Ruokapalvelut jatkuvat ennallaan Lapin hyvinvointialueelle siirryttäessä

Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvat ruokapalvelut siirtyvät Tornion, Rovaniemen, Kemijärven ja Kittilän osalta Lapin hyvinvointialueille. Vuodenvaihteeseen mennessä Lapin hyvinvointialueelle on sovittu sopimussiirrot, joilla varmistetaan elintarvikkeiden ja muiden palveluiden katkeamaton saatavuus. Osa sopimuksista on edelleen neuvottelussa.

Hyvinvointialue ostaa lisäksi palveluita Meri-Lapin in-houseyhtiöltä, Pohjois-Lapin Ateriapalveluilta ja Pellon Serviisiltä.

Muonio ja Enontekiö kunnat selvittävät ja valmistelevat ateriapalvelujen osalta vielä muita vaihtoehtoja. ​Kolarin, Tervolan ja Ylitornion päätöksiä ei ole vielä käytettävissä. Ruokapalveluita on lisäksi tuottamassa yksityisiä palveluntuottajia Ranualla, Posiolla ja Sallassa.

Hyvinvointialue on selvittänyt mahdollisuutta järjestää ruokapalveluja keskitetysti ja perustanut kesäkuussa Lapin Ateriapalvelut -osakeyhtiön. Lapin Ateriapalveluihin ei ole kuitenkaan tullut tarpeeksi kuntia osakkaiksi, jotta toimintaa olisi taloudellisesti kannattavaa aloittaa.

Aluehallitus päätti keskeyttää Lapin Ateriapalvelut oy:n toiminnan joulukuun alusta alkaen. Yhtiön toiminnan jatkamisesta päätetään erikseen viimeistään keväällä 2025.

 

Mistä ruoka tulee asiakkaille Lapin hyvinvointialueella?

Asiakas saa ruokansa ensi vuoden alusta samasta paikasta kuin ennenkin. Suurelta osin arki jatkuu ennallaan.

Mitä muutoksia työntekijöille?

Työntekijät tekevät suunniteltujen työvuorojen mukaan töitä ruokapalveluissa normaalisti. Osalla työntekijöistä vaihtuu esihenkilö.

 

Lapissa julkisissa ruoka-, siivous- ja puhtauspalveluissa on töissä yhteensä noin 800 henkilöä noin 200 eri toimipisteessä. Tästä soten osuus on noin 350 henkilöä. Liikevaihto soten ruokapalvelujen osalta on noin 20 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja

Sari Salo, Ruokapalvelujohtaja, sari.salo@lapha.fi, 040 482 1605

 

Meri-Lapin kuntapalvelujen osalta, Aulis Martikainen, aulis.martikainen@mlkp.fi

Inhouse-yhtiön osalta, Tuomas Kaarna, tuomas.kaarna@kolari.fi