Pelastus- ja valmiuslautakunta huolissaan pelastuslaitoksen investointivajeen vaikutuksista

Lapin hyvinvointialueen pelastus- ja valmiuslautakunta käsitteli ensimmäisessä kokouksessaan 21.6.2022 pelastustoimen osainvestointisuunnitelmaa. Lautakunta antoi suunnitelmasta hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti lausunnon aluehallitukselle.

Pelastus- ja valmiuslautakunnan lausunto pelastustoimen osainvestointisuunnitelmasta aluehallitukselle:

 

Pelastus- ja valmiuslautakunta kantaa syvää huolta pelastustoimen investointivajeesta ja sen vaikutuksista pelastustoimen palvelukykyyn, käyttötalouteen ja mahdollisuuksiin suoriutua lakisääteisistä tehtävistä.

Pelastus- ja valmiuslautakunta edellyttää, että pelastustoimen investoinnit hyvinvointialueella toteutetaan vuosina 2023–2026 osainvestointisuunnitelmassa esitetyn todellisen tarpeen mukaisesti ja hyvinvointialueen investointivaltuudesta osoitetaan pelastustoimelle sen tarvitsema ja vähintään sen suhteellista budjettiosuutta vastaava osuus.

Pelastus- ja valmiuslautakunta pitää tärkeänä, että investoinneilla turvataan pelastuslaitoksen kyky tehokkaaseen, vaikuttavaan, työturvalliseen ja ympäristövaikutuksiltaan kestävään sekä asiakaslähtöiseen palveluntuotantoon koko Lapin alueella.

 

Lisätietoa:

lautakunnan puheenjohtaja Jari Huotari, jari.huotari@lapha.fi, 040 734 6722

pelastusjohtaja Markus Aarto, markus.aarto@lapha.fi, 040 484 4000