Sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä sopimushallinnan asiantuntijan toimi

Lapin hyvinvointialueella on sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä ajalla 17.11.-2.12.2022 toistaiseksi voimassa oleva sopimushallinnan asiantuntijan toimi

Sopimushallinnan asiantuntijan TOIMI

Lapin hyvinvointialueella on sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä ajalla 17.11.-2.12.2022 toistaiseksi voimassa oleva sopimushallinnan asiantuntijan toimi.

Toimi sijoittuu hyvinvointialueen organisaatiossa hallinto- ja tukipalveluiden toimialalle, laki- ja hankintapalvelut vastuualueelle, hankintapalvelut vastuuyksikköön. Hyvinvointialueen hankintapalvelut vastaa hyvinvointialueen hankintojen keskitetystä toteuttamisesta, irtaimen omaisuuden realisoinnista sekä vakuutuspalveluista.

Sopimushallinnan asiantuntijana vastaat hyvinvointialueen sopimushallinnan perustamisesta ja koordinoinnista yhdessä sopimuslakimiehen kanssa. Lisäksi vastaat hankintojen elinkaaripalvelut järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä pääkäyttäjänä sekä toimit hankinta-asiantuntijana palveluiden, tavaroiden ja urakoiden kilpailuttajana yhteistyössä substanssivalmistelijoiden kanssa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön, muun lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Hankintojen erityisasiantuntijat tukevat valmistelutyötä. Toimit substanssin sopimusyhteyshenkilöiden kouluttajana, vastaat osaltasi hyvinvointialueen sopimushallintaan liittyvien ohjeiden valmistelusta sekä neuvot ja ohjaat hyvinvointialueen sopimusten hallinnassa. Työssäsi osallistut neuvotteluihin, laadit selvityksiä, raportteja ja asiakirjoja, valmistelet päätöksiä sekä konsultoit organisaatiota hankinta- ja sopimusasioissa.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto.

Arvostamme kokemusta julkisten palvelu-, tavara- ja urakkahankintojen kilpailutusten toteuttamisesta, kokemusta sopimusten hallinnasta, sähköisten sopimushallintajärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä esimerkiksi pääkäyttäjänä, hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, toimeenpanokykyä, palvelualttiutta ja konsultoivaa työotetta.

Työsuhteessa voidaan noudattaa koeaikaa (enintään 6 kk).

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Tehtävää haetaan sähköisellä lomakkeella Kuntarekry-palvelussa >>. Sivu avautuu uudelle välilehdelle.

Hakemus tulee toimittaa 2.12.2022 klo 15:00 mennessä.

 

Lisätietoja:

hankintapäällikkö Hilkka Neuvonen, 040 657 4855, hilkka.neuvonen@lapha.fi

lakiasiainjohtaja Miikka Ruokamo, 040 843 5067, miikka.ruokamo@lapha