Valtuustoryhmille määräraha muun muassa lappilaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen

Hyvinvointialue tukee kaikkia valtuustoryhmiä vuosittain enintään 5000 eurolla per valtuustoryhmän valtuutettu. Tuella valtuustoryhmät voivat tehostaa sisäistä toimintaansa sekä edistää lappilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asiasta päätti Lapin aluevaltuusto elokuun kokouksessaan.

Mahdollisuus valtuustoryhmien tukemiseen on kirjattu hyvinvointialuelakiin, ja aluevaltuusto on jo keväällä päättänyt, että tukea tullaan myöntämään. Nyt aluevaltuusto tarkensi tuen määrää ja käyttöohjeita.

Aluehallitus esitti tuen maksimimääräksi 5000 euroa vuodessa per valtuutettu. Perussuomalaisten ryhmä esitti Lapin Sitoutumattomien kannattamana, että tuen maksimimäärä olisi vain 2500 euroa per valtuutettu. Äänestyksessä äänet jakaantuivat 47-12, ja summaksi vahvistui 5000 euroa. Summa on maksimimäärä, ja valtuusto vahvistaa määrärahan erikseen vuosittain talousarvion yhteydessä.

Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea omaan sisäiseen toimintaansa kuten sihteerin palkkaan, kokoustiloihin, työvälineisiin, matka- ja puhelinkuluihin sekä valtuustotyötä tukeviin koulutuksiin. Lappilaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kuluja voivat olla esimerkiksi asukkaille järjestettävien avointen tilaisuuksien kustannukset. Valtuustoryhmät voivat käyttää tukea myös ilmoitus- ja viestintäkuluihin, jos viestintä liittyy hyvinvointialueen toimintaan. Tukea ei kuitenkaan saa käyttää vaalikampanjointiin.

Kunkin valtuustoryhmän täytyy hakea tukea erikseen aluehallitukselta ja samalla eritellä tuen käyttötarkoitus ja kustannusarvio. Jotta voi saada tukea seuraavana vuonna, täytyy toimittaa selvitys ja kuitit varojen käytöstä. Jos tukea jää käyttämättä, sitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle, vaan ryhmän tulee palauttaa ylimääräiset rahat. Jos ryhmä käyttää tukea muihin kuin sovittuihin tarkoituksiin, hyvinvointialue voi periä tuen takaisin. Vaalivuosina, kun valtuustokausi ei ole koko vuoden mittainen, tuen määrä on pienempi.

Lapin hyvinvointialueella on lain mukaan 59 valtuutettua, joten tuen maksimimäärä voi olla yhteensä 295 000 euroa per vuosi.

 

Tuen maksimimäärä valtuustoryhmittäin
Keskusta, 21 jäsentä, 105 000 euroa
SDP, 9 jäsentä, 45 000 euroa
Kokoomus ja Kristillisdemokraatit, 9 jäsentä, 45 000 euroa
Vasemmistoliitto, 8 jäsentä, 40 000 euroa
Perussuomalaiset, 7 jäsentä, 35 000 euroa
Lapin Sitoutumattomat, 3 jäsentä, 15 000 euroa
Vihreä liitto, 2 jäsentä, 10 000 euroa

Muita uutisia