Aluehallituksen päätöksiä 13.12.2023 pidetystä kokouksesta
Lähivuosien investointisuunnitelmissa on rakennuskohteita eri puolilla Lappia. Aluehallitus esittää...

Aluehallituksen päätöksiä 13.12.2023 pidetystä kokouksesta

13.12.2023

Lue lisää
Koristeellinen kuva.

Aluehallituksen päätöksiä 13.12.2023 pidetystä kokouksesta

13.12.2023

Lähivuosien investointisuunnitelmissa on rakennuskohteita eri puolilla Lappia. Aluehallitus esittää korotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin.

Lähivuosien investointisuunnitelmissa on rakennuskohteita eri puolilla Lappia

Lapin aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi hyvinvointialueen investointisuunnitelman vuosille 2025-2028.

Investointisuunnitelma on vuodelle 2025 noin 95 miljoonaa euroa ja koko suunnitelmakaudelle 2025-2028 noin 244 miljoonaa euroa. Investoinnit sisältävät myös investointeja vastaavat sopimukset kuten pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja leasingit. 

Vuoden 2025 merkittävimmät investoinnit olisivat muutostyöt hyvinvointialueen omistamiin tiloihin (Lapin keskussairaala, Länsi-Pohjan keskussairaala ja Kolpene), Lapin keskussairaalan laajennushankkeen jälkityöt, erilaiset it-järjestelmien yhtenäistämiseen liittyvät hankinnat, ikääntyneiden palveluasunnot Torniossa, ikääntyneiden palvelutalo Kolarissa ja asumisyksikkö Keminmaassa sekä pelastuslaitoksen ja ensihoidon tilat Ivalossa. 

Muita vuoden 2025 investointeja olisivat esimerkiksi kehitysvammaisten asumisyksikkö Rovaniemellä, Luppokoti Enontekiöllä sekä pelastusaseman kalustosuoja Sodankylässä. Kouluterveyden ja opiskelijahuollon tiloja vuokrattaisiin uusista koulutiloista Sevettijärvellä ja Kittilän lukiolla sekä Rovaniemen Vaaranlammella ja Napapiirillä. 

Pelastuslaitoksen ja ensihoidon kalustoa sekä terveyspalvelujen lääkintälaitteita hyvinvointialue uusii pikkuhiljaa vuosittain sitä mukaa, kun on tarvetta. 

Investoinnit on mahdollista toteuttaa vain, jos valtio myöntää hyvinvointialueelle lainanottovaltuudet. Siksi aluevaltuuston hyväksymä investointisuunnitelmaesitys lähetetään tiedoksi ministeriöille. Investointien toteuttamisesta tehdään erikseen päätökset, joissa huomioidaan kevääksi valmistuva palvelujen järjestämisohjelma sekä palveluverkkopäätökset ja muut selvitykset. 

 

Aluehallitus esittää korotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin 

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut vuodelle 2024. Esityksessä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan lain sallima enimmäismäärä eli 10 prosenttia. 

Esimerkiksi terveysasemien käyntimaksu nousisi 23 euroon. Maksu perittäisiin enintään kolme kertaa vuodessa. Käyttämättä jätetyn palvelun maksu nousisi 56,7 euroon, poliklinikkakäynnin maksu 46 euroon ja terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuaikainen päivystyskäynti 31,6 euroon. Hammaslääkärikäynti maksaisi jatkossa 14,6 euroa ja suuhygienistillä käyminen 11,3 euroa. 

Omaishoidon tuen lakisääteisestä vapaasta perittävä maksu olisi jatkossa 12,8 euroa. Samalla maksukatto eli tiettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen enimmäismäärä nousisi 762 euroon vuodessa. 

Lain mukaan tietyt palvelut ovat maksuttomia. Lisäksi Lapin hyvinvointialueella veteraanien ja pitkäaikaistyöttömien lääkäripalvelut sekä alle 25-vuotiaiden ehkäisy ovat jatkossakin maksuttomia. Lisäksi asiakas voi saada alennusta tai vapautusta tietyistä maksuista, jos hänen toimeentulonsa on niiden vuoksi vaarassa. 

 

Muita päätöksiä 

Päätettiin panna täytäntöön aluevaltuuston päätökset 9. lokakuuta ja 23. lokakuuta pidetyistä kokouksista. 

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski hankkeiden hyödyntämistä hyvinvointialueen toiminnassa ja hankinnoissa. 

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski kuntien nuorisotoimien avustavaa roolia hyvinvointialueen nuorisovaltuuston toiminnassa. Tavoite on, että nuorille voidaan antaa käytännön tukea niin, että kaikkien jäsenten osallistuminen ja esimerkiksi kokouksiin matkustaminen on mahdollista. 

Esitetään, että aluevaltuusto toteaa, että aluevaalilautakuntaan on valittu Jari Leskinen eikä Jari Leskelä.  

Esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteet. Tällä hetkellä Rovaniemen Keskuspesula Oy on Lapin hyvinvointialueen ainoa tytäryhteisö. 

Esitetään henkilöstöohjelmaa aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Henkilöstöohjelma on ollut lausuttavana, ja sitä on päivitetty saatujen kommenttien perusteella. Lisäksi kommentteja huomioidaan ohjelman jalkauttamisvaiheessa. 

Tehtiin päätös maanvuokrasopimuksesta Rovaniemen lapsi- ja nuorisokoti Kiekerön rakentamishankkeeseen liittyen. Hanketta koskevat sitovat sopimukset toteutuvat tämän vuoden aikana. Hanke toteutetaan kiinteistöleasingilla, jossa toteuttajalla on kokonaisvastuu rakentamisesta. Kiekerössä toimii jatkossa omaan palvelutuotantoon perustuva arviointi- ja vastaanottoyksikkö sekä erityisen vaativan sijaishuollon yksikkö. Asiakaspaikkoja tulee yhteensä 12–14. 

Päätettiin tuottaa Sallan kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta maaliskuusta 2023 lähtien omana toimintana. Aiemmin palvelut tuottanut Attendo Oy on ilmoittanut lopettavansa palvelun tuottamisen, mutta jatkaa kevääseen saakka. Arvioiden mukaan palvelujen tarve on laskemassa noin 20 asiakkaasta noin 15 asiakkaaseen. Palveluiden tuottamiseksi omana toimintana täytyy perustaa 3-4 uutta toimea. 

Päätettiin jättää tutkimatta oikaisuvaatimukset, jotka koskivat kahden sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättämistä. Virat voidaan päättää jättää täyttämättä, vaikka ne ovat olleet julkisesti haettavana. Täyttämättä jättämisestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta. Lisäksi aluehallitus hylkäsi perusteettomana oikaisuvaatimuksen, joka koski sosiaalityöntekijän virkavalintaa. 

Hyväksyttiin pieniä muutoksia Rovaniemen kaupungin kanssa solmittaviin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen vuokrasopimuksiin. 

 

Lisätietoja: aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311 hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998    https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat 

Koristeellinen kuva. Aluehallituksen päätöksiä 13.12.2023 pidetystä kokouksesta
13.12.2023
Lähivuosien investointisuunnitelmissa on rakennuskohteita eri puolilla Lappia. Aluehallitus esittää...
Koristeellinen kuva.

Aluehallituksen päätöksiä 13.12.2023 pidetystä kokouksesta


Lähivuosien investointisuunnitelmissa on rakennuskohteita eri puolilla Lappia. Aluehallitus esittää korotuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin.