Tervetuloa Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR) -hankkeen loppuseminaariin 14.9.2022 klo 12.00-16.00

Tilaisuuden järjestää Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Tilaisuus järjestetään Lapin yliopistolla, mahdollisuus osallistua myös etäyhteyksin.

Tervetuloa Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (ESR) -hankkeen loppuseminaariin 14.9.2022 klo 12.00-16.00

 

Tilaisuus järjestetään Lapin yliopistolla, mahdollisuus osallistua myös etäyhteyksin. Ilmoittaudu mukaan 5.9.2022 mennessä tästä. Sivu aukeaa uudelle välilehdelle.

 

Vuosina 2020–2022 toimineen hankkeen tavoitteena oli vahvistaa haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia kehittämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, suunnitelmallista sosiaalityötä sekä rakenteellisen sosiaalityön eri menetelmiä. Rakenteellisen sosiaalityön yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa ja ratkaisuehdotuksia asukkaiden ja asiakkaiden tarpeista osaksi viranomais- ja asiakastyötä, suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa. Monitoimijaisen yhteistyön rakentaminen tiedon tuottamisen, jalostamisen ja hyödyntämisen näkökulmasta on tärkeää tulevia palvelurakenteita kehitettäessä.

Kehittämistyötä on tehty tietoon pohjautuen ja hankkeessa on toteutettu useita selvityksiä. Seminaarissa kuullaan tarkemmin selvitysten tuloksista sekä kehittämistyöstä niiden pohjalta. Selvitysten tavoitteena on tukea kehittämistyötä hankkeen aikana sekä tehdä näkyväksi kehittämisen paikkoja, joka tukee kehittämistyötä tulevissa hankkeissa ja Lapin hyvinvointialueella.

 

Ohjelma (aikatauluun saattaa tulla vielä muutoksia):

12.00 Tervetuloa seminaariin

projektipäällikkö Anni Partanen, Poske

12.15 ”Ensin ei ylpeyteni antanut lähteä” – selvitys rovaniemeläisten ruoka-avun saajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista sekä palvelujärjestelmän katvealueista – tuloksia peilaten kohti monitoimijaista yhteistyötä.

Marika Ahola, kehittäjätyöntekijä

Kehittäjäasukkaat

13.15 Sosiaalisen raportoinnin pilotti, kokemuksia Rovaniemeltä

sosiaalityöntekijä Jonna Lindholm

Rakenteellisen sosiaalityön tietokäytännöt ja kehittämisen paikat Lapissa (Selvityksen tulokset), Anni Partanen, projektipäällikkö, Poske

Jari Lindh, sosiaalityön yliopiston lehtori, Lapin yliopisto

Jaana Leinonen, hallintotieteiden yliopiston lehtori, Lapin yliopisto

14.10 Kahvitauko

14.30 Keskustelu rakenteellisesta sosiaalityöstä hyvinvointialueella

Keskustelijat varmistetaan myöhemmin

15.00 Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön haasteen ja kehittämistarpeet (Selvityksen tulokset)

Jari Lindh, sosiaalityön yliopiston lehtori, lapin yliopisto

 Tornion kehittämiskokonaisuus selvityksen pohjalta

Annika Vaaramaa, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tornion kaupunki

Outi Karjalainen, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tornion kaupunki

15.40 Loppusanat

16.00 Seminaari päättyy

 

 

Lisätietoa:

Anni Partanen

Projektipäällikkö, Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa (esr)–hanke

Laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM, erikoissosiaalityöntekijä (rakenteellinen sosiaalityö)

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Rovakatu 3, 96100 Rovaniemi

anni.partanen@poske.fi

p. 040 751 1121

www.ekollega.fi

 

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa hankkeen logo

Muita uutisia