Tiedote omaishoidon tuen, perhehoidon palkkioiden ja henkilökohtaisen avun sijaismaksatuksen maksupäivistä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Muutoksen myötä palkkioiden korvausten ja palkkojen maksupäiviä yhtenäistetään koko hyvinvointialueella.

Päivitetty 15.11.2022

 

Palkkiot, korvaukset ja palkat maksetaan 1.1.2023 alkaen seuraavasti:

  • Perhehoidon kulukorvaukset maksetaan kunkin kuukauden 15 päivä.
  • Omais- ja perhehoidon palkkiot maksetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden 15 päivä.
  • Hyvinvointialueen sijaismaksajana maksamat henkilökohtaisen avun palkat maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa, kuukauden 15. ja viimeinen päivä.

Myös perhehoidon toimintaohjeet, omaishoidon myöntämisperusteet ja palkkiot yhtenäistetään. Näistä tiedotetaan myöhemmin.

 

Lisätietoja

Johanna Korteniemi, perheiden ja työikäisten palveluiden johtaja, 040 581 1255

Mirja Kangas, vammaisten palveluiden johtaja, 040 660 9720

Annukka Marjala, ikääntyneiden palveluiden johtaja, 040 836 0821

Liisa Niiranen, sosiaalijohtaja, 040 541 8237

 

 

Liisa Niiranen, sosiaalijohtaja