Navigointivalikko

Navigointivalikko

Esityslistat ja pöytäkirjat

Murupolku

Pöytäkirjat ja esityslistat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat niihin liitettyine muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävänä Lapin hyvinvointialueen verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle. Kuulutukset pöytäkirjojen nähtäville panosta julkaistaan Tweb-verkkosivulla.

Saamenkieliset asiakirjat

Aluehallituksen ja aluevaltuuston esityslistoista käännetään saamen kielille ne pykälät, jotka koskettavat erityisesti saamenkielistä väestöä. Saamen kielen lautakunnan kaikki kokousasiakirjat käännetään saamen kielille.

Nappi: saamenkieliset asiakirjat

Pöytäkirjojen ja esityslistojen haku

Pöytäkirjojen ja esityslistojen haku

Tällä sivulla näkyy toimielinten avoimena olevat esityslistat sekä viisi viimeisintä pöytäkirjaa. Kaikki esityslistat ja pöytäkirjat ovat Tweb-verkkosivuilla.

Lautakuntien ja muiden toimielinten asiakirjoja voi hakea arkistosta niiden nimen mukaan. Lisäksi hakua voi rajata kokouspäivämäärävälin perusteella.

h2-esityslistat-otsikko

Esityslistat

Esityslistat poistuvat näkyvistä, kun pöytäkirjat julkaistaan.

h2-pöytäkirjat-otsikko

Pöytäkirjat

Pöytäkirjojen näkyvyys nettisivuilla

Tällä sivulla näkyy jokaisen toimielimen viisi viimeisintä pöytäkirjaa.

h3-aluehallitus-otsikko

Aluehallitus

h3-aluevaltuusto-otsikko

Aluevaltuusto

h3-henkilöstöjaosto-otsikko

Henkilöstöjaosto

h3-hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta-otsikko

Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta

h3-osallisuus- ja asiakkuuslautakunta-otsikko

Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta

h3-pelastus- ja valmiuslautakunta-otsikko

Pelastus- ja valmiuslautakunta

h3-tarkastuslautakunta-otsikko

Tarkastuslautakunta

Yhteistoimintaelin

Yhteistoimintaelin

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto

h3-väliaikainen yhteistoimintaelin-otsikko

Väliaikainen yhteistoimintaelin

Asiakirjojen haku

Asiakirjojen haku

Voit hakea lautakuntien ja muiden toimielinten asiakirjoja arkistosta niiden nimen mukaan. Lisäksi voit rajata hakua kokouspäivämäärävälin perusteella.

Asiakirjojen haku asianhallintajärjestelmästä