Rekrytointikäytäntöihin täsmennyksiä

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle täydennyksiä hyvinvointialueen hallintosääntöön rekrytointikäytäntöjen osalta.

Rekrytointikäytäntöihin täsmennyksiä

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle täydennyksiä hyvinvointialueen hallintosääntöön rekrytointikäytäntöjen osalta.

Uudessa ehdotuksessa aluehallitus ottaa virkaan toimialajohtajat ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan. Aluehallitus ottaa virkaan ne vastuualuejohtajat ja muut ylimmän johdon viranhaltijat, joista aluehallitus on päättänyt erikseen.

Ehdotuksen mukaan hyvinvointialuejohtaja ottaa virkaan vastuualuejohtajat, ellei aluehallitus ole asiasta erikseen toisin päättänyt. Lisäksi hyvinvointialuejohtaja ottaa virkaan ne johtavat viranhaltijat, joista aluehallitus on päättänyt erikseen.

Lisäksi ehdotetaan, että toimialajohtaja ottaa virkaan muut toimialansa viranhaltijat sekä valitsee toimialansa henkilöstön.

Toistaiseksi voimassa oleviin ja yli 12 kuukauden pituisiin virkasuhteisiin tehtävät henkilövalinnat päätetään esittelystä. Esittelijänä toimii esihenkilö, jonka alaista viranhaltijaa asia koskee, ja päättäjänä on esittelijän esihenkilö.

Virka‐ tai työsuhteeseen ottava viranomainen päättää palvelussuhteen ehdoista noudattaen hallintosääntöä ja muita hyvinvointialueella annettuja määräyksiä. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 6.6.2022.

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311

Muita uutisia