Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023
Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja...

Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023

17.5.2023

Lue lisää

Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023

17.5.2023

Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja työtoimintapalvelujen kilpailutuksia.

Lapin hyvinvointialue arvioi taloutta ja palvelujen nykytilannetta

Lapin aluehallitus hyväksyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja ministeriöille toimitettavat selvitykset sote- ja pelastuspalvelujen taloudesta ja palvelujen nykytilanteesta.

Selvityksen mukaan hyvinvointialue kokee haasteikseen muun muassa osaavan henkilöstön riittävyyden. Keskimääräistä paremmin Lappi taas kokee onnistuneensa muun muassa palvelujen yhdenvertaisuudessa, kuraattoripalvelujen riittävyydessä sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen monipuolisuudessa.

Ministeriöt ovat pyytäneet selvitykset kaikilta hyvinvointialueilta. Selvitys sisältää myös hyvinvointialueen investointisuunnitelman.

 

Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon

Lapin aluehallitus hyväksyi omalta osaltaan muutoksia hyvinvointialueen tämän vuoden talousarvioon. Suurimpia positiivisia muutoksia ovat viime vuodelta säästynyt 4,5 miljoonan euron valtion rahoitus sekä valtion rahoituksen niin sanottu kertakorvaus 23,9 miljoonaa euroa. Toisaalta muun muassa Mehiläinen Länsi-Pohjan ostopalveluihin on syksyllä jäänyt budjetoimatta noin 9 miljoonaa euroa, joka nyt lisätään talousarvioon. Muutosten myötä tämän vuoden arvioitu alijäämä pienentyisi 43 miljoonasta noin 32 miljoonaan euroon.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyisi muutokset.  

 

Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja työtoimintapalvelujen kilpailutuksia

Lapin hyvinvointialue kilpailuttaa kehitysvammaisten työtoiminnan järjestämisen Rovaniemellä, Torniossa, Simossa, Keminmaassa ja Kemissä. Palvelu kilpailutetaan vuosiksi 2024–2026, Kemiin vuosiksi 2025–2026. Hankinnan arvo on arviolta noin 4,5 miljoonaa euroa. Muilla paikkakunnilla hyvinvointialue järjestää palvelun pääosin omana toimintana.

Lisäksi hyvinvointialue käynnistää kilpailutuksen vammaisten asumispalvelujen järjestämisestä siltä osin, kun palvelun järjestäminen ei ole mahdollista hyvinvointialueen omana toimintana tai palveluseteillä. Kilpailutus koskee vuosia 2024–2027, ja hankinnan kokonaisarvo on arviolta noin 25 miljoonaa euroa.

Kilpailutusprosessin ajan Lapin hyvinvointialue ostaa Attendo Oy:lta suorahankintana vammaisten asumispalveluja Rovaniemellä, Kemissä, Keminmaalla ja Sallassa sekä päivätoimintapalveluja Keminmaassa ja Sallassa.

Lisäksi Lapin hyvinvointialue kilpailuttaa erikseen palvelujen järjestämisen Karigasniemelle kesäkuussa 2023 valmistuvaan asumispalveluyksikköön. Yksikköön on tulossa tiloja palveluasumisen, terveyspalvelujen ja SámiSosterin käyttöön. Kilpailutus koskee vuosia 2023–2027, ja hankinnan kokonaisarvoksi arvioidaan 5 miljoonaa euroa.

 

Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita

Aluehallitus käsitteli valtuustoaloitteita ja hyväksyi niihin annettavat vastaukset. Esimerkiksi hallintosäännön muuttamista koskeva aloite etenee niin, että hallintosäännön muutostarpeita selvitetään jo tämän vuoden aikana. Muut aloitteet koskivat muun muassa asiakastyytyväisyyden mittaamista, pelastussukeltajakoulutusta, mielenterveyspalveluja sekä sosiaalipäivystyksen järjestämistä päivystyksen yhteydessä.

 

Muita päätöksiä

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hyvinvointialueen varallisuuden hoidon perusteet. Varallisuuden hoito pitää sisällään kiinteistöt ja rakennukset, koneet ja laitteet sekä osakkeet ja osuudet. Varallisuuden hoidossa otetaan huomioon julkisyhteisöön kohdistuvat yhteiskunnalliset velvoitteet ja toimintaperiaatteet.

Aluehallitus muutti sosiaalipalvelujen kaksi koulukuraattorin tointa määräaikaisista vakituisiksi. Lisäksi turvallisuus- ja valmiuspalveluihin perustettiin kaksi määräaikaista valmiussuunnittelijan toimea.

Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuuston toimintasäännön. Nuorisovaltuusto tuo nuorten näkökulmaa hyvinvointialueen päätöksentekoon ja toimintaan.

Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2023.

Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että Lapin hyvinvointialue palauttaa Lapin sairaanhoitopiirin perimiä siirtoviivemaksuja sairaanhoitopiirin entisille jäsenkunnille. Siirtoviivemaksut tarkoittavat maksuja, joita jäsenkunnat ovat maksaneet sairaanhoitopiirille, jos kunnat eivät ole pystyneet vastaanottamaan sairaalasta kotiutettavia potilaita esimerkiksi vuodeosastoilleen.

Aluehallitus hyväksyi vastineen, jonka mukaan Lapin hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta korvata siirtoviivemaksuja, vaan niiden mahdollinen tasaaminen jäsenkuntien kesken on jäsenkuntien välinen asia.

Aluehallitus valtuutti lakiasiainjohtajan, henkilöstölakimiehen, sopimuslakimiehen, hallintolakimiehet sekä pelastusjohtajan käyttämään hyvinvointialueen puhevaltaa ja toimimaan hyvinvointialueen asiamiehenä tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan ohella.

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998

Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023
17.5.2023
Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja...

Aluehallituksen päätöksiä 17.5.2023


Aluehallitus esittää muutoksia tämän vuoden talousarvioon. Hyvinvointialue käynnistää asumis- ja työtoimintapalvelujen kilpailutuksia.