Navigointivalikko

Navigointivalikko

Asiakasmaksut

Murupolku

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja -laskutus

Lapin hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat 

 • maksuttomia tai
 • asiakasmaksu on tasasuuruinen, jolloin maksu on kaikille palvelun käyttäjille sama ja kiinteähintainen (esim. poliklinikkamaksut) tai 
 • asiakasmaksu on tulosidonnainen, jolloin maksu määräytyy palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan (esim. pitkäaikaisen palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon maksut)

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.

Löydät kyseisen palvelun hintatiedot aina palvelun sivuilta sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista

Kooste sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuonna 2024 Lapin hyvinvointialueella

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikkö huolehtii sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen laskutuksista sekä laskuihin ja palveluseteleihin liittyvistä tukipalveluista.

Asiakaslaskut lähetetään maksajalle palvelujen käytön jälkeen e-laskuna. E-laskusopimuksen voi tehdä omassa verkkopankissa. Omassa pankissa voi tehdä myös suoramaksuvaltuutuksen.

Yhteystiedot

Puhelinpalveluajat arkisin ma–pe klo 9–11 ja klo 12–14
HUOM! 1.6.2024–31.8.2024 arkisin ma–pe klo 9–11

Pohjoisen Lapin palvelualue (Utsjoki, Inari, Enontekiö, Muonio, Kolari, Kittilä, Pello):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1062
Sähköposti: pohjois-lappi.laskut@lapha.fi

Itäisen Lapin palvelualue (Sodankylä, Kemijärvi, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1063
Sähköposti: ita-lappi.laskut@lapha.fi

Kaakkoisen Lapin palvelualue (Rovaniemi, Ranua, Posio):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1064
Sähköposti: kaakkois-lappi.laskut@lapha.fi

Lounaisen Lapin palvelualue (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio):
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1061
Sähköposti: lounais-lappi.laskut@lapha.fi

Kolpeneen palvelukeskus ja Lapin pelastuslaitos:
Asiakaspalvelunumero: 016 860 1060
Sähköposti: lapinHVA.laskut@lapha.fi

Lapin keskussairaala:
Asiakaspalvelunumero: 040 764 1972
Sähköposti: lapinHVA.laskut@lapha.fi

Länsi-Pohjan keskussairaala:
Asiakaspalvelunumerot: 040 149 1151, 040 149 1152 ja 040 149 1153
Sähköposti: potilastoimisto.lpshp@lapha.fi

Oikaisuvaatimus

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen laskusta

Tasasuuruiseen asiakasmaksun laskuun tyytymättömänä voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Tulosidonnaiseen maksuun voit hakea oikaisua maksupäätökseen. Oikaisuvaatimusohjeet ovat annetun päätöksen liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä Lapin hyvinvointialueelle postitse tai sähköpostitse.

Postiosoite: Lapin hyvinvointialue, PL 8041, 96101 Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lapha.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun saamisesta. Sinun katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

Vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjasta selviää tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • tekijän nimi
 • postiosoite ja muut yhteystiedot
 • lasku, johon haetaan oikaisua
 • millaista oikaisua laskuun vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä tietojärjestelmässään siten, että sitä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään erillinen muutoksenhakuohje.

Maksukatto

Jos vuosittainen maksukattosi täyttyy, saat suurimman osan sote-palveluista loppuvuoden ajan maksutta.

Maksukatto on 762 euroa vuonna 2024. Seurantajakso alkaa aina kalenterivuoden alusta ja päättyy vuoden lopussa. Laskulla on tieto siitä, kerryttääkö asiakasmaksu maksukattoa.

Maksukattoon huomioidaan maksut seuraavista palveluista:

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • päivä- ja yöhoidon maksut
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta perittävät maksut
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käynti- ja toimenpidemaksut (lukuun ottamatta hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista ja purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapnea kiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja)
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteiden maksut
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja tilapäisen kotisairaalahoidon maksut
 • maksut lääkinnällisen kuntoutuksen laitoskuntoutusjaksosta, jota annetaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisia palveluja saavalle henkilölle
 • toimeentulotuella maksetut terveydenhuollon maksut

asiakasmaksut e-laskutilaus

Tee e-laskutilaus verkkopankissasi

Suosittelemme, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.

Etsi verkkopankistasi kohta, jossa e-laskuja voi tilata. Hae laskuttajista Lapin hyvinvointialue, anna omat tietosi ja tilaa e-lasku.

h4-lisätietoa-otsikko

Lisätietoa

h4-ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelussa supistetut palveluajat kesällä 2024
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelu palvelee supistetuilla aukioloajoilla kesällä.

  Asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelussa supistetut palveluajat kesällä 2024

  24.5.2024

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelussa supistetut palveluajat kesällä 2024

  24.5.2024

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelu palvelee supistetuilla aukioloajoilla kesällä.

  Asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelu palvelee 1.6.2024–31.8.2024 

  arkisin ma–pe klo 9–11 

  Löydät asiakasmaksuyksikön yhteystiedot palvelualueittain osoitteesta lapha.fi/asiakasmaksut 

  Asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelussa supistetut palveluajat kesällä 2024
  24.5.2024
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelu palvelee supistetuilla aukioloajoilla kesällä.

  Asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelussa supistetut palveluajat kesällä 2024


  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuyksikön puhelinpalvelu palvelee supistetuilla aukioloajoilla kesällä.

 2. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa
  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa

  28.12.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa

  Kuvituskuva laskin.

  28.12.2023

  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

  Jatkossa perusterveydenhuollon käyntimaksu on 23 euroa. Maksu peritään korkeintaan kolme kertaa vuodessa. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimaksu on 31,60 euroa. Erikoissairaanhoidon poliklinikan käyntimaksu on 46 euroa. 

  Hammaslääkärin käyntimaksu on 14,60 euroa, suuhygienistin käyntimaksu on 11,30 euroa ja erikoishammaslääkärin käyntimaksu 21,50 euroa. 

  Kuntoutuksen käyntimaksu on 12,80 euroa. Neuvonta ja apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. 

  Neuvolat sekä oppilas- ja opiskeluhuolto ovat maksuttomia. 

  Sosiaalityö- ja sosiaaliohjaus on maksutonta. Muiden sosiaalipalvelujen maksuista voit kysyä lisää sosiaalityöntekijältäsi. 

  Maksukatto 

  Vuoden aikana perittävien asiakasmaksujen enimmäismäärä eli maksukatto on 762 euroa. 

  Maksujen yhteismäärää laskettaessa huomioidaan kalenterivuoden (1.1.–31.12.) aikana käyttämiesi palvelujen asiakasmaksut. Jos maksujen yhteismäärä ylittää 762 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. 

  Maksujen yhteismäärää laskettaessa katsotaan, milloin palvelu on saatu. Ei sen mukaan, mikä on laskun eräpäivä tai laskun maksupäivä. 

  Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta 

  Maksu käyttämättä jätetystä palvelusta on 56,70 euroa 1.1.2024 alkaen. Maksu peritään, jos jätät ennalta sovitun ajan perumatta tai jätät saapumatta sinulle varatulle ajalle ilman hyväksyttävää syytä. Maksu koskee myös laboratorio- ja kuvantamiskäyntejä, lyhytaikaisia hoitoja ja asumispalvelupaikkoja sekä potilashotellia. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. 

  Maksuttomat palvelut 

  Lapin hyvinvointialueella veteraanien ja pitkäaikaistyöttömien lääkäripalvelut sekä alle 25-vuotiaiden ehkäisy ovat jatkossakin maksuttomia. 

  Lisäksi asiakas voi saada alennusta tai vapautusta tietyistä maksuista, jos hänen toimeentulonsa on niiden vuoksi vaarassa. Lapin hyvinvointialue arvioi asiakkaan hakemuksen perusteella, täyttyvätkö maksun alentamisen edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, maksua täytyy alentaa. Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle muutoksenhakukelpoinen päätös maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. 

  Kuvituskuva laskin. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa
  28.12.2023
  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.
  Kuvituskuva laskin.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksuihin muutoksia vuoden 2024 alussa


  Lapin hyvinvointialueella astuvat voimaan uudet asiakasmaksut 1.1.2024 alkaen.

 3. Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella
  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia...

  Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella

  17.10.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella

  Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä, etualalla kyniä.

  Kuva: STM.

  17.10.2023

  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia myös sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät kuulu Heta-liittoon (Henkilökohtaisen avustajien työnantajien liitto ry).

  Suurin osan henkilökohtaisen avun työnantajista kuuluu Heta-liittoon ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmimaan valtakunnalliseen työehtosopimukseen. Osa työnantajista ei kuitenkaan kuulu mihinkään liittoon ja työehtosopimukseen.

  Työnantajamallissa hyvinvointialue korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen. 
  Lapin kunnissa Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien henkilökohtaisten avustajien palkat ovat vaihdelleet jonkin verran. Kun järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueelle, palkat yhtenäistetään.

  Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien henkilökohtaisten avustajien tuntipalkka on 1.1.2023 alkaen 11.31 €. Lisäksi noudatetaan avustajien työsuhdetta sääteleviä työsopimus-, työaika-, työturvallisuus-, työterveyshuolto- ja vuosilomalakeja.

  Jos työnantaja haluaa tehdä työsopimuksen suuremmalla tuntipalkalla tai tuntimäärällä, mihin hyvinvointialue on sijaismaksajana sitoutunut, vastaa työnantaja kustannuksista itse.

  Oima-tiimi tarkistaa Heta-liittoon kuulumattomien osalta työehtosopimukset takautuvasti. Osalle henkilökohtaisista avustajista on saatettu maksaa työsopimuslaista poikkeavia palkanlisiä illoilta tai lauantailta. Virheellisesti maksetut lisät joudutaan perimään takaisin.

  Lapin hyvinvointialue/Oima
  oima@lapha.fi
  p. 040 649 5032 (arkisin klo 9–11, 12–15)

  Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä, etualalla kyniä. Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella
  17.10.2023
  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia...
  Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä, etualalla kyniä.

  Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella


  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia myös sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät kuulu Heta-liittoon (Henkilökohtaisen avustajien työnantajien liitto ry). Suurin osan henkilökohtaisen avun työnantajista kuuluu Heta-liittoon ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmimaan valtakunnalliseen työehtosopimukseen. Osa työnantajista ei kuitenkaan kuulu mihinkään liittoon ja työehtosopimukseen. ...