Navigointivalikko

Navigointivalikko

Päätöksenteko

Murupolku

Lapin hyvinvointialueen päätöksenteko

Lapin hyvinvointialueen päätöksenteko

Lapin hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää lappilaisten vaaleilla valitsema 59-jäseninen aluevaltuusto.

Meille on asetettu uudistuksessa tavoitteeksi tarjota yhdenvertaisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja. Uusi ei tarkoita sitä, että kaikki säilyisi ennallaan, vaikka hyvinvointialueen alkuvaiheessa tavoitteena on se, että kaikki palvelut siirtyvät turvallisesti kunnilta ja muilta organisaatioilta meidän tuotettavaksi.

Valtakunnallinen tavoite on kaikille sama ja valtioneuvosto vahvistaa sen joka neljäs vuosi. 

Meillä Lapissa uudistuksen pohjana on yhdessä päätetty hyvinvointialuestrategia. Strategia ohjaa päätöksentekoa.

Valtuuston kokousten striimaus

Valtuuston kokoukset ovat julkisia

Aluevaltuusto kokoontuu noin kerran kuussa. Mahdollisuuksien mukaan aluevaltuuston kokoukset striimataan hyvinvointialueen Youtube-sivulla, eli kokouksia voi seurata netistä suorana. Yleisö on aina tervetullut paikanpäälle.

Hyvinvointialueen viralliset kuulutukset

Hyvinvointialueen viralliset kuulutukset

Hyvinvointialueen viralliset kuulutukset ja kokouskutsut julkaistaan Kuulutukset-sivulla tai asianhallintajärjestelmän kautta. Hyvinvointialueen kuulutuksia pääset hakemaan asianhallintajärjestelmästä alla olevasta painikkeesta.

Nappi: Tweb kuulutukset

h2-Ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Ajankohtaista päätöksenteossa

 1. Aluehallituksen päätöstiedote 7.12.2023 pidetystä kokouksesta
  Aluehallitus esittää loppuvuodelle lisämäärärahaa, mutta edellyttää tiukkaa talouskuria. Aluehallitus...

  Aluehallituksen päätöstiedote 7.12.2023 pidetystä kokouksesta

  7.12.2023

  Lue lisää
  Koristeellinen kuva.

  Aluehallituksen päätöstiedote 7.12.2023 pidetystä kokouksesta

  7.12.2023

  Aluehallitus esittää loppuvuodelle lisämäärärahaa, mutta edellyttää tiukkaa talouskuria. Aluehallitus päätti alkuvuoden kokouspäivät.

  Aluehallitus esittää loppuvuodelle lisämäärärahaa, mutta edellyttää tiukkaa talouskuria

   

  Lapin aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyisi hyvinvointialueen viidennen talousarviomuutoksen tälle vuodelle. Aluehallitus esittää myös, että kaikilta toimialoilta, vastuualueilta ja vastuuyksiköiltä edellytetään tiukkaa talouskuria ja kokonaistaloudellisesti järkeviä toimenpiteitä. Alun perin tämän vuoden talousarvion arvioitiin olevan noin 43 miljoonaa alijäämäinen, mutta nyt tarkentuneiden tietojen mukaan alijäämää kertyisi noin 86 miljoonaa. 

  Esimerkiksi lastensuojelun palvelujen ostot kasvavat noin kuudella miljoonalla ja ikääntyneiden palvelujen ostot kahdeksalla miljoonalla, vammaisten palvelujen henkilöstökulut 4,5 miljoonalla ja ikääntyneiden palvelujen henkilöstökulut noin kahdeksalla miljoonalla. Toisaalta vuokrakulut pienenevät noin viisi miljoonaa aiemmin arvioidusta ja ikääntyneiden palveluista saatavat asiakasmaksutuotot kasvavat neljä miljoonaa. Hyvinvointialue ei pysty aikataulusyistä toteuttamaan kaikkia suunniteltuja investointeja tänä vuonna, vaan investointeja siirtyy ensi vuodelle noin 13 miljoonan edestä.  

   

  Muita päätöksiä

   

  -Aluehallitus hyväksyi aluehallituksen kokousajat ensi vuoden alkupuolelle ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi aluevaltuuston kokousajat. 

  Kokousajat ovat ke 17.1.2024 aluehallituksen kokous ke 24.1.2024 aluehallituksen työkokous ke 31.1.2024 aluehallituksen kokous ke 7.2.2024 aluehallituksen työkokous ke 14.2.2024 aluehallituksen kokous ma 19.2.2024 aluevaltuuston kokous ke 28.2.2024 aluehallituksen kokous ke 20.3.2024 aluehallituksen kokous ke 27.3.2024 aluehallituksen kokous ke 10.4.2024 aluehallituksen kokous ma 22.4.2024 aluevaltuuston kokous ke 24.4.2024 aluehallituksen kokous ke 8.5.2024 aluehallituksen kokous ke 29.5.2024 aluehallituksen kokous ma 10.6.2024 aluevaltuuston kokous ke 12.6.2024 aluehallituksen kokous ke 26.6.2024 aluehallituksen kokous  

  -Aluehallitus käsitteli myös ensi vuoden talousarviota sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Hyvinvointialue tiedottaa aiheesta perjantaina 8. joulukuuta mediatilaisuuden jälkeen.

   

  Lisätietoja: aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998

  Koristeellinen kuva. Aluehallituksen päätöstiedote 7.12.2023 pidetystä kokouksesta
  7.12.2023
  Aluehallitus esittää loppuvuodelle lisämäärärahaa, mutta edellyttää tiukkaa talouskuria. Aluehallitus...
  Koristeellinen kuva.

  Aluehallituksen päätöstiedote 7.12.2023 pidetystä kokouksesta


  Aluehallitus esittää loppuvuodelle lisämäärärahaa, mutta edellyttää tiukkaa talouskuria. Aluehallitus päätti alkuvuoden kokouspäivät.

 2. Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta
  Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta....

  Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta

  20.11.2023

  Lue lisää

  Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta

  20.11.2023

  Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta. Hankintastrategian ja henkilöstöohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelu etenee.

  Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta 

  Lapin aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen lausunnot toimenpiteistä, joihin Lapin hyvinvointialueen, Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen palvelukeskuksen arviointikertomukset vuodelta 2022 antavat aihetta. 

  Lapin hyvinvointialueen toiminta vuonna 2022 keskittyi toiminnan siirtymisen valmisteluun. Lausunnossaan aluehallitus toteaa muun muassa, että hyvinvointialueeseen siirtyminen oli turvallinen ja palvelutuotanto jatkui keskeytyksettä vuodenvaihteessa 2022-2023. Hyvinvointialueen organisointia on tärkeää selkeyttää monilta osin, ja muutostyö jatkuu edelleen. Taloustilanne on haastava. Syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana valmistellaan talouden sopeuttamisohjelma. 

  Erityisesti johtamiseen ja henkilöstön palautumiseen on kiinnitettävä huomiota. Hyvinvoiva ja osallistuva henkilöstö on nostettu yhdeksi henkilöstöohjelman painopisteeksi. Esimerkiksi lähiesihenkilörakennetta on vahvistettu vuoden 2023 aikana työhyvinvoinnin parantamiseksi. Saamenkielisten palveluiden kehittämiseksi on muun muassa palkattu lisää saamenkielistä henkilöstöä ja lisätty kielikoulutusta. Matkapalvelukeskuksen välitystoiminta otetaan käyttöön koko Lapin hyvinvointialueen laajuisesti vuoden 2023 aikana.   

   

  Hankintastrategian ja henkilöstöohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelu etenee  

  Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia. Aluevaltuusto päätti, että palvelustrategia valmistellaan yhdessä talouden tasapainottamisohjelman kanssa niin, että se tulee päätöksentekoon viimeistään huhtikuussa. 

  Aluevaltuusto merkitsi hankintastrategian ja henkilöstöohjelman luonnokset tiedoksi. Hankintastrategia tukee palvelujen järjestämisen ja tuottamisen onnistumista. Toiminnan käynnistyessä hyvinvointialueelle siirtyi noin 4000 hankintasopimusta. Hyvinvointialue tekee hankintoja noin 500 miljoonalla eurolla vuodessa.Hankintastrategiasta pyydetään lausunnot alueen kunnilta, muilta yhteistyökumppaneilta sekä hyvinvointialueen lautakunnilta 15. tammikuuta mennessä.   

  Henkilöstöllä on mahdollisuus kommentoida ohjelmaa, ja ohjelmasta pyydetään lausunnot pääsopijajärjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä 8. joulukuuta mennessä, minkä lisäksi asia käsitellään yhteistoimintaelimessä ja työsuojelutoimikunnassa. 

   

  Ensihoidon palvelutasopäätös määrittelee ensihoidon toteuttamista 

  Aluevaltuusto hyväksyi ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2024. Lapin hyvinvointialue järjestää ensihoidon palvelut omana toimintana. Ensihoitopalveluun sisältyvät ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen. Kaikki ensihoitoyksiköt palvelevat koko aluetta asemapaikasta riippumatta. 

  Ensihoidon palvelutasopäätös pyrkii turvaamaan asukkaille yhdenmukaiset ensihoidon palvelut riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samankaltaisilla alueilla. Ensihoitopalvelun riskialueet jaetaan neljään alueluokkaan, jotka ovat ydintaajama, muu taajama, asuttu maaseutu ja muut alueet. Palvelutasopäätöksessä jokaiselle riskialueelle eri tehtävänkiireellisyysluokassa on määritelty tavoittamisajat. Päiväaikaan valmiudessa täytyy olla vähintään 30 ensihoitoyksikköä. Lisäksi toiminnassa on FinnHEMS 51 -lääkintähelikopteri, jonka tukikohta sijaitsee Rovaniemellä.    

  Palvelut aiotaan tuottaa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että huomioidaan ensihoidon ruuhkatilanteet ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueen resurssit. Lisäksi tavoite on toimia tehokkaasti osana koko hyvinvointialueen muuta palveluverkostoa. Palvelutasopäätös linjaa myös ensihoitopalvelun tehtäviä, henkilöstön koulutusvaatimuksia, johtamisjärjestelmää, yksiköitä sekä muita rakenteita.   

   

  Aluevaltuusto määritti pelastustoimen palvelutason vuosille 2024–2025 

  Lapin aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen, joka linjaa, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluja hyvinvointialueella tuotetaan. 

  Palvelutasopäätös määrittää Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen strategiset päämäärät, keskeiset toimenpiteet sekä suunnitelman palvelutason kehittämisestä lain ja riskien edellyttämälle tasolle. Palvelutasopäätös perustuu pelastustoimen valtakunnallisiin strategisiin tavoitteisiin sekä hyvinvointialueen strategiaan, pelastustoimen ja siviilivalmiuden toimintaympäristöanalyysiin sekä kansalliseen ja alueelliseen riskiarvioon. 

  Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat esimerkiksi riittävästä yhdenvertaisesta palvelutasosta sekä henkilöstön ja sopimushenkilöstön saatavuudesta huolehtiminen. Lisäksi tavoitteena on työhyvinvoinnin säilyttäminen ja parantaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, viestinnän ja turvallisuusviestinnän vahvistaminen sekä väestön hälyttämisjärjestelmien uudistaminen. Pelastusasemahankkeet kohdistuvat Ivaloon, Kemijärvelle ja Rovaniemelle.  

  Investointivajeen korjaamisella, kuten kalustoinvestoinneilla, mahdollistetaan pelastustoimen palvelujen yhdenvertainen saatavuus, laatu ja kustannusvaikuttavuus sekä turvallisuus. Investoinneissa huomioidaan myös häiriötilanteiden ja poikkeusolojen erityisvaatimukset sekä toimintaa varmistavat järjestelmät.  

     

  Muita päätöksiä 

  Merkittiin tiedoksi saamenkielisten palveluiden vuosikertomus vuodelta 2023 ja aluehallituksen lausunto toimenpiteistä, joihin se antaa aihetta.   

   

  Lisätietoja:

  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

  Aluevaltuuston esityslistat/pöytäkirjat: https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

   

  Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta
  20.11.2023
  Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta....

  Aluevaltuuston päätöstiedote 20.11.2023 pidetystä kokouksesta


  Aluevaltuusto hyväksyi toimenpiteet, joita aluehallitus suosittelee vuoden 2022 arvioinnin pohjalta. Hankintastrategian ja henkilöstöohjelman sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian valmistelu etenee.

 3. Lapin aluehallituksen päätöstiedote 15.11.2023 pidetystä kokouksesta
  Hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään. Hyvinvointialueet vaativat:...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 15.11.2023 pidetystä kokouksesta

  15.11.2023

  Lue lisää

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 15.11.2023 pidetystä kokouksesta

  15.11.2023

  Hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään. Hyvinvointialueet vaativat: rahoitukseen tarvitaan rakenteellisia uudistuksia.

  Hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään

  Lapin aluehallitus teki muutoksia ensi vuoden talousarviokehykseen ja lähivuosien taloussuunnitelmiin. Hyvinvointialueen tämän vuoden tilinpäätösennuste on 1,075 miljardia, ja ensi vuoden talousarvio on tämänhetkisen valmistelutilanteen mukaan ja ilman sopeuttamistoimia 1,132 miljardia. 

  Tämän vuoden tuloksen ennustetaan jäävän 85,8 miljoonaa miinukselle, eli alijäämää kertyy tänä vuonna arviolta 24,4 miljoonaa enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Vuosien 2023-2025 alijäämät pyritään kattamaan lainmukaisessa aikataulussa eli viimeistään vuonna 2026. 

  Aluehallitus päätti, että ensi vuoden talousarvion alijäämä täytyy olla pienempi kuin tämän vuoden alijäämäennuste eli 85,8 miljoonaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi ensi vuoden menoja pitää pienentää jo nyt talousarvion laadintavaiheessa marras-joulukuun aikana noin 25 miljoonaa verrattuna tämänhetkiseen valmistelutilanteeseen. 

  Lisäksi pysyviä säästöjä pitää löytyä vuodesta 2025 lähtien 98 miljoonaa euroa vuodessa, josta 47 miljoonaa euroa pitää toteutua jo ensi vuonna. Pysyvien säästöjen löytymiseksi on valmisteilla talouden sopeuttamisohjelma, joka on tarkoitus tuoda aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyyn viimeistään huhtikuussa. Aiemmissa suunnitelmissa pysyvä sopeuttamistarve oli 45 miljoonaa, joten tarve on yli kaksinkertaistunut. 

   

  Hyvinvointialueet vaativat: rahoitukseen tarvitaan rakenteellisia uudistuksia 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajien H23-verkoston tekemän yhteisen kannanoton hyvinvointialueiden rahoituksesta. Hyvinvointialuejohtajien mukaan rahoitusvaje johtuu monista syistä. Hyvinvointialueet eivät pysty kattamaan vajetta kokonaan toimintaansa tehostamalla, vaan tarvitaan monia rakenteellisia uudistuksia. Hyvinvointialueindeksiä täytyy sekä muuttaa että päivittää useammin kuin kerran vuodessa, että se kuvaa sote-palveluiden ja pelastustoimen tosiasiallista kustannuskehitystä. 

  H23-verkosto esittää lain muuttamista niin, että hyvinvointialueen tulee kattaa vuosien 2023 ja 2024 alijäämät sekä vuosina 2025–2027 mahdollisesti kertyvät alijäämät vuoden 2027 loppuun mennessä. Hyvinvointialueiden talouden sopeuttamiskeinot eivät vaikuta välittömästi, vaan vasta pitemmän ajan kuluessa.  

   

  Hyvinvointialueen henkilöstöohjelma ja hankintastrategia lausuntokierrokselle 

  Lapin aluehallitus merkitsi hankintastrategian ja henkilöstöohjelman luonnokset tiedoksi ja lähettää ohjelmat lausuttaviksi kuntiin ja muille tärkeille sidosryhmille. Samalla hallitus päätti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelua jatketaan yhdistettynä.

  Henkilöstöohjelma on hyvinvointialueen henkilöstöjohtamista tukeva toimintaohjelma. Henkilöstöohjelman periaatteet ohjaavat muita valmisteilla toimintaohjelmia, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, puuttumisen mallia, päihdeohjelmaa sekä aktiivisen tuen mallia. Hankintastrategia tukee hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen onnistumista.  

   

  Hallinto-oikeus: kunnat vastaavat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämistä peruspääomaan suhteutettuna  

  Merkittiin tiedoksi hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tekemä alijäämien kattamista koskeva päätös on sairaanhoitopiirin perussopimuksen vastainen ja siksi vastoin lakia. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti viime vuonna, että sairaanhoitopiirin alijäämät laskutetaan jäsenkunnilta kolmen viimeisen vuoden kuntalaskutuksen suhteessa. Keminmaan kunta valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. 

  Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan hyvinvointialueen täytyy laskuttaa alijäämät suhteessa sairaanhoitopiirin peruspääoman jäsenkuntaosuuksiin. Sairaanhoitopiiri aloitti alijäämien laskutuksen aiemman päätöksen mukaan, mutta hyvinvointialue korjaa laskutuksen nyt hallinto-oikeuden päätöksen mukaiseksi, jos hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman. Liikaa maksaneet kunnat saavat takaisin ylimääräiset maksut. 

   

  Palkankorotuksia HYVTES- ja SOTE-sopimuksiin

  Aluehallitus hyväksyi paikalliset korotukset HYVTES- ja SOTE-sopimuksen osalta. Hyvinvointialue ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat käyneet neuvotteluja syksyn aikana. Neuvotellut korotukset koskevat kolmea paikallisesti jaettavaa erää: järjestelyerä, kehittämisohjelmaerä sekä yhteensovittamiserä, jotka maksetaan sopimusten mukaan takautuvasti kesäkuun alusta alkaen. 

  Hyväksytyt sopimuskorotukset koskevat SOTE-sopimuksen osalta hinnoittelun ulkopuolisia henkilöstöryhmiä, esimerkiksi johto- ja asiantuntijatehtäviä. HYVTES:n osalta neuvottelujen kohteena oli muun muassa hinnoittelun ulkopuolisten henkilöstöryhmien ja esihenkilöiden palkkoja. 

  Sote-sopimuksen osalta sovitut palkankorotusten erät ovat yhteensä noin 15 400 euroa ja HYVTES:n osalta noin 10 500 euroa. Korotukset maksetaan henkilöstölle joulukuussa. Myöhemmin neuvoteltavana on vielä SOTE-sopimuksen ja HYVTES:n työnantajan edustajien eli ylimmän johdon sopimuskorotukset. 

   

  Saamen kielen ohjausryhmä arvioi kuluvaa vuotta

  Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin saamenkielisten palveluiden vuosikertomus vuodelta 2023 antaa aihetta ja esittää, että aluevaltuusto merkitsee vuosikertomuksen ja lausunnon tiedoksi.   

  Hyvinvointialueesta annetun lain 33§:n mukaan saamen kielen lautakunnan on annettava vuosittain aluehallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta. Vuosikertomuksen 2023 on poikkeuksellisesti antanut saamen kielen ohjausryhmä. Ohjausryhmä toimi vuoden 2023 aikana valmistelun tukena siihen saakka, että saamen kielen lautakunta saatiin asetettua.     

  Aluehallitus pitää lausunnossaan tärkeänä, että saamenkielisissä palveluissa pyritään Lapin hyvinvointialuestrategian mukaisesti toteuttamaan saamenkielisen väestön kielelliset ja kulttuuriset oikeudet. Saamenkielisten palveluiden kehittämisen on edettävä rinnakkain suomenkielisten palveluiden kehittämisen kanssa. Myös saamenkielisissä palveluissa pyritään lisäämään kustannustehokkuutta ja hyödyntämään saamenkielisten palveluiden erityiset rahoitusmahdollisuudet, esimerkiksi niihin tarkoitetut erityiset valtionavustukset.   

  Koltansaameksi:

  Sääʹmǩiõl ohjjeemjoukk ärvvtââll tän poddsaž eeʹjj
   
  Vuʹvddhalltõs tuʹmmji uʹvdded vuʹvddvälddõʹsse ciâlkâlm tååimin, koid Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi eeʹǩǩčiõlǥtõs 2023 õõlǥat da eʹtǩǩeed, što vuʹvddvälddõs mieʹrǩǩad eeʹǩǩčiõlǥtõõzz da ciâlkâlm teâttan.  
   
  Pueʹrrvââjjamvuuʹdest uʹvddum lääʹjj 33§ mieʹldd sääʹmǩiõl luʹvddkåʹdd âlgg uʹvdded piiri-iiʹjji vuʹvddhalltõʹsse čiõlǥtõõzz ǩiõllminoriteeʹtt kääzzkõõzzi teâuddjummšest. Eeʹǩǩčiõlǥtõõzz 2023 lij takai vueʹjjest čorsteeʹl ouddam sääʹmǩiõl ohjjeemjoukk. Ohjjeemjoukk tååimai eeʹjj 2023 ääiʹj valmštõõllmõõžž tuärjjan tõn räjja, što sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd vuåǯǯuš piijjâd.   
   
  Vuʹvddhalltõõzz ciâlkâlmest vueiʹnet, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin lij vääžnai põrggâd Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvddstrategia meâlddsânji viikkâd čõõđ sääʹmǩiõllsaž narood ǩiõllʼlaž da kultuursaž vuõiggâdvuõđid.  Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõš âlgg ouddned palddlõõžži lääʹddǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžžin. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin še põõrgât lââʹzzted sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi jiiʹjjesnallšem teäggtemvuäittmõõžžid, ouddmiârkkân tõi vääras jurddum spesiaal riikkveäʹǩǩvuõđid. 
   

  Muita päätöksiä 

  Esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024-2025. Palvelutasopäätös linjaa, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluita hyvinvointialueella tuotetaan. Palvelutasopäätös määrittelee Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen strategiset päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman palvelutason kehittämisestä lain ja riskien edellyttämälle tasolle.  

  Esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2024. Palvelutasopäätöksessä määritellään muun muassa ensihoitopalvelun sisältö, järjestämistapa, työntekijöiltä edellytetty koulutus sekä palvelujen tavoiteajat. Tavoite on tarjota saman tasoista ensihoitopalvelua alueen asukkaille sekä toimia tehokkaasti osana hyvinvointialueen muuta päivystysaikaista palveluverkkoa. 

  Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski lasten ja nuorten lisääntyviä mielenterveyshäiriöitä. Vastauksen mukaan lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen on yksi strategian kärkitoimenpiteistä. Tärkeimpinä toimenpiteinä on jo ryhdytty kehittämään kouluterveydenhuoltoa ja oppilashuoltoa vahvistamalla paikallista osaamista. Tavoite on vahvistaa lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluja muun muassa palkkaamalla kouluihin koulupsykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Myös moniammatillisen työnjaon selkeyttäminen on tärkeää.

  Annetaan aluevaltuustolle tiedoksi lausunnot toimenpiteistä, joihin Lapin hyvinvointialueen, Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen palvelukeskuksen arviointikertomukset vuodelta 2022 antavat aihetta.  

  Hyväksyttiin maahanmuuttajia koskeva toimintaohje, joka ohjaa pakolaisten vastaanotossa, alkuavustuksessa sekä maahanmuuttajien kanssa tehtävässä sosiaalityössä ja -ohjauksessa. Täydentävän toimeentulotuen alkuavustusta voidaan myöntää kodin perusvarusteisiin ja kausivaatetukseen. Alkuavustuksen määrä on yksin asuvalle enintään 1000 euroa, kahden hengen perheille 1500 euroa, kolmen hengen perheille 1800 euroa ja neljän tai useamman henkilön perheille 2000 euroa. 

  Hylättiin oikaisuvaatimus, joka koski palveluohjauksen ja kiireellisen sosiaalityön sosiaalityöntekijän virkavalintaa Kaakkoisella palvelualueella.  

  Hyväksyttiin Muonion pelastusaseman asemamestarin virkavalintaa koskeva oikaisuvaatimus. 

  Päätettiin muuttaa itäisellä palvelualueella yhden perheohjaajan ja kolmen perhetyöntekijän toimet viroiksi.  

  Perustettiin tekniset ja logistiikkapalvelut -vastuualueelle neljä toimitilasuunnittelijan, kaksi toimitilasihteerin ja kaksi toimitilainsinöörin toimea. Toimet ovat määräaikaisia ensi vuoden loppuun saakka, ja niiden jatkosta päätetään ensi vuoden aikana. 

  Hyväksyttiin päivitetty hankintaohje sekä hankinta-asioiden toimivaltaa koskeva liite. 

  Päätettiin käynnistää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutus Enontekiön, Kittilän, Ranuan, Rovaniemen, Savukosken, Simon ja Utsjoen kuntien alueilla. Sopimuskausi on 2024–2025 ja lisäksi yksi optiovuosi. Kilpailutuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet tehdä yhteistyötä kuntien kanssa. Henkilökuljetukset on kilpailutettu jo aiemmin muiden kuntien alueella Posiota lukuun ottamatta. Kilpailutusten myötä kuljetuspalvelut siirtyvät koko Lapin alueen yhteisen matkapalvelukeskuksen järjestettäväksi.  

  Merkittiin tiedoksi lautakuntien esityksiä vuoden 2024 talousarvioon. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta esittää, että hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen varataan 895 000 euroa ja hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan toimintaan 57 000 euroa. Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta esittää, että osallisuustoimintaan varataan 270 000 euroa, vaikuttamistoimielimille 99 000 euroa ja osallisuus- ja asiakkuuslautakunnalle 55 000 euroa. Saamen kielen ohjausryhmä esittää, että saamenkielisten palveluiden kehittämisen vastuuyksikölle varataan 402 000 euroa. 

  Koltansaameksi:

  Mieʹrǩǩeeš teâttan luʹvddkååʹddi eʹtǩǩõõzzid eeʹjj 2024 täällarvvlõʹsse.  Pueʹrrvââjjam- da õhttsažtuâjjluʹvddkåʹdd eʹtǩǩad, što pueʹrrvââjjam, tiõrvâsvuõđ da staanvuõđ ooudâsviikkmõʹšše vaʹrrjet 895 000 euʹrred da pueʹrrvââjjam- da õhttsažtuâjjluʹvddkååʹdd tåimmʼmõšše 57 000 euʹrred. Vuässadvuõtt- da äʹššneǩvuõttluʹvddkåʹdd eʹtǩǩad, što vuässadvuõtt-tåimmʼmõʹšše vaʹrrjet 270 000 euʹrred, vaikktemtåimmorgaanid 99 000 euʹrred da vuässadvuõtt- da äʹššneǩvuõttluʹvddkådda 55 000 euʹrred. Sääʹmǩiõl ohjjeemjoukk eʹtǩǩad, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõõžž vasttõsjuâkksa vaʹrrjet 402 000 euʹrred.  

   

  Päätettiin laittaa somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virka julkisesti haettavaksi. Virkaan etsitään muutosjohtajaa, joka rakentaa Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteentoimivuutta ja työnjakoa. 

   

  Lisätietoja:
  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998   

   

  Tutustu aluehallituksen esityslistaan/pöytäkirjaan:
  lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 15.11.2023 pidetystä kokouksesta
  15.11.2023
  Hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään. Hyvinvointialueet vaativat:...

  Lapin aluehallituksen päätöstiedote 15.11.2023 pidetystä kokouksesta


  Hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään. Hyvinvointialueet vaativat: rahoitukseen tarvitaan rakenteellisia uudistuksia.

 4. Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin...

  Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta

  1.11.2023

  Lue lisää

  Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta

  1.11.2023

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin hyvinvointialueelle Saamen kieliteko -palkinto. 

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista 

  Kilpailu- ja kuluttajavirasto on lähettänyt hyvinvointialueelle selvityspyynnön, joka koskee Mehiläinen Länsi-Pohja -ulkoistuksen uutta sopimusluonnosta. Virasto haluaa selvittää, onko esitetty muutossopimus hankintalain mukainen. Lapin aluevaltuusto päätti viime kokouksessaan, että Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohjalta jatketaan muutetulla sopimuksella. 

  Aluehallitus merkitsi selvityspyynnön tiedoksi ja päättää selvityksen sisällöstä kokouksessaan 7. marraskuuta. 

   

  Lapin hyvinvointialueelle Saamen kieliteko -palkinto 

  Lapin aluehallitus merkitsi tiedoksi Lapin hyvinvointialueelle myönnetyn Saamen kieliteko -palkinnon. Palkinnon myöntänyt Saamelaiskäräjien Saamen kielineuvosto perustelee päätöstään sillä, että Lapin hyvinvointialue on aivan toimintansa perustamisesta lähtien ottanut huomioon saamen kielet organisaatiossaan ja toiminnassaan. Hyvinvointialue rakentaa saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluitaan johdonmukaisesti.  

  Pohjoissaameksi:
  Merkejuvvui diehtun Lappi buresveadjinguvlui mieđihuvvon Sámi gielladahku-bálkkašupmi. Bálkkašumi mieđihan Sámedikki Sámi giellaráđđi ákkastallá iežas mearrádusa, nu ahte Lappi buresveadjinguovlu lea dan doaimma álggu rájes vuhtiiváldán sámegielaid iežas organisašuvnnas ja doaimmas ja hukse sámegielat ja kulturvuđot bálvalusaid jearggalaččat ja dan láhkai, ahte dat leat čavga oassin Lappi buresveadjinguovllu doaimma ja organisašuvnna.  

  Inarinsaameksi:
  Merkkejui tiättun Laapi pyereestvaijeemkuávlun mieđettum Säämi kielâtaho-palhâšume. Palhâšume mieđettâm Sämitige Säämi kielârääđi vuáđustâl miärádâsâs toin, ete Laapi pyereestvaijeemkuávlu lii tooimâs vuáđudem rääjist váldám sämikielâid huámmášumán ornijdumestis já toimâstis sehe huksee sämikielâlijd já kulttuurmiäldásijd palvâlusâid meritiätulávt jieijâs tooimâ já ornijdume fastâ uássin.

  Koltansaameksi:
  Miârkteš teâttan Lappi pueʹrrvââjjamvoudda miõttum Sääʹm ǩiõlltuâjj -cistt. Ciist miõttâm Sääʹmteeʹǧǧ Sääʹm ǩiõllsuåvtõs vuâđđââtt tuʹmmstõõǥǥes nuʹtt, što Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd lij aivv toiʹmmjummšes alttummuž rääʹjest väʹlddam lokku sääʹmǩiõlid jiiʹjjes organisaatiost da toiʹmmjummšest di rääjj sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzid vuâđđtõllumnalla ǩiiddõs vueʹssen jiiʹjjes toiʹmmjummuž da organisaatio.   

   

  Hallinto-oikeus: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin päätös peruspääoman alentamisesta on laiton 

  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin viimesyksyisen päätöksen, jossa se alensi kuntayhtymän peruspääoman 14 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon.

  Hallinto-oikeuden mukaan kuntayhtymän yhtymävaltuustolla ei ollut enää viime marraskuussa toimivaltaa tehdä päätöstä kuntayhtymän peruspääoman alentamisesta, koska päätöksellä oli merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia talousvaikutuksia ja hyvinvointialue ei antanut päätökselle suostumusta. Yhtymävaltuusto on näin ollen tehnyt päätöksen voimaanpanolain vastaisesti ja ylittänyt siten toimivaltansa. 

  Hyvinvointialueen aluehallitus merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen.  

   

  THL toivoo Lapin hyvinvointialueelta rohkeita ja ennakkoluulottomia ratkaisuja 

  Aluehallitus merkitsi tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisen asiantuntija-arvion sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Lapin hyvinvointialueella. Arviossa on kiinnitetty huomiota talouden tasapainottamiseen, nettokäyttökustannusten maltilliseen kasvuun sekä palvelun ja hoidon saatavuuden haasteisiin. THL:n mukaan Lapin hyvinvointialueella on meneillään toiminnan yhdenmukaistaminen ja integraation mahdollistaminen, joissa täytyy ottaa huomioon väestön ikääntyminen, henkilöstöresurssien riittävyys ja talouden realiteetit. THL toivoo Lapin hyvinvointialueelta rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä ja ongelman ratkaisuja.  

   

  Muita päätöksiä  

  Päätettiin lopettaa Lapin Ateriapalvelut Oy:n toiminta. Kunnat eivät ole olleet kiinnostuneita Lapin hyvinvointialueen perustaman yhtiön palveluista. Yhtiöllä ei ollut työntekijöitä eikä liikevaihtoa.  

  Myönnettiin erot hyvinvointialueen nuorisovaltuustosta Ranuan edustaja Oliver Karjalaiselle sekä Ylitornion edustaja Markus Luirolle. Vahvistettiin uusiksi jäseniksi nuorisovaltuustoon Ranualta Jere Ranua ja Ylitorniolta Topias Välimaa. Lisäksi hyväksyttiin nuorisovaltuuston työvaliokunnan jäsenmäärän muutos neljästä kuuteen henkilöön. 

  Perustettiin kaksi toimintaterapeutin toimea toiminta- ja työkyvyn tuen vastuualueelle. Lisäresurssia tarvitaan, koska jonot toimintaterapiaan ovat pitkät.  

  Muutettiin kaksi sosiaalipalvelujen palveluohjaajan tointa kahdeksi palveluohjaajan viraksi.  

  Hyväksyttiin somaattisen erikoissairaanhoidon johtaja Jukka Mattilan irtisanoutuminen 16. helmikuuta 2024 lähtien ja päätettiin, että jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen. 

  Valittiin talousjohtajan viran soveltuvuusarviointiin Rami Jokinen, Janne Juotasniemi, Anne Räisänen ja Seija Voutilainen. Virkaan oli 18 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. 

  Päätettiin antaa Lapin aluehallintovirastolle selvitys Rovaniemen suun terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Aluehallintovirasto vaatii, että hammashuollon asiakkaiden täytyy päästä hoitoon neljän kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista ja että asiakkaille kerrotaan hoitoaika heti, sen sijaan, että he joutuvat odottamaan tiedonsaantia. Aluehallintovirasto harkitsee määräystä, jonka mukaan toiminta täytyisi saada lainmukaiseksi kahdeksassa kuukaudessa 800 000 euron sakon uhalla. Hyvinvointialueen terveyspalvelut muistuttaa selvityksessään, että Rovaniemellä on ollut ongelmia suun terveydenhuollon järjestämisessä jo ennen hyvinvointialuetta. Hyvinvointialue on lyhyen toimintansa aikana jo purkanut jonoja sekä omana toimintanaan että ostopalveluna. Hyvinvointialue pitää kohtuullisena, että aluehallintovirasto ei asettaisi uhkasakkoa.  

  Hyväksyttiin vastaus Lapin aluehallintoviraston lisäselvityspyyntöön, joka koski sosiaali- ja terveydenhuollon muistutusten käsittelyä Lapin hyvinvointialueella. Muistutusten käsittely on ollut hidasta, ja vastauksissa on ollut puutteita. Lisäselvityksen mukaan syyskuun loppuun mennessä muistutuksia on tullut sosiaalipalveluissa 59, joista 16 on käsitelty kuukauden sisällä ja 25:n käsittely on vielä kesken. Terveydenhuollon muistutuksia on tullut 248, joista 101 on käsitelty kuukauden sisällä ja 36:n käsittely on vielä kesken. Jo aiemmassa selvityksessään hyvinvointialue on todennut sujuvoittavansa muistutusten käsittelyprosessia. 

  Lisätietoja 
  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998    

  Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta
  1.11.2023
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin...

  Aluehallituksen päätöstiedote 1.11.23 pidetystä kokouksesta


  Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii selvitystä Mehiläis-ulkoistuksen sopimusmuutoksista. Lapin hyvinvointialueelle Saamen kieliteko -palkinto. 

 5. Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna
  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna

  23.10.2023

  Lue lisää
  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella.

  Länsi-Pohjan keskussairaala

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna

  23.10.2023

  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.

  Lapin aluevaltuusto päätti maanantain kokouksessaan, että hyvinvointialue jatkaa Meri-Lapin terveyspalvelujen ostamista Mehiläinen Länsi-Pohja oy:ltä yrityksen kanssa neuvotellun uuden sopimusluonnoksen mukaisesti. 

  Nykyinen ulkoistussopimus ei täytä uusien sote-lakien vaatimuksia ja on siksi osittain mitätön. Siksi laki velvoitti hyvinvointialueen päättämään ulkoistuksen mitätöimisestä, irtisanomisesta tai muuttamisesta lainmukaiseksi lokakuun loppuun mennessä. 

  Hyvinvointialue ja Mehiläinen ovat käyneet neuvotteluja sopimuksen muuttamiseksi. Uudessa sopimusluonnoksessa toiminta ja työntekijät jaetaan Mehiläisen ja hyvinvointialueen johdon alle. 

  Aluehallitus esitti viime viikkoisessa kokouksessaan aluevaltuustolle, että sopimus irtisanotaan heti vuoden 2025 lopussa, mutta aluevaltuusto oli ulkoistuksen jatkamisen kannalla. 

  Aluevaltuusto äänesti päätöksestä kahdesti. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat sopimuksen jatkaminen muutettuna sekä sopimuksen irtisanominen vuoden 2027 loppuun sellaisella lisäselvennöksellä, että päätös ei tarkoita sairaalan lopettamista. Äänestyksen voitti äänin 31-28 sopimuksen jatkaminen muutettuna. 

  Toisella aluevaltuusto äänesti, jatketaanko sopimusta muutettuna, vai irtisanotaanko se vuoden 2025 loppuun. Sopimuksen jatkaminen muutettuna voitti äänin 30-29. 

  Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Lapissa on jatkossakin kaksi sairaalaa, ja niiden toimintaa kehitetään. Lisäksi valtuustossa jätettiin toimenpidealoite, että sairaaloiden keskinäisestä työnjaosta on tuotava vaihtoehtoja päätöksentekoon viimeistään ensi maaliskuussa. Työnjaon valmistelussa on huomioitava hyvinvointialueen valtuuston aiempi linjaus, jonka mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen yhteispäivystys pitää turvata sekä Rovaniemellä että Kemissä.

  Lisätietoja:
  aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä, johanna.ojala-niemela@lapha.fi
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 

  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella. Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna
  23.10.2023
  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.
  Länsi-Pohjan keskussairaala talvella.

  Aluevaltuusto äänesti: Ulkoistussopimusta Mehiläisen kanssa tulee jatkaa muutettuna


  Lapin aluevaltuuston päätöstiedote 23. lokakuuta 2023 pidetystä kokouksesta.