Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Palvelumme

Sisältöjulkaisija

Tyttö katsoo ikkunasta ulos.

Lappi on sinun hyvinvointialueesi!

Lapin hyvinvointialue järjestää Lapin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut 1.1.2023 lähtien.

nosto-etusivu

Miten uudistus näkyy palveluissa?


Kohtaat tutut työntekijät samoissa tehtävissään Lapin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa 1.1.2023 ja sen jälkeen. Myös yksityisille toimijoille ulkoistetut palvelut toimivat entiseen tapaan. Uudistus vahvistaa ja turvaa Lapin sote- ja pelastustoimen palveluja. Meillä on jatkossa mahdollisuus kehittää palveluja koko Lapin alueella. Vaaleilla valitut 59 aluevaltuutettua eri puolilta Lappia päättävät palvelujen järjestämisestä ja varojen käytöstä.

Ikäihminen lukee kirjaa lapselle.

Ajankohtaiset Uutiset Linkki Otsikko

Sisälletyt portletit

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta
  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta

  22.3.2023

  Lue lisää

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta

  22.3.2023

  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin.

  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina

  Lapin aluehallitus päätti esittää Lapin keskussairaalan laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö kakkosen ja konehuoneen peruskorjaus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta. Jos korjaukset toteutettaisiin, kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6 miljoonan euron kustannusraamin noin 5,1 miljoonalla eurolla.  

  Teho-osasto, tarvittavat heräämötilat ja tekniset tilat toteutetaan kuitenkin lähivuosina keskussairaalan vuosittaisiin peruskorjauksiin varatuilla varoilla. Lisäksi remontteihin voitaisiin käyttää tältä vuodelta laajennushankkeesta jääviä varoja. Mahdolliset muutoksesta aiheutuvat talousarviomuutokset valmistellaan aluevaltuuston käsiteltäväksi.

  Vuonna 2023 käynnistyvät sote-rakennusten investointien projektit

  Lapin aluehallitus päätti rakennusinvestoinneista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilamuutoksista ja perusparannuksista. Lapin keskussairaalan laajennushankkeen myötä vapautuvien tilojen saneerausinvestoinnit ovat vuonna 2023 noin 10,5 miljoonaa euroa ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen muutokset ja perusparannukset noin 2,5 miljoonaa euroa.

  Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvät investoinnit sisältävät kantasairaalasta vapautuvien tilojen muutosprojekteja, kun Lapin keskussairaalan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu. Näistä suurimpana rakennusinvestointina vuonna 2023 on sydänpaja, jonka kustannusarvio on noin 2,3 miljoonaa euroa.  

  Muut tilamuutokset ja perusparannukset sisältävät muun muassa taloteknisiä projekteja Länsi-Pohjan keskussairaalassa, Kolpeneen kiinteistöissä sekä Lapin keskussairaalan kantasairaalassa. Länsi-Pohjan keskussairaalassa uusitaan muun muassa ilmanvaihtokoneita ja -kanavia, sähköverkkoja, viemäriverkkoja ja hissejä.

  Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin

  Aluehallitus tarkensi henkilökohtaisten avun palvelusetelien arvoa. Aiemmin hyväksyttyyn palvelusetelihinnastoon lisättiin hinnat arki-iltaisin ja öisin. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo arkisin klo 21–06 on 33,80 euroa per tunti ja ammatillisen avustajapalvelun palvelusetelin arvo 45,30 euroa per tunti.

  Aluehallitus päätti yhtenäistää kuntouttavassa työtoiminnassa olevien saamaa toimintarahaa ja kulukorvauksia. Toimintaraha on 9 euroa päivältä. Korvaukset maksetaan takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Nykyisten asiakkaiden toimintaraha ei kuitenkaan laske, jos se on ollut aiemmin tätä suurempi. Hyvinvointialue korvaa matkakulut kotoa työtoimintaan edullisimman kulkuneuvon mukaan.  

  Aluehallitus antoi sosiaalipalvelujen tehtäväksi selvittää, olisiko kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville mahdollista tarjota ilmainen ateria esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

  Muita päätöksiä

  Hyväksyttiin toimitilojen vuokrasopimuksia Keminmaan, Kemijärven, Enontekiön, Kolarin, Pellon, Posion ja Tervolan kanssa. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueet vuokraavat nykyiset toimitilat vähintään kolmeksi vuodeksi. Muutamien kuntien kanssa vuokrasopimukset on jo tehty, ja muutamien kuntien kanssa niitä vielä tarkennetaan.

  Päätettiin esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Mikko Kärnälle eron Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsenyydestä. Syynä on poismuutosta johtuva vaalikelpoisuuden menettäminen.

  Päätettiin jatkaa Rovaniemen Pienteollisuustalossa (Pohjolankatu 2) sijaitsevien kotihoidon ja hammashoidon toimitilojen vuokrasopimuksia vuoden 2032 loppuun saakka. Sopimukset on mahdollista irtisanoa jo vuoden 2029 lopussa.

  Lapin keskussairaalan laajennushankkeen aikataulu on viivästynyt. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että laajennukseen ja remontteihin varattuja varoja siirretään tämän vuoden talousarviosta ensi vuoden määrärahoihin. Investointien osalta määrärahoja siirrettäisiin noin 3,7 miljoonaa ja perusparannusten osalta noin 0,2 miljoonaa.

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se muuttaisi valtuustoryhmille maksettavaan tukeen liittyvää päätöstä niin, että ryhmät voisivat hakea viime vuoden tukea jälkikäteen tänä vuonna. Viime vuoden tuen maksimimäärä olisi edelleen noin 4200 euroa per valtuutettu, ja tukea maksettaisiin korkeintaan vain toteutuneiden kustannuksien verran.  

  Valittiin ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen palvelutuottajat Rovaniemelle, Kemiin, Tornioon, Kemijärvelle, Ranualle, Keminmaahan, Ylitorniolle, Inariin, Sallaan ja Sodankylään. Muihin kuntiin ei tullut tarjouskilpailussa yhtään tarjousta. Ostopalvelujen lisäksi hyvinvointialue voi toteuttaa palveluja omana toimintana ja palvelusetelillä.

  Lisätietoja:  

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  
  Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi  

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta
  22.3.2023
  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta


  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin.

Sisältöjulkaisija

 1. Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle
  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle...

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle

  21.3.2023

  Lue lisää
  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme.

  Kuva: STM, kuvaaja Katri Lehtola

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle

  21.3.2023

  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Kunnat vastaavat edelleen kotoutumisen edistämisen palveluista.

  Sosiaali- ja terveyspalvelut maahanmuuttajille

  Jos olet saanut oleskeluluvan suomessa, sinulla on oikeus samoihin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin kaikilla suomalaisilla

  Voit saada apua esimerkiksi:

  • Sairauden tai vamman hoitoon
  • Mielenterveyden ongelmiin
  • Toimeentuloon
  • Arjen käytännön järjestelyihin

  Maahanmuuttajasosiaalityössä arvioidaan ensin sosiaalipalvelujen tarve. Sen jälkeen voit saada tarvittavia palveluja. Oma kotoutumistyöntekijäsi ohjaa sinut tarvittaessa maahanmuuttajasosiaalityön asiakkaaksi.

  Maahanmuuttajasosiaalityö on ensisijaisesti tarkoitettu kiintiöpakolaisille, myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, entisen Neuvostoliiton alueelta tulleille paluumuuttajille ja edellä mainittujen perheenjäsenille. Palvelua voivat käyttää myös muut maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tilapäisesti sosiaalipalvelujen neuvontaa ja ohjausta.

  Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumisen ja maahanmuuton asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä.

  Löydät kuntakohtaiset tiedot maahanmuuttajasosiaalityöstä ja maahanmuuttajien terveyspalveluista Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta.

  Kunnat vastaavat jatkossakin kotouttamisen palveluista

  Kuntien kotoutumisen edistämisen palvelusta saat ohjausta ja neuvontaa kotoutumistasi edistävistä palveluista. Lisätietoja kotoutumisen palveluista löydät kuntien verkkosivuilta ja palvelupisteistä.

  Esimerkkejä kuntien kotoutumisen palveluista:

  • Alkukartoitus, jossa selvitetään asiakkaan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.
  • Alkukartoituksen perusteella arvioidaan, tarvitsetko kotoutumissuunnitelman.
  • Kielikoulutus ja muut kotoutumista edistävät palvelut.

  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme. Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle
  21.3.2023
  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle...
  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme.

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle


  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

Sisältöjulkaisija

 1. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta
  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta

  22.3.2023

  Lue lisää

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta

  22.3.2023

  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin.

  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina

  Lapin aluehallitus päätti esittää Lapin keskussairaalan laajennushankkeen allianssitoimijoille, että teho-osaston, heräämö kakkosen ja konehuoneen peruskorjaus jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta. Jos korjaukset toteutettaisiin, kokonaiskustannukset ylittäisivät aluevaltuuston aiemmin asettaman 170,6 miljoonan euron kustannusraamin noin 5,1 miljoonalla eurolla.  

  Teho-osasto, tarvittavat heräämötilat ja tekniset tilat toteutetaan kuitenkin lähivuosina keskussairaalan vuosittaisiin peruskorjauksiin varatuilla varoilla. Lisäksi remontteihin voitaisiin käyttää tältä vuodelta laajennushankkeesta jääviä varoja. Mahdolliset muutoksesta aiheutuvat talousarviomuutokset valmistellaan aluevaltuuston käsiteltäväksi.

  Vuonna 2023 käynnistyvät sote-rakennusten investointien projektit

  Lapin aluehallitus päätti rakennusinvestoinneista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilamuutoksista ja perusparannuksista. Lapin keskussairaalan laajennushankkeen myötä vapautuvien tilojen saneerausinvestoinnit ovat vuonna 2023 noin 10,5 miljoonaa euroa ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen muutokset ja perusparannukset noin 2,5 miljoonaa euroa.

  Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvät investoinnit sisältävät kantasairaalasta vapautuvien tilojen muutosprojekteja, kun Lapin keskussairaalan laajennushankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu. Näistä suurimpana rakennusinvestointina vuonna 2023 on sydänpaja, jonka kustannusarvio on noin 2,3 miljoonaa euroa.  

  Muut tilamuutokset ja perusparannukset sisältävät muun muassa taloteknisiä projekteja Länsi-Pohjan keskussairaalassa, Kolpeneen kiinteistöissä sekä Lapin keskussairaalan kantasairaalassa. Länsi-Pohjan keskussairaalassa uusitaan muun muassa ilmanvaihtokoneita ja -kanavia, sähköverkkoja, viemäriverkkoja ja hissejä.

  Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin

  Aluehallitus tarkensi henkilökohtaisten avun palvelusetelien arvoa. Aiemmin hyväksyttyyn palvelusetelihinnastoon lisättiin hinnat arki-iltaisin ja öisin. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo arkisin klo 21–06 on 33,80 euroa per tunti ja ammatillisen avustajapalvelun palvelusetelin arvo 45,30 euroa per tunti.

  Aluehallitus päätti yhtenäistää kuntouttavassa työtoiminnassa olevien saamaa toimintarahaa ja kulukorvauksia. Toimintaraha on 9 euroa päivältä. Korvaukset maksetaan takautuvasti 1.1.2023 alkaen. Nykyisten asiakkaiden toimintaraha ei kuitenkaan laske, jos se on ollut aiemmin tätä suurempi. Hyvinvointialue korvaa matkakulut kotoa työtoimintaan edullisimman kulkuneuvon mukaan.  

  Aluehallitus antoi sosiaalipalvelujen tehtäväksi selvittää, olisiko kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville mahdollista tarjota ilmainen ateria esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

  Muita päätöksiä

  Hyväksyttiin toimitilojen vuokrasopimuksia Keminmaan, Kemijärven, Enontekiön, Kolarin, Pellon, Posion ja Tervolan kanssa. Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueet vuokraavat nykyiset toimitilat vähintään kolmeksi vuodeksi. Muutamien kuntien kanssa vuokrasopimukset on jo tehty, ja muutamien kuntien kanssa niitä vielä tarkennetaan.

  Päätettiin esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Mikko Kärnälle eron Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston varajäsenyydestä. Syynä on poismuutosta johtuva vaalikelpoisuuden menettäminen.

  Päätettiin jatkaa Rovaniemen Pienteollisuustalossa (Pohjolankatu 2) sijaitsevien kotihoidon ja hammashoidon toimitilojen vuokrasopimuksia vuoden 2032 loppuun saakka. Sopimukset on mahdollista irtisanoa jo vuoden 2029 lopussa.

  Lapin keskussairaalan laajennushankkeen aikataulu on viivästynyt. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että laajennukseen ja remontteihin varattuja varoja siirretään tämän vuoden talousarviosta ensi vuoden määrärahoihin. Investointien osalta määrärahoja siirrettäisiin noin 3,7 miljoonaa ja perusparannusten osalta noin 0,2 miljoonaa.

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se muuttaisi valtuustoryhmille maksettavaan tukeen liittyvää päätöstä niin, että ryhmät voisivat hakea viime vuoden tukea jälkikäteen tänä vuonna. Viime vuoden tuen maksimimäärä olisi edelleen noin 4200 euroa per valtuutettu, ja tukea maksettaisiin korkeintaan vain toteutuneiden kustannuksien verran.  

  Valittiin ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen palvelutuottajat Rovaniemelle, Kemiin, Tornioon, Kemijärvelle, Ranualle, Keminmaahan, Ylitorniolle, Inariin, Sallaan ja Sodankylään. Muihin kuntiin ei tullut tarjouskilpailussa yhtään tarjousta. Ostopalvelujen lisäksi hyvinvointialue voi toteuttaa palveluja omana toimintana ja palvelusetelillä.

  Lisätietoja:  

  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  
  Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi  

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta
  22.3.2023
  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 22.3.2023 pidetystä kokouksesta


  Lapin keskussairaalan teho-osasto uudistetaan lähivuosina. Tarkennuksia henkilökohtaisen avun palveluseteliin ja kuntouttavan työtoiminnan korvauksiin.

 2. LKS:n neurologian poliklinikka ottaa käyttöön ajanvarausten peruuttamiseen tai muuttamiseen oman numeron
  Jos joudut perumaan tai muuttamaan varatun aikasi Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle, soita...

  LKS:n neurologian poliklinikka ottaa käyttöön ajanvarausten peruuttamiseen tai muuttamiseen oman numeron

  22.3.2023

  Lue lisää

  LKS:n neurologian poliklinikka ottaa käyttöön ajanvarausten peruuttamiseen tai muuttamiseen oman numeron

  22.3.2023

  Jos joudut perumaan tai muuttamaan varatun aikasi Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle, soita numeroon 040 685 6580 maanantaista perjantaihin klo 8­–12 välisenä aikana. Käytämme takaisinsoittopalvelua eli voit jättää soittopyynnön ja sinulle soitetaan takaisin ajanvaraukseesi liittyen. Palvelu on käytössä maanantaista 27.3.2023 alkaen.

  Hoidollisissa asioissa ota yhteyttä: 

  Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikka hoitajat p. 016 328 2435 ma–pe klo 8–10. 

  Muissa asioissa, kuten lausunnot, todistukset, ota yhteyttä: 

  Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikka osastonsihteerit p. 016 328 2434 ma–to klo 9–14, pe klo 9–13

  LKS:n neurologian poliklinikka ottaa käyttöön ajanvarausten peruuttamiseen tai muuttamiseen oman numeron
  22.3.2023
  Jos joudut perumaan tai muuttamaan varatun aikasi Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle, soita...

  LKS:n neurologian poliklinikka ottaa käyttöön ajanvarausten peruuttamiseen tai muuttamiseen oman numeron


  Jos joudut perumaan tai muuttamaan varatun aikasi Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikalle, soita numeroon 040 685 6580 maanantaista perjantaihin klo 8­–12 välisenä aikana. Käytämme takaisinsoittopalvelua eli voit jättää soittopyynnön ja sinulle soitetaan takaisin ajanvaraukseesi liittyen. Palvelu on käytössä maanantaista 27.3.2023 alkaen. Hoidollisissa asioissa ota yhteyttä:  Lapin keskussairaalan neurologian poliklinikka hoitajat p. 016 328 2435 ma–pe klo 8–10.  ...

 3. Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu streptokokki A -tartuntoja
  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin hyvinvointialueen...

  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu streptokokki A -tartuntoja

  21.3.2023

  Lue lisää

  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu streptokokki A -tartuntoja

  21.3.2023

  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin hyvinvointialueen infektioiden torjuntayksikkö ja Kemin kaupunki ovat tiedottaneet ja ohjeistaneet lasten vanhempia ja päiväkodin työntekijöitä. Niissä ryhmissä joissa on todettu tartuntatapauksia, kaikki lapset ja oireiset perheenjäsenet sekä työntekijät seulotaan. Muissa ryhmissä vain oireilevat lapset ja aikuiset ohjataan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen tutkimusten järjestämistä varten. 
   
  A-streptokokki aiheuttaa yleensä kuumeisen nieluinfektion. Streptokokki A –infektio tarttuu pisaratartuntana tai kosketustartuntana. Tartuntoja voi ehkäistä hyvällä käsihygienialla.

  Lisätietoja

  infektioylilääkäri
  Markku Broas
  markku.broas@lapha.fi
  p. 040 847 3772
   

  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu streptokokki A -tartuntoja
  21.3.2023
  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin hyvinvointialueen...

  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu streptokokki A -tartuntoja


  Kemissä Kivikon päiväkodissa on todettu joitakin A-streptokokkitartuntoja. Lapin hyvinvointialueen infektioiden torjuntayksikkö ja Kemin kaupunki ovat tiedottaneet ja ohjeistaneet lasten vanhempia ja päiväkodin työntekijöitä. Niissä ryhmissä joissa on todettu tartuntatapauksia, kaikki lapset ja oireiset perheenjäsenet sekä työntekijät seulotaan. Muissa ryhmissä vain oireilevat lapset ja aikuiset ohjataan ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen tutkimusten järjestämistä varten.   ...

 4. Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle
  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle...

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle

  21.3.2023

  Lue lisää
  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme.

  Kuva: STM, kuvaaja Katri Lehtola

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle

  21.3.2023

  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Kunnat vastaavat edelleen kotoutumisen edistämisen palveluista.

  Sosiaali- ja terveyspalvelut maahanmuuttajille

  Jos olet saanut oleskeluluvan suomessa, sinulla on oikeus samoihin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin kaikilla suomalaisilla

  Voit saada apua esimerkiksi:

  • Sairauden tai vamman hoitoon
  • Mielenterveyden ongelmiin
  • Toimeentuloon
  • Arjen käytännön järjestelyihin

  Maahanmuuttajasosiaalityössä arvioidaan ensin sosiaalipalvelujen tarve. Sen jälkeen voit saada tarvittavia palveluja. Oma kotoutumistyöntekijäsi ohjaa sinut tarvittaessa maahanmuuttajasosiaalityön asiakkaaksi.

  Maahanmuuttajasosiaalityö on ensisijaisesti tarkoitettu kiintiöpakolaisille, myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, entisen Neuvostoliiton alueelta tulleille paluumuuttajille ja edellä mainittujen perheenjäsenille. Palvelua voivat käyttää myös muut maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tilapäisesti sosiaalipalvelujen neuvontaa ja ohjausta.

  Maahanmuuttajille järjestetään terveydenhuoltopalveluita, joissa kotoutumisen ja maahanmuuton asiantuntijat tekevät moniammatillista yhteistyötä.

  Löydät kuntakohtaiset tiedot maahanmuuttajasosiaalityöstä ja maahanmuuttajien terveyspalveluista Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilta.

  Kunnat vastaavat jatkossakin kotouttamisen palveluista

  Kuntien kotoutumisen edistämisen palvelusta saat ohjausta ja neuvontaa kotoutumistasi edistävistä palveluista. Lisätietoja kotoutumisen palveluista löydät kuntien verkkosivuilta ja palvelupisteistä.

  Esimerkkejä kuntien kotoutumisen palveluista:

  • Alkukartoitus, jossa selvitetään asiakkaan työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.
  • Alkukartoituksen perusteella arvioidaan, tarvitsetko kotoutumissuunnitelman.
  • Kielikoulutus ja muut kotoutumista edistävät palvelut.

  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme. Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle
  21.3.2023
  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle...
  Poika esittelee pupupehmolelua vauvalle. Vauvalla on mietteliäs ilme.

  Maahanmuuttajasosiaalityö ja maahanmuuttajien terveyspalvelut siirtyivät Lapin hyvinvointialueelle


  Osa maahanmuuttajille suunnatuista palveluista on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023 alkaen.

 5. Simon ja Inarin terveyskeskuksissa käyttöön sähköinen yhteydenotto
  Simossa ja Inarissa on otettu käyttöön uusi verkkoasiointikanava terveyskeskuksiin.

  Simon ja Inarin terveyskeskuksissa käyttöön sähköinen yhteydenotto

  20.3.2023

  Lue lisää

  Simon ja Inarin terveyskeskuksissa käyttöön sähköinen yhteydenotto

  20.3.2023

  Simossa ja Inarissa on otettu käyttöön uusi verkkoasiointikanava terveyskeskuksiin.

  Sähköinen yhteydenotto tarjoaa vaihtoehdon terveyskeskukseen soittoon tai käymiseen. Voit olla yhteydessä pitkäaikaissairauksiin liittyvissä asioissa tai tavanomaisissa päivystysluonteisissa ongelmissa, kuten äkilliset hengitystietulehdukset, selkäkivut tai nyrjähdykset. 

  Yhteydenotto jätetään verkkopalvelussa kirjallisesti. Palvelu vaatii tunnistautumisen, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi. Olemme sinuun yhteydessä viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotostasi. 

  Palvelu on tietoturvallinen ja liitteiden lähettäminen on turvallista. Viestisi tallentuvat omalle asiointitilillesi Omavirtuun ja lähettämäsi tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään. Kun täytät ja lähetät sähköisen yhteydenoton terveyskeskukseen, annat samalla luvan ammattilaisen tarvittaessa pyytää konsultaatiota muualta, kuten Lapin keskussairaalasta.

  Voit edelleen myös soittaa terveyskeskukseen missä tahansa asiassa. Hätätilanteeseen sähköinen palvelu ei sovellu.

  Simon ja Inarin terveyskeskuksissa käyttöön sähköinen yhteydenotto
  20.3.2023
  Simossa ja Inarissa on otettu käyttöön uusi verkkoasiointikanava terveyskeskuksiin.

  Simon ja Inarin terveyskeskuksissa käyttöön sähköinen yhteydenotto


  Simossa ja Inarissa on otettu käyttöön uusi verkkoasiointikanava terveyskeskuksiin.

 6. Hyvinvointialueiden talousjohtajat tapasivat Lahdessa
  Hyvinvointialueiden talousjohtajien verkosto kokoontui Lahdessa 16.-17.2.2023. Paikalla oli 18...

  Hyvinvointialueiden talousjohtajat tapasivat Lahdessa

  17.3.2023

  Lue lisää

  Hyvinvointialueiden talousjohtajat tapasivat Lahdessa

  17.3.2023

  Hyvinvointialueiden talousjohtajien verkosto kokoontui Lahdessa 16.-17.2.2023.

  Paikalla oli 18 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin vastaavien toimintojen talousjohtajaa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen valtion osoittamasta vajaasta 22,5 mrd euron rahoituksesta paikalla on edustettuna 19,8 mrd euroa eli 88 %. Valtion vuoden 2023 talousarviosta, jonka loppusumma on 83,5 mrd € paikalla on 24 %.

  Palaverissa käytiin keskusteluja ajankohtaisista teemoista. Päiviin kuului myös erilaisia katsauksia, kuten markkinakatsaus talouden kehittymisestä ja ministeriöiden (STM & VM) katsaukset hyvinvointialueiden ohjauksesta sekä rahoituksen keskeisistä tekijöistä.

  Lapin hyvinvointialueelta tapaamiseen osallistui talousjohtaja Elisa Kusmin.

  Hyvinvointialueiden talousjohtajat ryhmäkuvassa.
  Talousjohtajat ryhmäkuvassa Lahdessa.


   

  Hyvinvointialueiden talousjohtajat tapasivat Lahdessa
  17.3.2023
  Hyvinvointialueiden talousjohtajien verkosto kokoontui Lahdessa 16.-17.2.2023. Paikalla oli 18...

  Hyvinvointialueiden talousjohtajat tapasivat Lahdessa


  Hyvinvointialueiden talousjohtajien verkosto kokoontui Lahdessa 16.-17.2.2023. Paikalla oli 18 hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin vastaavien toimintojen talousjohtajaa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen valtion osoittamasta vajaasta 22,5 mrd euron rahoituksesta paikalla on edustettuna 19,8 mrd euroa eli 88 %. Valtion vuoden 2023 talousarviosta, jonka loppusumma on 83,5 mrd € paikalla on 24 %. Palaverissa käytiin keskusteluja ajankohtaisista teemoista. Päiviin kuului...

 7. Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro...

  Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä

  17.3.2023

  Lue lisää

  Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä

  17.3.2023

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro 45/03.04.04.04.10/2023, kunnallisvalitukseen, joka oli tehty Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 08.11.2022 § 158.

  Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa, osoite PL 8041, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi.

  Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 17.3.-23.4.2023.

  Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä
  17.3.2023
  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro...

  Kuulutus: Hyvinvointialuelain 147 §:n mukainen ilmoitus hallinto-oikeuden välipäätöksestä


  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 15.3.2023 antanut välipäätöksen 398/2023, Dnro 45/03.04.04.04.10/2023, kunnallisvalitukseen, joka oli tehty Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen päätöksestä 08.11.2022 § 158. Hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Lapin hyvinvointialueen kirjaamossa, osoite PL 8041, 96101 Rovaniemi, käyntiosoite Porokatu 39C, 96400 Rovaniemi. Tämä ilmoitus on yleisessä tietoverkossa 17.3.-23.4.2023.

 8. Suolistosyövän seulonnat Lapin hyvinvointialueella vuonna 2023
  Suolistosyöpäseulontoihin kutsun saavat vuonna 2023 seuraavat ikäluokat: 1963, 1961, 1959, 1957, 1955 ja...

  Suolistosyövän seulonnat Lapin hyvinvointialueella vuonna 2023

  15.3.2023

  Lue lisää

  Suolistosyövän seulonnat Lapin hyvinvointialueella vuonna 2023

  15.3.2023

  Suolistosyöpäseulontoihin kutsun saavat vuonna 2023 seuraavat ikäluokat: 1963, 1961, 1959, 1957, 1955 ja 1953 syntyneet.

  Joukkotarkastuksilla pyritään löytämään suolistosyöpä tai sen esiasteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin sen hoitaminen on huomattavasti helpompaa ja hoitotulokset parempia. 

  Suolistosyöpäseulontaan tulee henkilökohtainen kutsu kirjeitse. Kutsut lähetetään syntymävuoden ja -kuukauden mukaisessa järjestyksessä.

  • Seulontakutsukirje sisältää tarkat näytteenotto-ohjeet ja -välineet sekä palautuskuoren näyteputken lähettämistä varten.  
  • Kun saat kutsukirjeen, toimi kirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti. 
  • Testitulos ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä kuukauden sisällä näytteen lähettämisestä. Jos näytteestä löytyy piilevää verta, kirjeessä on ohjeet jatkotutkimusten järjestämistä varten.

  Jos testiryhmään kuuluva havaitsee vatsan toiminnan häiriöitä, on oltava yhteydessä lääkäriin. Tuolloin ei saa jäädä odottamaan seulontakutsua.

  Suolistosyövän seulonta käynnistyi koko maassa vuonna 2022. Seulonta koskee ensimmäisenä vuonna 60–68-vuotiaita. Vähitellen seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että ohjelma ulottuu koko kohdeväestöön eli kaikkiin 56–74-vuotiaisiin vuodesta 2031 alkaen. Seulontaan kutsutaan kahden vuoden välein aina niinä vuosina, kun kutsuttava täyttää parillisia vuosia. 

  Voit katsoa oman paikkakuntasi seulontahoitajien yhteystiedot sivulta Seulontatutkimukset.

  Lisää tietoa suolistosyövän seulonnoista Fimlabin sivuilla

  Suolistosyövän seulonnat Lapin hyvinvointialueella vuonna 2023
  15.3.2023
  Suolistosyöpäseulontoihin kutsun saavat vuonna 2023 seuraavat ikäluokat: 1963, 1961, 1959, 1957, 1955 ja...

  Suolistosyövän seulonnat Lapin hyvinvointialueella vuonna 2023


  Suolistosyöpäseulontoihin kutsun saavat vuonna 2023 seuraavat ikäluokat: 1963, 1961, 1959, 1957, 1955 ja 1953 syntyneet.

nappi-kaikki uutiset

Sisälletyt portletit

RSS Kuva #1 (Päätöksenteko)

Luontopolku suolla

Otsikko: Tutustu hallintoon ja päätöksentekoon

Tutustu hallintoon ja päätöksentekoon


Kokoukset, päätökset, hankinnat, kehittäminen, tukipalvelut jne.

Sisälletyt portletit

RSS Kuva #2 (Meille töihin)

Henkilö työntää kanoottia rantaa vedessä.

Otsikko: Työpaikat hyvinvointialueella

Työpaikat hyvinvointialueella


Tervetuloa tutustumaan Lapin suurimman työnantajan työpaikkoihin! Lapin hyvinvointialue on hyvä työnantaja, koska meillä kaikki tehtävät ovat ihmisen kokoisia. Meillä olet sopivasti mukavuusalueellasi, mutta opit samalla uutta.