Tarkastuspäälliköksi Riitta Erola

Lapin hyvinvointialueen tarkastuspäälliköksi on valittu Rovaniemen kaupungin hallintolakimies Riitta Erola.

Terveystieteiden tohtori ja oikeustieteen maisteri Erolan valintaa virkaan puolsi hänen koulutuksensa lisäksi  laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hallinnon työkokemus. Valinta oli yksimielinen.

Tarkastuspäällikkö toimii hyvinvointialueen ulkoisen tarkastuksen yksikön johtajana vastaten yksikön toiminnasta ja asioiden valmistelusta tarkastuslautakunnalle. Tarkastuspäällikkö vastaa myös tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta ja arvioinnista.

Tarkastuslautakunnan keskeisimpiä tehtäviä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta tekee aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko hyvinvointialueen tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

 

Lisätietoja:

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Puuronen, vesa.puuronen@lapha.fi,  050 320 3434