Sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä valmiuspäällikön virka

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään sisäinen ilmoittautumismenettely ajalle 24.11.-8.12.2022 toistaiseksi voimassa olevaan valmiuspäällikkö virkaan

Valmiuspäällikkö, hallinto- ja tukipalvelut toimiala

Lapin hyvinvointialueella käynnistetään sisäinen ilmoittautumismenettely ajalle 24.11.-8.12.2022 toistaiseksi voimassa olevaan valmiuspäällikkö virkaan. Valmiuspäällikkö on suoraan hallintojohtajan alainen asiantuntija. Hallinto- ja tukipalveluiden organisaatiossa turvallisuus- ja valmiuspalvelut yksikkö sijoittuu yleishallinto- ja toimistopalveluiden vastuualueelle. Valmiuspäällikkö johtaa yksikön toimintaa. Hänen tiimiinsä kuuluu turvallisuuspäällikkö, joka vastaa ensisijaisesti organisaation sisäiseen turvallisuuteen ja henkilöriskien hallintaan liittyvistä tehtävistä. Turvallisuus- ja valmiuspalvelut yksikön resursseja voidaan tarvittaessa vahvistaa esim. valmiussuunnittelijoiden vakansseilla.

Valmiuspäällikön tehtävänä on Lapin hyvinvointialueen organisaatiossa johtaa, kehittää ja yhteensovittaa sosiaali- ja terveys- sekä tukipalvelujen riskienhallintaa. Valmiuspäällikkö vastaa turvallisuus- ja valmiussuunnittelusta, jatkuvuudenhallinnan johtamisesta, varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Valmiuspäällikkö tekee yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen organisaation eri toimialojen, muiden keskeisten sidosryhmien ja viranomaisten kanssa, joita ovat mm. aluehallintovirasto, kunnat, ministeriöt, poliisi ja muut hyvinvointialueet. Laadukkaalla ja kattavalla varautumisella tuetaan Lapin hyvinvointialueen strategisia tavoitteita ja ydinprosesseja sekä vahvistetaan hyvinvointialueen kyvykkyyttä toimia ja sopeutua häiriötilanteissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla hyvä tuntemus ja alan kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluiden valmiussuunnittelusta ja varautumistehtävistä.

Virkaan voivat ilmoittautua kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvät kelpoisuusvaatimukset täyttävät henkilöt.

Valmiuspäällikkö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen liikkeenluovutuksesta 1.1.2023 alkaen. Valmiuspäällikön virkaan valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen jo vuoden 2022 aikana siten, että hän on kokonaan tai osittain virkavapaalla/ työlomalla nykyisistä tehtävistään luovuttavassa organisaatiossa.

Hakija voi esittää palkkatoivomuksen.

Virkasuhteessa voidaan noudattaa koeaikaa (enintään 6 kuukautta).

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työ- ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella Kuntarekry -palvelussa >>. Linkki aukeaa uudelle välilehdelle.

Ilmoittautumisaika päättyy 8.12.22 klo 18.00

 

Lisätietoja:

hallintojohtaja Harri Tiuraniemi, 040 6659 734, harri.tiuraniemi@lapha.fi