Navigointivalikko

Navigointivalikko

Saamen kielen lautakunta

Murupolku

Saamen kielen lautakunta-ohjausryhmän jäsenillä

Saamen kielen lautakunta

 

Hyvinvointialueen saamen kielen lautakunnassa on 13 jäsentä. Heistä viisi valitsee Saamelaiskäräjät ja yhden valitsee kolttasaamelaisten kyläkokous. Loput valitsee aluevaltuusto. Henkilövalinnat ovat voimassa vaalikauden loppuun asti.

 

Saamen kielen lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä

 • Pj. Niittyvuopio-Valle Laura (Kesk), varalla Lehtola Minna (Kesk)
 • Vpj. Ahlakorpi Anni (Vas), varalla Niittyvuopio Anni-Sofia (Vas)
 • Keskitalo Pigga (Kesk), varalla Urho Guttorm (Kesk)
 • Tapiola Uula (Kesk), varalla Kiprianoff Hanna (Kesk)
 • Aikio Ara (SDP), varalla Aikio Mika (SDP)
 • Lukkari Sammol (Kok), varalla Guttorm Väinö (Kok)
 • Kari Guttorm (PS), varalla Raimo Guttorm (PS)
 • Marko Tervaniemi, varalla Iiris Kangas (Saamelaiskäräjät)
 • Per-Oula Juuso, varalla Anne Maria Näkkäläjärvi (Saamelaiskäräjät)
 • Terhi Harju, varalla Tauno Ljetoff (Saamelaiskäräjät)
 • Petra Magga-Vars, varalla Mathis Ole Vars (Saamelaiskäräjät)
 • Ristenrauna Magga, varalla Pirita Näkkäläjärvi (Saamelaiskäräjät)
 • Teemu Titola, varalla Heini Wesslinin (Kolttien kyläkokous)

 

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapha.fi.

nappi-luottamushenkilöiden-yhteystiedot

h2-lautakuntien yhteystiedot-otsikko

 

Lautakunnan yhteystietoja

Sisältöjulkaisija

Laura Niittyvuopio-Valle

saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhteystiedot

Laura Niittyvuopio-Valle

saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 846 3053

Sähköposti

laura.niittyvuopio-valle@lapha.fi

Laura Niittyvuopio-Valle

saamen kielen ohjausryhmän puheenjohtaja

Yhteystiedot


Matkapuhelinnumero

040 846 3053

Sähköposti

laura.niittyvuopio-valle@lapha.fi

h4-lautakuntien kokousajat-otsikko

Kokousaikataulu

Saamen kielen lautakunnan kokouspäivämäärät

Kokouspäivämääriä ei vielä tiedossa.

h4-ajankohtaista aiheesta-otsikko

Ajankohtaista aiheesta

Sisältöjulkaisija

 1. Saamen kielen lautakunnan asettaminen
  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen

  9.10.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen

  Kaksi saamelaista takaa kuvattuna kaamosaikaan.

  Kuva: Lapin materiaalipankki, Eeva Mäkinen

  9.10.2023

  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

  Saameksi alapuolella
  Sámegillii vuolábealde
  Sämikielân vyelni
  sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn
  ***********************

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen

  Asetettiin saamen kielen lautakunta, jonka jäseniksi valittiin Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Puheenjohtajaksi valittiin Laura Niittyvuopio-Valle ja varapuheenjohtajaksi Anni Ahlakorpi. Aluevaltuusto nimesi lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat jo helmikuussa 2023, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut aluevaltuuston aiemman päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan aiemmassa päätöksessä ei toteutunut hyvinvointialuelain kohta, jonka mukaan lautakuntaan tulee valita saamenkielisiä henkilöitä. 

  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi

  Ásahuvvui sámegiela lávdegoddi, masa lahttun válljejuvvojedje Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Ságadoallin válljejuvvui Laura Niittyvuopio-Valle ja várreságadoallin Anni Ahlakorpi. Guovllustivra nammadii lávdegotti lahtuid ja ságadolliid jo guovvamánus 2023, muhto Davvi-Suoma hálddahusriekti lea gomihan guovllustivrra ovddit mearrádusa. Hálddahusrievtti mielde ovddit mearrádusas ii ollašuvvan lága buresveadjinguovllus čuokkis, man mielde lávdegoddái galgá válljet sámegielat olbmuid. 

  Sämikielâ lävdikode asâttem

  Asâttui sämikielâ lävdikodde, moos jesânin väljejuvvojii Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Saavâjođetteijen väljejui Laura Niittyvuopio-Valle já värisaavâjođetteijen Anni Ahlakorpi. Kuávlustivrâ nomâttij lävdikode jesânijd já saavâjođetteijeid jo kuovâmáánust 2023, mut Tave-Suomâ haldâttâhriehti lii komettâm kuávlustiivrâ oovdeb miärádâs. Haldâttâhrievti mield oovdeb miärádâsâst ij olášum laavâ pyereestvaijeemkuávlust cekki, mon mield lävdikoodán kalga valjiđ sämikielâlijd ulmuid. 

  Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš

  Piʹjješ sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd, koon vuäzzliʹžžen vaʹlljeeš Marko Tervaniemi, Per-Oula Juuso, Terhi Harju, Petra Magga-Vars, Ristenrauna Magga, Anna-Katariina Feodoroff, Laura Niittyvuopio-Valle, Anni Ahlakorpi, Pigga Keskitalo, Uula Tapiola, Ara Aikio, Sammol Lukkari, Kari Guttorm. Saaǥǥjååʹđteeʹjen vaʹlljeeš Laura Niittyvuopio-Valle da vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeʹjen Anni Ahlakorpi. Vuʹvddvälddõs nõõmti luʹvddkååʹdd vuäzzlaid da saaǥǥjååʹđteejid juʹn täʹlvvmannust 2023, leâša Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiǥâs lij jaukkääm vuʹvddvälddõõzz ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥ. Vaaldšemvuõiggâz mieʹldd ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥâst ij teâuddjam pueʹrrvââjjamvuʹvddlääʹjj vueʹss, koon mieʹldd luʹvddkådda âlgg vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž oummuid. 
   

  Kaksi saamelaista takaa kuvattuna kaamosaikaan. Saamen kielen lautakunnan asettaminen
  9.10.2023
  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.
  Kaksi saamelaista takaa kuvattuna kaamosaikaan.

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen


  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

 2. Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi
  Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.

  Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi

  5.10.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi

  5.10.2023

  Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.

  Sámegillii vuolábealde
  sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn

  ***********************

  Pyydä apua! on lapsiperheille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen digipalvelu. Palvelussa voit pyytää apua, kysyä neuvoa tai jättää yhteydenottopyynnön omaan tai läheisen tilanteeseen.

  Aiemmin pelkästään suomen kielellä toiminut palvelu on nyt saatavilla myös inarin- ja pohjoissaameksi.

  Tekemällä pyydä apua -yhteydenoton saamenkielisen palvelupolun kautta, tavoitat saamen kielen ja kulttuurin mukaisissa palveluissa työskenteleviä sote-alan ammattilaisia.

  Saamen kielen ja kulttuurin mukaisten palvelujen kehittäminen on osa Lapin hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Saamenkielisen pyydä apua -palvelun kehittäminen jatkuu edelleen yhdessä suomenkielisen palvelun kanssa.

  Pyydä apua -napin kuva.

  Tutustu palveluun Pyydä apua


  Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii


  Bivdde veahki! lea mánnábearrašiidda ja nuoraide oaivvilduvvon vuollegis šielmmá digibálvalus.
  Bálvalusas sáhtát bivdit veahki, jearrat ráđi dahje guođđit oktavuođaváldinbivdaga, mii guoská du iežat dahje lagas olbmo dili. 

  Árat bálvalus lea doaibman dušše suomagillii, muhto dál dan oažžu maiddái anáraš- ja davvisámegillii. 

  Go válddát oktavuođa bivdde veahki -bálvalusa sámegielat bálvalanbálgá bokte, oaččut oktavuođa sode-suorggi ámmátolbmuiguin, geat barget sámegiela ja kultuvrra čuovvu bálvalusain. 

  Sámegiela ja kultuvrra čuovvu bálvalusat ovddiduvvojit oassin Lappi buresveadjinguovllu Boahttevuođa sode-guovddáš -fitnus. Sámegielat bivdde veahki -bálvalus ovddiduvvo ain ovttas suomagielat bálvalusain. 

  Oahpásmuva bálvalussii  Bivdde veahki

   

  Koijâd iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân


  Koijâd iše! lii pärniperruid já nuoráid uáivildum vyeligis šiälmá digipalvâlus. Palvâlusâst puávtáh koijâd iše, koijâdiđ ravvuu tâi kyeđđiđ ohtâvuođâväldimpivduu jieijâd tâi aldemuu tile pirrâ.
   
  Ovdil tuše suomâkielân toimâm palvâlus lii tääl finniimist meiddei anarâš- já tavesämikielân.

  Koijâd iše -ohtâvuođâväldim tohâmáin sämikielâlii palvâlempálgá peht juuvsah sämikielâ já kulttuur miäldásijn palvâlusâin pargee soti-syergi áámmátulmuid.
   
  Sämikielâ já kulttuur miäldásij palvâlusâi ovdedem lii Laapi pyereestvaijeemkuávlu Puátteevuođâ soti-kuávdáš -haavâ (Tulevaisuuden sote-keskus) uási. Sämikielâlii Koijâd iše -palvâlus ovdedem juátkoo ain oovtâst suomâkielâlijn palvâlussáin.


   

  Uáppáásm palvâlusân Koijâd iše

  Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi
  5.10.2023
  Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.

  Pyydä apua -palvelu nyt myös saameksi


  Bivdde veahki -bálvalus dál maiddái sámegillii. Táátu iše -palvâlus tääl meiddei sämikielân.

 3. Saamen kielen lautakunnan asettaminen
  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen

  5.10.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen

  5.10.2023

  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

  Sámegillii vuolábealde

  Sämikielân vyelni

  Sääʹmǩiõʹlle vueʹlnn

  ***************************

  Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto asettaa hyvinvointialueelle saamen kielen lautakunnan ja valitsee lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vähintään 40 prosenttia lautakunnan jäsenistä on valittava saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen esittämistä henkilöistä. Aluevaltuusto nimesi lautakunnan jäsenet ja puheenjohtajat jo helmikuussa 2023, mutta Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut aluevaltuuston aiemman päätöksen. Hallinto-oikeuden mukaan aiemmassa päätöksessä ei toteutunut hyvinvointialuelain kohta, jonka mukaan lautakuntaan tulee valita saamenkielisiä henkilöitä.

  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi

  Evttohit guovllustivrii, ahte guovllustivra ásaha buresveadjinguvlui sámegiela lávdegotti ja vállje lávdegoddái ságadoalli ja várreságadoalli. Unnimustá 40 proseantta lávdegotti lahtuin galgá válljet Sámedikki ja nuortalaččaid siidačoahkkima evttohan olbmuin. Guovllustivra nammadii lávdegotti lahtuid ja ságadolliid jo guovvamánus 2023, muhto Davvi-Suoma hálddahusriekti lea gomihan guovllustivrra ovddit mearrádusa. Hálddahusrievtti mielde ovddit mearrádusas ii ollašuvvan lága buresveadjinguovllus čuokkis, man mielde lávdegoddái galgá válljet sámegielat olbmuid.

  Sämikielâ lävdikode asâttem

  Iävtuttih kuávlustiivrân, et kuávlustivrâ aasât pyereestvaijeemkuávlun sämikielâ lävdikode já väljee lävdikoodán saavâjođetteijee já värisaavâjođetteijee. Ucemustáá 40 prosenttid lävdikode jesânijn kalga valjiđ sämitige já nuorttâlij sijdâčuákkim iävtuttâm ulmuin. Kuávlustivrâ nomâttij lävdikode jesânijd já saavâjođetteijeid jo kuovâmáánust 2023, mut Tave-Suomâ haldâttâhriehti lii komettâm kuávlustiivrâ oovdeb miärádâs. Haldâttâhrievti mield oovdeb miärádâsâst ij olášum laavâ pyereestvaijeemkuávlust cekki, mon mield lävdikoodán kalga valjiđ sämikielâlijd ulmuid.

  Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš

  Eʹtǩǩeet vuʹvddvälddõʹsse, što vuʹvddvälddõs peejj pueʹrrvââjjamvoudda sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd da vaʹlljad luʹvddkådda saaǥǥjååʹđteei da väärrsaaǥǥjååʹđteei. Uuʹccmõsân 40 proseeʹnt luʹvddkååʹdd vuäzzlain âlgg vaʹlljeed Sääʹmteeʹǧǧ da Saaʹmi siidsåbbar eʹtǩǩääm oummuin. Vuʹvddvälddõs nõõmti luʹvddkååʹdd vuäzzlaid da saaǥǥjååʹđteejid juʹn täʹlvvmannust 2023, leâša Tâʹvv-Lääʹddjânnam vaaldšemvuõiǥâs lij jaukkääm vuʹvddvälddõõzz ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥ. Vaaldšemvuõiggâz mieʹldd ääiʹjab tuʹmmstõõǥǥâst ij teâuddjam pueʹrrvââjjamvuʹvddlääʹjj vueʹss, koon mieʹldd luʹvddkådda âlgg vaʹlljeed sääʹmǩiõllsaž oummuid.

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen
  5.10.2023
  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.

  Saamen kielen lautakunnan asettaminen


  Sámegiela lávdegotti ásaheapmi. Sämikielâ lävdikode asâttem. Sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd piijjmõš.