Sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä käyttöpäällikön virka

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään sisäinen ilmoittautumismenettely ajalle 23.9.-6.10.2022 toistaiseksi voimassa olevaan käyttöpäällikön virkaan.

Käyttöpäällikön virka, sisäinen ilmoittautumismenettely

 

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään sisäinen ilmoittautumismenettely ajalle 23.9.-6.10.2022 toistaiseksi voimassa olevaan käyttöpäällikön virkaan.

Virka sijoittuu hyvinvointialueen organisaatiossa hallinto- ja tukipalveluiden toimialalle, jonka vastuualueita ovat laki- ja hankintapalvelut, hallinto- ja toimistopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, ruokapalvelut sekä tekniset ja logistiikkapalvelut.

Käyttöpäällikkönä toimit Lapin hyvinvointialueen tekniset ja logistiikkapalvelujen vastuualueella, kiinteistöt ja tilapalvelut vastuuyksikössä, kiinteistöjen kunnossapitopalvelujen tulosalueella sähkövoimatekniikan asiantuntijatehtävissä. Vastaat Lapin keskussairaalan kampusalueelle kuuluvien sähkövoimateknisten järjestelmien käytön ja kunnossapidon sähköturvallisuudesta käytönjohtajan ominaisuudessa. Vastaat tehtävästä henkilökohtaisin sähköpätevyysoikeuksin 10 000 voltin jännitetöihin saakka (pien- ja keskijänniteverkosto). Toimit suorassa viranomaiskontaktissa vastuullesi sisältyvien tehtävien osalta. Tunnet sairaalaympäristön ja varavoimajärjestelyjen merkityksen sote-alan ydintoiminnalle. Toimit yhteistyössä sidosryhmäedustajien, vastuuyksikkösi henkilöstön ja toimitilakäyttäjien kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, tai aiempi opistotason tutkinto tai sähkömestarin tutkinto, sekä lisäksi S1-tason rajoitettu pätevyys (10 kV) ja kokemusta vähintään keskijänniteverkoston käytöstä ja kunnossapidosta.

Virkaan voivat ilmoittautua kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvät kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt.

Käyttöpäällikkö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen liikkeen luovutuksesta 1.1.2023 alkaen. Virkaan valittu henkilö otetaan määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen jo vuoden 2022 aikana siten, että hän on kokonaan tai osittain virkavapaalla/työlomalla nykyisistä tehtävistään luovuttavassa organisaatiossa.

Virkasuhteessa voidaan noudattaa koeaikaa (enintään 6 kk). Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014) sekä mahdollinen soveltuvuusarviointi.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Tehtävään ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Kuntarekryssä >>. Linkki aukeaa uudelle välilehdelle.

Sähköisellä hakulomakkeella tulee ilmoittaa koulutus ja työkokemus, jonka hakija haluaa otettavaksi huomioon ansiovertailussa.

Ilmoittautumisaika päättyy 6.10.2022 klo 14.00.

 

Lisätietoja:

tekninen johtaja Anne Korhonen, 040 672 4290, anne.korhonen@lshp.fi

Muita uutisia