Tietohallinto ja digitalisaatio vastuualueelle valittuja päälliköitä

Tietohallinto ja digitalisaatio vastuualue jakautuu kolmeen eri vastuuyksikköön: ICT-tuotanto, järjestelmäpalvelut ja tietohallinnon kehittäminen. Tietohallinto ja digitalisaatio vastuualueen johtajana toimii tietohallintojohtaja Mikko Päkkilä.

Valittuja henkilöitä:

 

ICT-tuotanto, tietohallintopäällikkö Vesa-Matti Tolonen

  • ICT-infrastruktuuri: palvelupäällikkö (infrapalvelut) Janne Kivilahti
  • ICT-arkkitehtuuri: palvelupäällikkö Terho Karppinen

tietoturvavastaava Ramahdin Ndegeya

tietosuojavastaava Eija Kivekäs

integraatioarkkitehti Mika Saapunki

 

Järjestelmäpalvelut, järjestelmäpäällikkö Anne-Lea Heikkinen

  • toimialariippumattomat järjestelmäpalvelut, palvelupäällikkö
  • toimialasidonnaiset järjestelmäpalvelut, palvelupäällikkö

 

Tietohallinnon kehittäminen, ICT-kehityspäällikkö Mika Heikkilä

  • tietojohtamisen palvelut, tietopalvelupäällikkö Ilari Sainio
  • digitaliset palvelut, palvelupäällikkö