Valmistelun eteneminen ICT-hankkeessa ja käytännön sote-työssä

Tuleeko koko alueelle sama potilastietojärjestelmä?
Katoavatko kaikki vanhat sähköpostit, kun työnantaja vaihtuu?
Miten sote-palvelujen valmistelu etenee ruohonjuuritasolla?
ICT- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden hankejohtajat Rea Karanta ja Mikko Päkkilä kertovat, miten hyvinvointialueen valmistelu etenee myös hankkeiden kautta. Videon kesto on noin 20 minuuttia.

Muita uutisia