? Voit muun muassa seurata hyvinvointialueen päätöksentekoa ja lukea perustietoa pohjois-, inarin- ja koltansaameksi.

Erityisesti saamelaisia koskevat ajankohtaiset uutiset julkaisemme myös saamen kielillä.

Voit olla meihin myös yhteydessä saameksi sähköpostitse:

pohjoissaame: tuuli.miettunen@lapha.fi
koltansaame: anna.lumikivi@lapha.fi
inarinsaame: sara.keranen@lapha.fi

tai puhelimitse:

pohjoissaame: Tuuli Miettunen +358 40 484 2676
koltansaame: Anna Lumikivi +358 40 629 9739
inarinsaame: Sara Keräsen numero ilmoitetaan pian lapha.fi-nettisivuilla.

 

********

Leäk-a juʹn vuâmmšam, što Lappi pueʹrrvââjjamvuuʹd neʹttseeidai kõskksummuš siiskõs käunnai še pukin koolmin Lääʹddjâʹnnmest mainstum sääʹmǩiõlin? Vuäitak ouddmiârkkân seuʹrrjed pueʹrrvââjjamvuuʹd tuʹmmstõktuâj da lookkâd vuâđđteâđaid tâʹvv-, aanar- da nuõrtsääʹmǩiõʹlle.

 

Jeäʹrben säʹmmlaid kuõskki ääiʹjpoddsaž ođđsid čõõđtep še sääʹmǩiõlin.

Vuäitak še väʹldded miʹjjid õhttvuõđ säämas neʹttpååʹšt mieʹldd:

tâʹvvsääʹmǩiõʹlle: tuuli.miettunen@lapha.fi
nuõrttsääʹmǩiõʹlle: anna.lumikivi@lapha.fi
aanarsääʹmǩiõʹlle: sara.keranen@lapha.fi

leʹbe teʹlfoon mieʹldd:

tâʹvvsääʹmǩiõʹlle: Tuuli Miettunen +358 40 484 2676
nuõrttsääʹmǩiõʹlle: Anna Lumikivi +358 40 629 9739
aanarsääʹmǩiõʹlle: Sara Keränen nââmar iʹlmmtet sõrgg lapha.fi-neʹttseeidain.

 

********

Lah-uv tun jo huámmášâm, ete Laapi pyereestvaijeemkuávlu nettisiijđoi tehálumos siskáldâs kávnoo meid puoh kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân? Tun puávtáh iärásij juávhust čuávvuđ pyereestvaijeemkuávlu miärádâstoohâm já luuhâđ vuáđutiäđu tave-, aanaar- já nuorttâsämikielân.

 

Eromâšávt sämmiláid kyeskee äigikyevdilijd uđđâsijd mij almostittep meid sämikielân.

Tun puávtáh väldiđ mijjân ohtâvuođâ meid sämikielân šleđgâpoostâ peht:

tavesämikielâ: tuuli.miettunen@lapha.fi
nuorttâsämikielâ: anna.lumikivi@lapha.fi
aanaarsämikielâ: sara.keranen@lapha.fi

tâi puhelin peht:

tavesämikielâ: Tuuli Miettunen +358 40 484 2676
nuorttâsämikielâ: Anna Lumikivi +358 40 629 9739
aanaarsämikielâ: Sara Keräsii nummeer almottuvvoo forgâ lapha.fi-nettisiijđoin.

 

********

Leatgo juo fuobmán, ahte Lappi buresveadjinguovllu neahttasiidduid guovdileamos sisdoallu gávdno maiddái buot golmmain Suomas hállojuvvon sámegielain? Sáhtát earret eará čuovvut buresveadjinguovllu mearrádusdahkama ja lohkat vuođđodieđuid davvisáme-, anáraš- ja nuortalašgillii.

Erenoamážit sámiid guoski áigeguovdilis ođđasiid mii almmustahttit maiddái sámegielaiguin.

Sáhtát váldit midjiide oktavuođa maiddái sámegillii šleađgapoasttain:

davvisámegiella: tuuli.miettunen@lapha.fi
nuortalašgiella: anna.lumikivi@lapha.fi
anárašgiella: sara.keranen@lapha.fi

dahje telefovnnain:

davvisámegiella: Tuuli Miettunen +358 40 484 2676
nuortalašgiella: Anna Lumikivi +358 40 629 9739
anárašgiella: Sara Keräsa nummir almmuhuvvo fargga lapha.fi-neahttasiidduin.

 

Saamelaista käsityötä