Omaolon käyttö laajenee Lapin alueella - tiedätkö, mikä on Omaolo?

Omaolo on kansallisessa käytössä oleva asukkaiden ja ammattilaisten turvallinen digitaalinen sosiaali- ja terveyshuollon asiointikanava. Omaoloa voi käyttää itselleen sopivana aikana, vuorokauden ympäri.

Omaolosta löytyy sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden avulla voi:

  • Arvioida omaa terveyden ja hyvinvoinnin tilannettaan
  • Arvioida eri oireiden hoidon tarvetta sekä kiireellisyyttä
  • Arvioida sosiaalihuollon palveluiden tarvetta
  • Vastata terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana terveystarkastuksen esitietoihin

Arvioiden tuloksena voi saada tukea itsehoitoon ja ohjauksen tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Omaolo voi tarjota suosituksia elintapamuutoksiin, joiden tavoitteena on parantaa terveyttä ja lisätä terveitä elinvuosia.

Omaolon antamat suositukset ovat vastaajan tilanteeseen sopivia ja henkilökohtaisia. Ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön ja kansallisesti määriteltyihin kriteereihin hoidon tarpeesta sekä kiireellisyydestä.

Omaolo on laajasti käytössä julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa ympäri Suomen. Lapissa Omaolon käyttöönotto on aloitettu vuonna 2021 ja sen käyttö laajenee kunnittain.

Omaolon kansallisesta kehittämisestä ja levittämisestä vastaa DigiFinland Oy. Mukana yhteistyössä ovat Kustannus Oy Duodecim sekä kaikki palvelun käyttöön ottaneet kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit.

Tutustu Omaoloon >> . Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Muita uutisia