Simon sote-palvelujen tuottaminen siirtyy Oulunkaarelta Lapin hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti 16.6.2022 kokouksessaan, että Simon sote-palvelujen tuottaminen siirtyy Oulunkaarelta Lapin hyvinvointialueelle.

Simon sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää ja tuottaa vuodenvaihteesta alkaen Lapin hyvinvointialue. Simon sote-palvelut on aiemmin järjestänyt Oulunkaaren kuntayhtymä, jonka muut jäsenkunnat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Lapin hyvinvointialue palkkaa projektipäällikön valmistelemaan sujuvaa siirtymistä sekä tekee siirtymävaiheessa viranomaisyhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan kanssa.

Siirtymisestä pyydettiin lausunnot Simon kunnalta, Oulunkaaren kuntayhtymältä ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta. Kaikki puolsivat siirtymistä Lapin hyvinvointialueelle, kunhan toimeenpanossa huolehditaan palvelujen jatkuvuudesta sekä asiakaslähtöisestä palvelujen yhteensovittamisesta.