Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Asiakasmaksut

Murupolku

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja -laskutus

 

Lapin hyvinvointialueella sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat 

 • maksuttomia tai
 • asiakasmaksu on tasasuuruinen, jolloin maksu on kaikille palvelun käyttäjille sama ja kiinteähintainen (esim. poliklinikkamaksut) tai 
 • asiakasmaksu on tulosidonnainen, jolloin maksu määräytyy palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan (esim. pitkäaikaisen palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon maksut)

Lapin hyvinvointialueella on käytössä 1.1.2023 alkaen yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.  Tasasuuruisissa asiakasmaksuissa on käytössä asetuksen enimmäismäärän mukaiset maksut.    

Valtio ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ja tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palveluihin hakeutumiselle.

Löydät kyseisen palvelun hintatiedot aina palvelun sivuilta sosiaalipalveluista ja terveyspalveluista

Kooste sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista vuonna 2023 Lapin hyvinvointialueella

Tee e-laskutilaus verkkopankissasi 

Asiakasmaksuyksikkö suosittelee, että verkkopankkia käyttävät asiakkaat ottavat käyttöön e-laskun. Lapin hyvinvointialueen e-laskun voit tilata omassa verkkopankissasi.

 • Etsi verkkopankistasi kohta, jossa e-laskuja voi tilata. Hae laskuttajista Lapin hyvinvointialue, anna omat tietosi ja tilaa e-lasku.

 

Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen laskusta

Tasasuuruiseen asiakasmaksun laskuun tyytymättömänä voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Tulosidonnaiseen maksuun voit hakea oikaisua maksupäätökseen. Oikaisuvaatimusohjeet ovat annetun päätöksen liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä Lapin hyvinvointialueelle postitse tai sähköpostitse.

Postiosoite: Lapin hyvinvointialue, PL 8041, 96101 Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lapha.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun saamisesta. Sinun katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

Vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjasta selviää tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • tekijän nimi
 • postiosoite ja muut yhteystiedot
 • lasku, johon haetaan oikaisua
 • millaista oikaisua laskuun vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä tietojärjestelmässään siten, että sitä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen liitetään erillinen muutoksenhakuohje.

 

Kysyttävää asiakasmaksuista? Asiakasmaksuyksikön yhteystiedot

h4-yhteystiedot-otsikko

Yhteystiedot

nappi-asiakasmaksuyksikkö

h4-lisätietoa-otsikko

Lisätietoa

h4-ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella
  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia...

  Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella

  17.10.2023

  Lue lisää
  Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä, etualalla kyniä.

  Kuva: STM.

  Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella

  17.10.2023

  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia myös sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät kuulu Heta-liittoon (Henkilökohtaisen avustajien työnantajien liitto ry).

  Suurin osan henkilökohtaisen avun työnantajista kuuluu Heta-liittoon ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmimaan valtakunnalliseen työehtosopimukseen. Osa työnantajista ei kuitenkaan kuulu mihinkään liittoon ja työehtosopimukseen.

  Työnantajamallissa hyvinvointialue korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen. 
  Lapin kunnissa Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien henkilökohtaisten avustajien palkat ovat vaihdelleet jonkin verran. Kun järjestämisvastuu on siirtynyt hyvinvointialueelle, palkat yhtenäistetään.

  Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien henkilökohtaisten avustajien tuntipalkka on 1.1.2023 alkaen 11.31 €. Lisäksi noudatetaan avustajien työsuhdetta sääteleviä työsopimus-, työaika-, työturvallisuus-, työterveyshuolto- ja vuosilomalakeja.

  Jos työnantaja haluaa tehdä työsopimuksen suuremmalla tuntipalkalla tai tuntimäärällä, mihin hyvinvointialue on sijaismaksajana sitoutunut, vastaa työnantaja kustannuksista itse.

  Oima-tiimi tarkistaa Heta-liittoon kuulumattomien osalta työehtosopimukset takautuvasti. Osalle henkilökohtaisista avustajista on saatettu maksaa työsopimuslaista poikkeavia palkanlisiä illoilta tai lauantailta. Virheellisesti maksetut lisät joudutaan perimään takaisin.

  Lapin hyvinvointialue/Oima
  oima@lapha.fi
  p. 040 649 5032 (arkisin klo 9–11, 12–15)

  Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä, etualalla kyniä. Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella
  17.10.2023
  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia...
  Hoitaja ja vanhus pöydän ääressä, etualalla kyniä.

  Heta-liittoon kuulumattomien henkilökohtaisten avustajien palkkaamiskustannukset yhtenäiseksi koko Lapin hyvinvointialueella


  Lapin hyvinvointialueen aluehallitus korvaa henkilökohtaisten avustajien palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia myös sellaisten työnantajien osalta, jotka eivät kuulu Heta-liittoon (Henkilökohtaisen avustajien työnantajien liitto ry). Suurin osan henkilökohtaisen avun työnantajista kuuluu Heta-liittoon ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n solmimaan valtakunnalliseen työehtosopimukseen. Osa työnantajista ei kuitenkaan kuulu mihinkään liittoon ja työehtosopimukseen. ...

 2. Kuulutko Veitsiluodon tai Karihaaran sairauskassaan? Muista toimittaa laskut sairauskassaan
  Asiakkaan tulee itse toimittaa laskut sairauskassaan, mikäli on sairauskassan jäsen.  Lapin...

  Kuulutko Veitsiluodon tai Karihaaran sairauskassaan? Muista toimittaa laskut sairauskassaan

  9.10.2023

  Lue lisää
  Kaksi laskukuoren kuvaa.

  Kuulutko Veitsiluodon tai Karihaaran sairauskassaan? Muista toimittaa laskut sairauskassaan

  9.10.2023

  Asiakkaan tulee itse toimittaa laskut sairauskassaan, mikäli on sairauskassan jäsen. 

  Lapin Hyvinvointialue ei toimita asiakkaiden laskuja suoraan sairauskassoihin.

   

  Karihaaran jaVeitsiluodon sairauskassojen verkkosivut:

  Veitsiluodon sairauskassa

  Karihaaran sairauskassa

  Kaksi laskukuoren kuvaa. Kuulutko Veitsiluodon tai Karihaaran sairauskassaan? Muista toimittaa laskut sairauskassaan
  9.10.2023
  Asiakkaan tulee itse toimittaa laskut sairauskassaan, mikäli on sairauskassan jäsen.  Lapin...
  Kaksi laskukuoren kuvaa.

  Kuulutko Veitsiluodon tai Karihaaran sairauskassaan? Muista toimittaa laskut sairauskassaan


  Asiakkaan tulee itse toimittaa laskut sairauskassaan, mikäli on sairauskassan jäsen.  Lapin Hyvinvointialue ei toimita asiakkaiden laskuja suoraan sairauskassoihin.   Karihaaran jaVeitsiluodon sairauskassojen verkkosivut: Veitsiluodon sairauskassa Karihaaran sairauskassa

 3. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehto pitenee 21 päivään
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehtoa pidennetään 14 päivästä 21 päivään 1.9.2023...

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehto pitenee 21 päivään

  30.8.2023

  Lue lisää
  Kirjekuori, jossa lähettäjän eli Lapin hyvinvointialueen logo.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehto pitenee 21 päivään

  30.8.2023

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehtoa pidennetään 14 päivästä 21 päivään 1.9.2023 alkaen. 

  Syynä maksuehdon muutokseen on Postin jakelupäivien väheneminen. Aiempaa harvemmista jakelupäivistä johtuen lasku voi tulla asiakkaalle valmiiksi erääntyneenä tai heti maksettavaksi. Tästä syystä laskulle tarvitaan aiempaa pidempi maksuaika.
   

  Kysyttävää asiakasmaksuista? Katso yhteystiedot asiakasmaksuyksikön sivulta

  Kirjekuori, jossa lähettäjän eli Lapin hyvinvointialueen logo. Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehto pitenee 21 päivään
  30.8.2023
  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehtoa pidennetään 14 päivästä 21 päivään 1.9.2023...
  Kirjekuori, jossa lähettäjän eli Lapin hyvinvointialueen logo.

  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehto pitenee 21 päivään


  Lapin hyvinvointialueen asiakasmaksujen maksuehtoa pidennetään 14 päivästä 21 päivään 1.9.2023 alkaen.  Syynä maksuehdon muutokseen on Postin jakelupäivien väheneminen. Aiempaa harvemmista jakelupäivistä johtuen lasku voi tulla asiakkaalle valmiiksi erääntyneenä tai heti maksettavaksi. Tästä syystä laskulle tarvitaan aiempaa pidempi maksuaika.   Kysyttävää asiakasmaksuista? Katso yhteystiedot asiakasmaksuyksikön sivulta