Navigointivalikko

Navigointivalikko

Hankintastrategia

Hankintastrategia

Hankintastrategia

Hankintastrategiassa kuvataan, miten hankintatoimi tukee Lapin hyvinvointialueen toimintaa sekä miten hankintoja johdetaan, toteutetaan ja kehitetään. Hankintastrategia on jaettu viiteen teemaan, jotka ovat samat kuin hyvinvointialueen päästrategiassa: asiakaskokemus, henkilöstökokemus, hyvä johtaminen, talouden tasapaino ja vaikuttavuus. Nämä hankintastrategian teemat tukevat hyvinvointialuestrategian toteutusta sekä kehittävät hankintatoimintaa asiakastarpeiden mukaisiksi.

Aluevaltuuston 19.2.2024 hyväksymä hankintastrategia

Lapin hyvinvointialueen hankintastrategia