Aluehallituksen päätöstiedote 7.2.2023 pidetystä kokouksesta
Hallinto-oikeus otti kantaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen. Perhehoidon ja...

Aluehallituksen päätöstiedote 7.2.2023 pidetystä kokouksesta

7.2.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöstiedote 7.2.2023 pidetystä kokouksesta

7.2.2023

Hallinto-oikeus otti kantaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen. Perhehoidon ja sijaisomaishoidon palkkioihin tarkennuksia.

Hallinto-oikeus otti kantaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen

Lapin hyvinvointialue on tehnyt tammikuussa hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin suunnitelmasta alentaa peruspääomaansa 14 miljoonasta 2,5 miljoonaan euroon. Hallinto-oikeus on antanut asiasta välipäätöksen ja määrännyt, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei saa alentaa pääomaansa niin kauan kuin asian käsittely hallinto-oikeudessa on kesken. Lisäksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tilintarkastaja on todennut kannanotossaan, että jos peruspääomaa alennetaan, niin sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen sisältyy olennainen virhe.


Aluehallitus merkitsi kunnallisvalituksen, välipäätöksen ja kannanoton tiedoksi. Niiden perusteella aluehallitus edellyttää, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin viime vuoden tilinpäätös valmistellaan aluehallituksen käsittelyä varten niin, että peruspääomaa ei alenneta.

 

Perhehoidon ja sijaisomaishoidon palkkioihin tarkennuksia  

Aluehallitus päätti indeksikorotuksista perhehoidon palkkioihin ja kulukorvauksiin. Korotukset koskevat sekä lasten ja nuorten että ikääntyneiden perhehoitoa. Korotetut palkkiot ovat voimassa vuoden 2023 alusta alkaen. 

Indeksikorotukset maksetaan takautuvasti, kun palkkioiden maksu siirtyy Oima-järjestelmään vuoden 2023 aikana. Samalla perhehoidon palkkioiden ja kulukorvausten maksupäivä yhtenäistyy niin, että palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan aina kuun viimeisenä arkipäivänä. 

Joidenkin perhehoitajien palkkio on ollut ennen hyvinvointialueelle siirtymistä suurempi kuin nyt hyvinvointialueella käyttöön otettava palkkio. Näissä tapauksissa palkkiota ei alenneta, vaan se jatkuu ennallaan palvelutarpeen päättymiseen asti. 

Aluehallitus tarkensi joulukuussa hyväksyttyjä ikääntyneiden perhehoidon palkkioita. Joulukuun päätökseen lisättiin palkkioluokka 12–24 tuntia kestävästä sijaistamisesta perhekodissa, 80,81 euroa. Lisäksi korjattiin osavuorokautisen yli 10 tuntia kestävän hoidon kulukorvaukseksi 37,48 euroa. Kilometrikorvaukseksi hyväksyttiin 0,53 € / km. 

 

Muita päätöksiä

Hyväksyttiin Potilasvakuutuskeskuksen velkakirjat ja merkittiin tiedoksi korvausvastuun määrittämiseen vaikuttavat seikat ja korjausvastuissa tapahtuneet muutokset.

Päätettiin, että luottamushenkilö- ja virkamiesjohto osallistuu Pohjoisen yhteistyöalueen luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon talvikokoukseen Oulussa. 

Hyväksyttiin virkamiesedustajat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankkeiden ohjausryhmään. Lisäksi päätettiin valita ohjausryhmään kaksi luottamushenkilöiden edustajaa seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin virkamiesedustajat Lapin keskussairaalan ITU2022-rakennushankkeen ohjausryhmään. Lisäksi päätettiin nimetä aluehallituksen puheenjohtajisto ITU2022-hankkeen ohjausryhmään.

Perustettiin sosiaalipalveluihin kaksi hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattorin toimea. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Toimet täytetään ensisijaisesti sisäisen ilmoittautumismenettelyn tai suostumuksen perusteella. 

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 8-6, yksi tyhjä, että perustetaan kehittämis- ja strategiapalveluihin kaksi erityisasiantuntijan tehtävää, kaksi asiantuntijan tehtävää, kaksi saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palvelujen asiantuntijan tehtävää sekä kaksi kielityöntekijän tehtävää. Uudet toimet täytetään ensisijaisesti nykyisestä henkilöstöstä sekä vakinaistamalla määräaikaisia työntekijöitä.  

Hylättiin kaakkoisen alueen ja lounaisen alueen vammaisten palvelujen palvelupäällikköjen virkavalinnoista tehdyt valitukset, koska oikaisuvaatimuksissa ei ilmennyt perusteluja päätösten kumoamiseen.

Joistakin aiemmista tiedoista poiketen Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n sopimusta koskeva selvitys käsitellään vasta seuraavassa kokouksessa 22. helmikuuta.

 

Lisätietoja

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998 
Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: lapha.fi 

Aluehallituksen päätöstiedote 7.2.2023 pidetystä kokouksesta
7.2.2023
Hallinto-oikeus otti kantaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen. Perhehoidon ja...

Aluehallituksen päätöstiedote 7.2.2023 pidetystä kokouksesta


Hallinto-oikeus otti kantaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamiseen. Perhehoidon ja sijaisomaishoidon palkkioihin tarkennuksia.