Aluehallituksen päätöstiedote 20.12.2023 pidetystä kokouksesta
Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin. Korotuksia omaishoidon tukeen ja...

Aluehallituksen päätöstiedote 20.12.2023 pidetystä kokouksesta

20.12.2023

Lue lisää
Koristeellinen kuva.

Aluehallituksen päätöstiedote 20.12.2023 pidetystä kokouksesta

20.12.2023

Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin. Korotuksia omaishoidon tukeen ja palveluseteleiden arvoon.

Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin

Aluehallitus vahvisti muutoksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saantiperusteisiin ja soveltamisohjeisiin. Jatkossa vammaispalvelulain mukaisia matkoja voi tehdä asuinkunnan ja asuinkunnan maantieteellisen lähikunnan alueella. Lähikuntia ovat Suomen alueella olevat kunnat.

Jatkossa vakiotaksin käyttöoikeus voidaan myöntää asiakkaalle, joka sitä välttämättä tarvitsee voidakseen matkustaa turvallisesti. Soveltamisohjeesta poistuu maininta, että kuljettajalla olisi velvollisuus vastata asiakkaan avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeesta, sekä viittaus "tuttuun kuljettajaan".

Kuljetuspalveluista korvataan vain kohtuulliset kustannukset. Kohtuullisuus arvioidaan tapauskohtaisesti yksilöllisen harkinnan ja matkan tarkoituksen perusteella.

 

Korotuksia omaishoidon tukeen

Aluehallitus hyväksyi korotuksia omaishoidon tuen hoitopalkkioihin vuoden 2024 alusta alkaen.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on jatkossa 461,99 euroa per kuukausi ja raskaan siirtymävaiheen hoitopalkkio vähintään 923,99 euroa per kuukausi. Hoitopalkkiot korottuvat vuoteen 2023 verrattuna 5,07 prosenttia.

Lapin hyvinvointialueen omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2024
  1.1.2023 1.1.2024
Maksuluokka 1 439,7 e / kk 461,99 e / kk
Maksuluokka 2 634 e / kk 666,14 e / kk
Maksuluokka 3 850 e / kk 893,1 e / kk
Erityismaksuluokka 1070 e / kk 1124,25 e / kk

Myös sijaisomaishoidon palkkioihin tehdään vastaava indeksikorotus. 

 

Korotuksia palveluseteleiden arvoon

Aluehallitus vahvisti korotuksia palveluseteleiden arvoihin vuoden 2024 alusta lähtien. Hyvinvointialue korottaa palveluseteleiden arvoa 5,5 prosentilla lukuun ottamatta kotihoidon palveluseteliä, jonka arvo on jatkossa 45 euroa per tunti. Vammaispalveluiden palvelusetelien arvoja tarkistetaan mahdollisesti myöhemmin.

 

Muita päätöksiä

Hyväksyttiin, että Anne Räisänen ottaa talousjohtajan viran vastaan 1.1.2024.

Myönnettiin ero nuorisovaltuuston jäsenyydestä Simon Topi Haapaniemelle, Kolarin Kaisa Haapapurolle ja Kemijärven Mili Kasuriselle. Tilalle nuorisovaltuustoon vahvistettiin Simosta Severi Ojanen, Kolarista Katja Haapapuro ja Kemijärveltä Viia Halonen.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski sosiaalisen luototuksen enimmäismäärän korottamista 5000 eurosta 15 000 euroon. Vastauksessa todetaan, että luoton enimmäismäärä kannattaisi nostaa 8000-10000 euroon.

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski selvitystä, voisiko sosiaalityöntekijöiden työaikaa sijoittaa osaksi poliisivoimia. Vastauksen mukaan sosiaalihuollon ammattilaiset työskentelevät yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa myös akuuteissa tilanteissa sosiaalipäivystyksen kautta. Koska sosiaalipalvelun tarvetta poliisin palveluissa esiintyy satunnaisesti, työntekijän säännöllinen resurssi ei ole tarkoituksenmukaista.

Päätettiin, että Rovaniemen kaupungin Neljän tuulen koulu voidaan rakentaa Lapin keskussairaalan kiinteistön alueelle. Määräala vuokrataan Rovaniemen kaupungille, ja sopimuksesta ja sen ehdoista päätetään myöhemmin erikseen.
Neljän tuulen koulu tarjoaa sairaalaopetusta perusopetusikäisille oppilaille. Tällä hetkellä koulu toimii keskussairaalan lähistöllä hyvinvointialueelta vuokratuissa tiloissa. Koulun tilat eivät vastaa kuitenkaan sen tarpeita. Päätöksen myötä esimerkiksi psykiatristen vuodeosastojen lapsi- ja nuorisoasiakkaille suunniteltua ulkoilu- ja leikkialuetta voidaan suunnitella yhdessä koulun kanssa. Tällöin hyvinvointialue ja Rovaniemen kaupunki voivat jakaa kustannuksia.

Perustettiin kaksi lääkintälaitemekaanikon toimea. Huolto- ja korjaustöitä on tarkoitus tehdä jatkossa enemmän omana toimintana ja säästää näin ostopalvelukustannuksissa.

Perustettiin Lapin keskussairaalaan kaksi röntgenhoitajan toimea. Tavoite on säästää kustannuksissa vähentämällä ostopalveluja ja lisäämällä magneettitutkimusten tekemistä omana toimintana.

Hyväksyttiin muutoksia alun perin Posion kunnan ja Coronarian solmimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sopimukseen sekä Tervolan kunnan ja Terveystalon solmimaan terveyspalveluiden sopimukseen. Sopimukset ovat siirtyneet Posion ja Tervolan kunnilta Lapin hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Päätettiin ostaa Simon kunnalta kymmenen kappaletta Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita 770 euroa kappale. Samalla hyväksyttiin yhtiön yhtiöjärjestys, osakassopimus ja sen muutossopimus. Oulunkaaren Työterveys voi tuottaa hyvinvointialueelle työterveyspalveluja Simon alueella, ja hyvinvointialueelle tulee myös paikka yhtiön hallitukseen.  

Päätettiin ostaa Muonion kunnalta Muonion Ruoka- ja Siivouspalvelut Oy:n 10 osaketta 500 eurolla per osake ja hyväksyä osaltaan yhtiön yhtiöjärjestys. Uusi perustettava yhtiö vastaa muun muassa Muonion alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden ja potilaiden ruokapalveluista. Lapin hyvinvointialueelle tulee 10 prosentin omistajuus ja yksi paikka yhtiön hallituksessa.  

Hyväksyttiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje.

Hyväksyttiin Pohjois-Suomen yhteistyöalueen konkreettisen yhteistyön valmistelun aloittaminen. Lapin hyvinvointialue on tunnistanut toimintoja, jotka se voisi järjestää tai tuottaa yhteistyössä muiden Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden eli Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan kanssa. Yhteisiä toimintoja voisivat olla esimerkiksi innovaatiotoiminta, digitaaliset palvelut sekä osa tietohallinnon palveluista.

 

Lisätietoja:

aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998  
https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

Koristeellinen kuva. Aluehallituksen päätöstiedote 20.12.2023 pidetystä kokouksesta
20.12.2023
Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin. Korotuksia omaishoidon tukeen ja...
Koristeellinen kuva.

Aluehallituksen päätöstiedote 20.12.2023 pidetystä kokouksesta


Tarkennuksia vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten saantiperusteisiin. Korotuksia omaishoidon tukeen ja palveluseteleiden arvoon.