Navigointivalikko

Navigointivalikko

Ohje henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitukseen

Ohje henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tunti-ilmoituksen käyttöohjeet

Tällä palvelulla voit lähettää henkilökohtaisen avustajan tuntilistat palkanmaksua varten hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin. Lisäksi voit käyttää palvelua, kun suunnittelet työntekijöiden tuntilistoja.

Palvelun käyttämiseksi tarvitset

 • Tietokoneen tai mobiililaitteen
 • Internetin
 • Verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin

Palveluun kirjautuminen

Palveluun pitää aina kirjautua, jotta sinut voidaan tunnistaa päätöksen saaneeksi henkilöksi.

 1. Paina palvelun verkkosivulla Kirjaudu palveluun -painiketta.
 2. Valitse tunnistautumistapa: pankkitunnistus, mobiilivarmenne tai varmennekortti ja seuraa ohjeita
 3. Saat näytölle ilmoituksen onnistuneesta tunnistautumisesta
 4. Napsauta Jatka palveluun -painiketta ja siirryt automaattisesti Henkilökohtaisen avustajan tunti-ilmoitukseen
 5. Jos käytät palvelua ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään kirjauduttuasi sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero

Työnantaja tietojen täyttäminen

Työantaja on henkilö, jolle kunta on myöntänyt henkilökohtaisen avun. Aloita palvelun käyttäminen lisäämällä tietosi palveluun. Tämä täytyy tehdä vain ensimmäisellä käyttökerralla. Tämän jälkeen tiedot ovat aina uudestaan käytettävissä ja tarvittaessa muutettavissa.

 1. Kirjaudu palveluun ja mene kohtaan ”Työnantajan tiedot”
 2. Tiedoissa näkyvät automaattisesti palveluun tunnistautunen henkilön nimi ja henkilötunnus
 3. Merkitse kuulutko HETA-liittoon
 4. Jos kuulut merkitse, mistä alkaen olet kuulunut liittoon
 5. Lopuksi paina Tallenna -painiketta

Puolesta-asiointi

Jos henkilökohtainen apu on myönnetty esimerkiksi alaikäiselle, hänen puolestansa voi tehdä tunti-ilmoituksen se henkilö, jonka on sovittu ottavan työnjohtovastuu henkilökohtaisesta avustajasta. Puolesta asioinnin valtuutuksen voi tehdä osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet

 1. Kirjaudu palveluun ja mene kohtaan Työnantajan tiedot
 2. Tiedoissa on automaattisesti näkyvillä palveluun tunnistautuneen nimi ja henkilötunnus.
 3. Laita hiirellä rasti Puolesta-asiointi kohtaan
 4. Lisää esiin tuleviin kohtiin puolesta asioitavan työnantajan henkilötiedot: nimi ja henkilötunnus

Työntekijän lisääminen

Työantajalla voi olla samanaikaisesti yksi tai useampi avustaja. Ennen tunti-ilmoituksen tekoa työnantaja lisää työntekijätiedot palveluun. Tämä täytyy tehdä vain ensimmäisellä käyttökerralla. Tämän jälkeen tiedot ovat aina uudestaan käytettävissä ja tarvittaessa muutettavissa. Esimerkiksi voit tarvittaessa muuttaa työntekijän tilinumeron.

 1. Kirjaudu palveluun ja mene kohtaan Uuden työntekijän tiedot
 2. Täytä työntekijän tiedot
 3. Pakolliset tiedot ovat nimi, henkilötunnus ja osoite
 4. Merkitse sukulaisuussuhde työnantajaan

Työaikalain 1 luvun 2 §:n 1 mom. 6-kohdan mukaan työaikalakia ei sovelleta perheenjäseneen, minkä vuoksi perheenjäsenelle/lähiomaiselle ei makseta työaikakorvauksia, esim. sunnuntaityökorvaus. Lähiomaisena pidetään avio- ja avopuolisoa, työantajan ja hänen puolisonsa vanhempia ja isovanhempia, lapsia ja lapsenlapsia, ottolapsia ja ottovanhempia sekä edellä mainitun henkilön avio- tai avopuolisoa ja työnantajan sisaruksia.

Merkitse työntekijän muut tiedot:

 1. Merkitse työntekijän IBAN-tilinumero. Merkitse haluaako työntekijä palkkalaskelman omaan verkkopankkiinsa vai paperisena lähetettynä hänen kotiinsa.
 2. Merkitse onko työsopimus lähetetty postitse vammaispalveluun vai onko se liitteenä.
 3. HETA-kokemuslisä: Työntekijä on oikeutettu kokemuslisään, kun työnantaja kuuluu HETA-liitoon. Jos kuulut HETA-liittoon, merkitse onko HETA-kokemuslisän toimitettu postitse tai voit liittää sen työntekijän tietoihin. Jos et kuulu HETA-liittoon, voit jättää kohdan tyhjäksi.
 4. Merkitse työsuhteen kesto. Jos työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva, voit jättää päättymispäivän tyhjäksi
 5. Lopuksi paina Tallenna

Kuukauden tuntilistan täyttäminen

Kun olet lisännyt omat tietosi ja työntekijän tiedot, voit palvelun kautta täyttää ja lähettää avustajan tunti-ilmoituksen kuntasi sosiaalipalveluihin.

 1. Valitse Tee tunti-ilmoitus sen työntekijän kohdalta, jonka tuntilistan haluat täyttää ja lähettää
 2. Täytä tuntilista:
 • Työ: Valitse tapahtumaksi ”Työ” ja merkitse päivä sekä kellonaika, jolloin työntekijä on tehnyt työn. Lomake laskee automaattisesti mahdolliset lisät.
 • Työntekijän sairausloma: Jos työntekijä on ollut sairaana, valitse tapahtumaksi Sairauspoissaolo ja merkitse suunniteltu työaika. Työnantajana sinä tarkistat sairauslomatodistuksen, todistuksia ei tarvitse lähettää vammaispalveluun.
 • Työntekijän sairas lapsi: Jos työntekijä on ollut poissa alle 10-vuotiaan sairaan lapsen tähden, valitse tapahtumaksi Sairas lapsi. Tällöin taulukko jää automaattisesti tyhjäksi näiltä päiviltä.
 • Vuosiloma: Jos työntekijä on vuosilomalla, valitse tapahtumaksi Vuosiloma. Tällöin taulukko jää tyhjäksi näiltä päiviltä.
 • Äkillinen lomautus: Jos joudut äkillisesti sairaalaan, muuhun laitoshoitoon tai vastaavan arvaamattoman syyn johdosta lomauttamaan työntekijän, valitse tapahtumaksi Äkillinen lomautus ja merkitse suunniteltu työaika enintään kahdelle viikolle.
 • Suunniteltu lomautus: Jos menet etukäteen suunnitellusti laitoshoitoon tai lähdet laitoskuntoutukseen, valitse tapahtumaksi Suunniteltu lomautus. Tällöin taulukko jää automaattisesti tyhjäksi näiltä päiviltä. Tämä ei korvaa lomautusilmoitusta, joka pitää antaa kirjallisesti lomautettavalle työntekijälle vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.
 • Voit valita tapahtumaksi myös Muun, jos mikään muu ei sovi tilanteeseen.
 1. Valitse aikaväli, jolta haluat tuntilistan lähettää. Tuntilistat pitää lähettää kokonaisina kuukausina. Jos tunteja on esimerkiksi tammikuulle ja helmikuulle, lähetä kaksi tunti-ilmoitusta. Toinen on tammikuun ja toinen on helmikuun tunti-ilmoitus.
 2. Lopuksi valitse Lähetä ilmoitus. Tällöin ilmoitus menee vammaispalveluun. Sinulle tuntilista jää talteen kohtaan Vastaukset.
 3. Jos haluat lähettää tunti-ilmoituksen avustajalle sähköpostitse, paina Tulosta ilmoitus ja tallenna PDF-tiedosto tietokoneellesi. Tiedosto ei sisällä henkilöturvatunnusta.

Voit tallentaa tiedot myös osissa. Täytä tunti-ilmoitus haluamaasi kohtaan ja paina Välitallennus. Kun haluta jatkaa täyttämistä, valitse Tee tunti-ilmoitus sen työntekijän kohdalta, jonka tuntilistan haluat täyttää ja lähettää.

Muita tunti-ilmoituksen tietoja

 • Pääset lisäämään rivejä lomakkeeseen painamalla rivin lopussa +-painiketta ja poistamaan rivi painamalla x-painiketta
 • Lisätietoja kohtaan voit merkitä työsuhteen päättymisen, tiedot lisätöistä yms.
 • Työntekijä on oikeutettu ateriakorvaukseen, kun matka suuntautui tavanomaisen työskentelypaikan ulkopuolelle, työntekijällä ei ollut mahdollisuutta valmistaa ruokaansa tai ruokailua ei järjestetty muilla tavoin. Jos työntekijä on ollut oikeutettu ateriakorvaukseen, voit toimittaa aterialaskun joko postitse tai liittämällä sen lomakkeen tietoihin.

Tunti-ilmoituksen käyttäminen työsuunnittelussa

Palvelua voit käyttää myös työajan suunnittelemiseen, jolloin voit täyttää työtunnit valmiiksi ja tallentaa tiedot painamalla ”Välitallennus”. Tällöin työaikailmoitus jää sinulle talteen. Voit halutessasi tulostaa sen ja lähettää työntekijälle sähköpostitse.


Kun olet valmis lähettämään sen hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin, ilmoitus löytyy sen työntekijän kohdalta, jonka tuntilistan haluat täydentää, tulostaa tai lähettää.

Kirjaudu tunti-ilmoitukseen

Kirjaudu tunti-ilmoitukseen

Kirjaudu henkilökohtaisen avun tunti-ilmoitukseen

Tuntilistojen ja työsopimusten toimitus, palkanmaksua koskevat tiedustelut

Tuntilistojen ja työsopimusten toimitus, palkanmaksua koskevat tiedustelut

Sähköposti: oima@lapha.fi

040 649 5032
arkisin klo 9-11 ja 12-15

Tuntilistojen lähetys postitse
Urheilukatu 5-7, 96100 Rovaniemi

Tuntilistojen toimitus henkilökohtaisesti
Urheilukatu 5-7, 96100 Rovaniemi. Postilaatikko löytyy sisäpihan puolelta oven vieressä. Postilaatikossa lukee Oima  ja henkilökohtaisten avustajien tuntilistat.

Huomioithan, että Urheilukadun toimipisteessä ei ole henkilökohtaista palvelua. Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimitse.