Lapin aluehallituksen päätöstiedote 16.8.2023 pidetystä kokouksesta
Aluehallitus hyväksyi vammaisten palvelujen perhehoidon toimintaohjeen. Muutoksia kotiin järjestettävien...

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 16.8.2023 pidetystä kokouksesta

16.8.2023

Lue lisää

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 16.8.2023 pidetystä kokouksesta

16.8.2023

Aluehallitus hyväksyi vammaisten palvelujen perhehoidon toimintaohjeen. Muutoksia kotiin järjestettävien palvelujen matkakorvauksiin.

Päätettiin esittää, että aluevaltuusto myöntää eron Kaisa Juusolle aluevaltuuston jäsenyydestä ja 3. varapuheenjohtajuudesta. Juuson tilalle aluevaltuustoon nousee Tuomas Koskiniemi (PS). Esitetään, että aluevaltuusto valitsee keskuudestaan uuden 3. varapuheenjohtajan.


Myönnettiin talousjohtaja Elisa Kusminille ero talousjohtajan virasta 18.9.2023 alkaen. Talousjohtajan virka laitetaan julkiseen hakumenettelyyn viipymättä. Talousjohtajan virkaa hoitaa 18.9.2023 alkaen taloussuunnittelupäällikkö Seija Voutilainen siihen asti, että uusi talousjohtaja on valittu. 


Hyväksyttiin rahamarkkinatalletusten ja määräaikaisten tilien käyttö kassaylijäämien sijoittamiseen. Hyvinvointialueen kassan tilanne vaihtelee merkittävästi kuukauden sisällä, mutta ajoittain tilillä on kassaylijäämää, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi matalariskisessä sijoittamisessa.


Hyväksyttiin Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n uusi osakassopimus. Yhtiö tuottaa osakkailleen muun muassa ateriapalveluja. Hyväksyttiin samalla Kolarin, Tervolan ja Ylitornion kuntien ottaminen yhtiöön uusina osakkeenomistajina. 


Muutettiin kolme perheohjaajan tointa viroiksi ja kolme palveluvastaavan tointa palveluvastaavan viroiksi syyskuusta alkaen. Muutoksista ei aiheudu kustannusvaikutuksia. 


Hylättiin oikaisuvaatimus, joka koski oppilas- ja opiskeluhuollon esihenkilön tehtävänkuvan laajentamista.


Asetettiin toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta. 

 

Hyväksyttiin yhteistyösopimus, jonka mukaan kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa toteutetaan yhdessä kuntien kanssa. Päätettiin pyytää kuntia nimeämään edustajansa palvelualuekohtaisiin yhteistyöryhmiin.


Merkittiin tiedoksi selvitys, joka koski mahdollisuutta tarjota työtoimintaan osallistuville pitkäaikaistyöttömille maksuton ateria hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyönä. Aiemmin osa kunnista on tarjonnut aterian ja osa ei. Esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen ja vammaisten työtoiminnan asiakkaat maksavat ateriansa itse. Maksuton ateria nostaisi kuntouttavan työtoiminnan kustannukset moninkertaisiksi nykyiseen verrattuna. Tänä vuonna aterioita olisi arvion mukaan noin 27000-29000 kappaletta. Lapin hyvinvointialue on jo aiemmin päättänyt maksaa kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville myös matkakorvauksia tavallisen kulukorvauksen tai toimintarahan lisäksi. 


Hyväksyttiin vammaisten palvelujen perhehoidon toimintaohje. Toimintaohje koskee toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Erillinen vammaispalvelujen perhehoidon ohje on tarpeen, jotta voidaan huomioida mahdollisimman hyvin muun muassa vammaisuuteen liittyvät erityistarpeet, itsemääräämisoikeus sekä itsenäisyyden ja kommunikaation tukeminen.


Päätettiin esittää, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyt tarkennukset vammaisten palvelujen asiakasmaksuihin. Jatkossa ryhmäkotimuotoisessa asumisessa ylläpitokorvaus olisi 30 euroa kuukaudessa ja asuntoryhmämuotoisessa asumisessa 20 euroa kuukaudessa. Jos asiakas maksaa koko ateriapäivän maksun, häntä ei enää laskutettaisi päivä- tai työtoiminnassa nautitusta lounaasta tai kahvista.


Päätettiin hyväksyä muutokset kotiin järjestettävien palvelujen palvelusetelien sääntökirjoihin. Muutokset koskevat kotihoidon, tukipalvelujen, henkilökohtaisen avun, lapsiperheiden kotipalvelun ja sijaisomaishoidon matkakustannusten korvauksien yhtenäistämistä. Jatkossa palveluntuottaja voi laskuttaa matkakustannuksia, jos edestakainen matka asiakkaan luo on yli 10 kilometriä. Korvauksen määrä on 0,53 euroa kilometriltä. Muutokset tulevat voimaan 1.9.2023 lähtien.


Hyväksyttiin alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen vapaan palvelusetelisääntökirja ja palvelusetelien arvot. Palveluseteli on tarkoitettu 6–15 tuntia kestävän vapaan järjestämiseen. Palveluntuottajalle maksetaan ajankohdasta riippuen 26-72 euroa tunnilta. Asiakkaan omavastuuosuus on aina kuitenkin enintään 11,6 euroa vuorokaudelta. Päätökset tulevat voimaan 1.9.2023 alkaen.


Merkittiin tiedoksi, että hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelut johtuivat hyvinvointialueen perustamisesta, jossa eri organisaatioiden toimintoja yhtenäistettiin uudeksi kokonaisuudeksi. Neuvottelut koskivat yhteensä 32 työntekijää tai viranhaltijaa. Yhtä lukuunottamatta kaikki neuvottelujen piirissä olleet työntekijät ovat työllistyneet hyvinvointialueen sisällä muihin tehtäviin.

 

Nimettiin pelastus- ja valmiuslautakunnan esittelijäksi pelastusjohtaja Markus Aarton lisäksi johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila. 

 

Lisätietoja

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  
Lisätietoja päätöksistä esityslistassa/pöytäkirjassa: https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

 

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 16.8.2023 pidetystä kokouksesta
16.8.2023
Aluehallitus hyväksyi vammaisten palvelujen perhehoidon toimintaohjeen. Muutoksia kotiin järjestettävien...

Lapin aluehallituksen päätöstiedote 16.8.2023 pidetystä kokouksesta


Aluehallitus hyväksyi vammaisten palvelujen perhehoidon toimintaohjeen. Muutoksia kotiin järjestettävien palvelujen matkakorvauksiin.