Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut yhtenäistetään 

Lapin hyvinvointialueen aluehallitus päätti 16.6.2022 kokouksessaan asiakasmaksuja koskevat linjaukset, joiden perusteella asiakasmaksutyöryhmä tekee lopulliset esitykset asiakasmaksuista.

Tehdyn selvitystyön mukaan Lapin kuntien ja kuntayhtymien perimissä asiakasmaksuissa ei ole suuria eroja, ja valtaosassa käytössä ovat lain määrittämät enimmäismaksut.

Hallitus linjasi muun muassa, että tasasuuruisissa asiakasmaksuissa otettaisiin käyttöön lainmukaiset enimmäismaksut ja perusterveydenhuollon lääkärin vastaanottokäynneistä perittäisiin käyntimaksu.
Linjauksen mukaan pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuja sovellettaisiin myös palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Veteraaneilta ei perittäisi maksuja lääkärin vastaanotosta tai poliklinikka-, päiväsairaanhoito- tai sarjahoitomaksuja, ja alle 25-vuotiaiden ehkäisy olisi maksutonta.

Tarkat asiakasmaksut ja niihin liittyvät yhtenäiset toimintaohjeet valmistellaan tämän syksyn aikana niin, että ne tulevat valtuuston päätettäväksi loppuvuodesta talousarvion yhteydessä.