Raportointi Lapin hyvinvointialueen aloittaessa

Raportointi Lapin hyvinvointialueen aloittaessa

 

Lapin hyvinvointialueen tietojohtamisen arkkitehtuurityö on etenemässä kohti toteutusta. Tietojohtamisen arkkitehtuuria suunnitellaan niin, että hyvinvointialue pystyy täyttämään Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 29 §:n mukaisen seurantavelvoitteensa sekä niin, että arkkitehtuuri mahdollistaa tiedon hyödyntämisen operatiivisen, taktisen ja strategisen johtamisen tukena.

Lapin hyvinvointialueelle tulee raportoinnin välineeksi PowerBI:llä toteutettu Lapin hyvinvointialueen Kaira –raportointiportaali, jonne keskitetään tulevaisuudessa toimintaa ja taloutta koskevat raportit.

Esihenkilöille järjestetään raportointiportaalin koulutusta, kun raportteja julkaistaan. Koulutukset tulevat olemaan esimerkiksi opastusvideoita, webinaareja ja mahdollisuuksien mukaan myös henkilökohtaista ohjeistusta ja opastusta.

 

Yhteisen tietopohjan rakentaminen

Tietopohjan rakentaminen aloitetaan Rovaniemen kaupungin kanssa. Rovaniemi on valittu ensimmäiseksi kohteeksi, koska Rovaniemen väestömäärä on n. kolmasosa koko hyvinvointialueen väestöstä ja siten rajatulla tietojärjestelmäkokonaisuudella päästään jo aloittaessa kohtuulliseen kattavuuteen tietosisällössä.  Rovaniemen tietojen tuomisesta tietopohjaan saatavia kokemuksia hyödynnetään, kun tietopohjan laajentamista vaiheittain jatketaan seuraavien kuntien / kuntayhtymien järjestelmien osalta.

Tavoitteena on tuoda kaikkien kuntien tiedot vuoden 2023 aikana niin, että vähintään Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 29 §:n mukaiset tiedot olisivat yhteisessä tietopohjassa. Tarkkaa aikataulua eri kuntien järjestelmien osalta on mahdoton tarkasti arvioida, koska hyvinvointialueella on monen eri järjestelmätoimittajan järjestelmiä ja niistä monia eri versioita.

 

Toiminnan raportointi

Toiminnan raportointia tehdään vuoden 2023 alussa samoilla menetelmillä kuin tähänkin asti eri organisaatiossa on tehty. Tietopohjan vähitellen karttuessa uusia raportteja muodostetaan Lapin hyvinvointialueen Kaira –raportointiportaaliin. Toiminnan seuraamiseen tarkoitettuja raportteja voi syntyä myös tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

 

Muutokset talouden raportoinnin osalta

Ensimmäinen Lapin hyvinvointialueen Kaira –raportointiportaalissa julkaistava raportti tulee olemaan talousraportti. Tämä talousraportti sisältää hyvinvointialueen tuloslaskelman, josta on mahdollista tarkastella talouslukuja tarkemmalla tasolla. Hyvinvointialueen talouspalvelut –yksikkö käyttää omia järjestelmiään talouden seurantaan. Talouden raportoinnin osalta tavoitteena on, että raportti olisi käytössä viimeistään helmikuun alussa.

 

Muutokset Exreportin osalta

Exreport jatkaa toimintaansa vuoden 2023 alussa, mutta tällä käytössä oleviin talous- ja henkilöstöraportteihin ei enää päivity vuoden 2023 tietoja.

 

Muutokset LSHP Kaira -portaalin osalta

LSHP Kaira-portaali jatkaa toimintaansa vuoden 2023 alussa, mutta tällä käytössä olevaan talousraporttiin ei enää päivity vuoden 2023 tietoja.

 

Muutokset henkilöstöraportoinnin osalta

Lapin hyvinvointialueen henkilöstöraportti tullaan julkaisemaan Kaira-portaalissa. Työ on tilattu ja sen tekemisestä on suunnitelma, mutta aikataulu raportin valmistumiselle on vielä avoin. Raportin julkaisun edellytyksenä on sisällön määrittelytyö ja raportin lukuoikeuksien hallinnan määrittelytyö yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa.

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Ilari Sainio, tietojohtaminen (ilari.sainio@lshp.fi)

projektipäällikkö Piia Hirvonen, tietojohtaminen (piia.hirvonen@lapha.fi)