Yleiset järjestöavustusperiaatteet hyväksytty

 

Lapin hyvinvointialueen avustuksilla ja yhteistyösopimuksilla tuetaan erityisesti toimintaa, joka edistää lappilaisten hyvinvointia, terveyttä ja arjen turvallisuutta, sekä tukee hyvinvointialueen järjestämiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan avustuksen tarve sekä tuettavan toiminnan laajuus ja vaikuttavuus.

Järjestöavustusten yleiset periaatteet olivat järjestöjen lausuttavana ja niitä muokattiin saatujen kommenttien pohjalta. Avustuskäytäntöjen valmistelua jatketaan osana järjestämissuunnitelmaa ja hyvinvointialueen talousarvioprosessia.

Hyväksytyt järjestöavustusten periaatteet löytyvät nettisivuiltamme: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja järjestöyhteistyö | Lapin hyvinvointialue (lapha.fi)

 

Lisätietoa:

Verena Kortelainen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen asiantuntija, verena.kortelainen@lapha.fi, 040 626 1018