Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023
Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.

Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023

3.5.2023

Lue lisää

Takaisin edelliselle sivulle

Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023

Kuvassa vaaleanpunaisella ja sinisellä taustalla Lapin hyvinvointialueen logo. Kuvassa lukee aluehallituksen päätöstiedote.

3.5.2023

Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.

Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan Lapin hyvinvointialueen ensimmäistä osavuosikatsausta. Lapin hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen. Hyvinvointialueen oikaistuksi alijäämäksi arvioidaan 5,9 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueella on alkuvuoden aikana ollut haasteita ostolaskujen käsittelyssä. Haasteet ovat johtuneet järjestelmämuutoksista, teknisistä ongelmista sekä uusista laskujenkäsittelyn käytänteistä.

Toiminnan tukea aluevaltuustoryhmille

Aluehallitus myöntää valtuustoryhmille toiminnan tukea. Valtuustoryhmien toiminnan tukea saa käyttää valtuustoryhmien sisäisen toiminnan kuluihin ja asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Tuen käytöstä raportoidaan tarkastuslautakuntaa.

Toiminnan tuki on vuodelle 2022 enintään 4 166,67 euroa jokaista valtuutettua kohden. Tukea myönnettiin seuraavasti: Keskustan valtuustoryhmä 26 823,79 euroa, SDP:n valtuustoryhmä 12 500 euroa, Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä 20 000 sekä Sitoutumattomien valtuustoryhmä 5 600 euroa. Muut valtuustoryhmät eivät hakeneet tukea. Valtuustoryhmien tulee tehdä välittömästi kirjallinen raportti tuen käytöstä tarkastuslautakunnalle.

Vuodelle 2023 tuki on 5 000 euroa ja sitä haetaan verkkolomakkeella. Vuoden 2023 tukihakemukset tulee tehdä toukokuun aikana.

Hyvinvointialue esittää valtionavustusta saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen

Hyvinvointialue hyväksyi esityksen saamelaiskäräjille valtionavustuksen käyttökohteista saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen. Valtionavustuksen käyttökohteiksi esitetään esimerkiksi saamenkielisten kylätyöntekijöiden, psykogeriatristen sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kotipalvelutyöntekijöiden henkilöstökustannuksia.

Valtion talousarviossa on vuodesta 2002 lähtien myönnetty erillinen valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaiskäräjät on pyytänyt Lapin hyvinvointialuetta toimittamaan 5.5.2023 mennessä vapaamuotoisen esityksen valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuodelle 2025.

Muita päätöksiä

Aluehallitus nimesi hyvinvointialueen ehdokkaat Rovaniemen Keskuspesula Oy:n, LapIT Oy:n, Lappica Oy:n, Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n, Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n ja Pellon Serviisi Oy:n hallituksiin.

Hyvinvointialueen toiminnassa on tullut tarve siirtää yksittäisiä hoitoalan työntekijöitä sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen toimialojen välillä. Aluehallitus päätti siirtää hoitotyön johtajalle oikeuden siirtää hoitoalan työntekijöitä toimialojen välillä.

Aluehallitus päätti hyödyntää työterveyshuollon palvelusopimusten optiovuoden ajalle 1.1.-31.12.2024. Optiovuosi antaa lisäaikaa hyvinvointialueen työterveyshuollon suunnitteluun, järjestelyyn ja organisointiin. Lapin hyvinvointialue on Lapin suurin työnantaja.

Aluehallitus vahvisti vammaispalvelulain mukaisten määrärahasidonnaisten tukitoimien soveltamisohjeen. Soveltamisohjeessa määritellään Lapin hyvinvointialueen määrärahasidonnaiset tukitoimet sekä vaatimukset tukitoimien saamiseksi. Soveltamisohjeessa on kuvailtu seuraavat tukitoimet: kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, liikkumisvälineet, ylimääräiset vaatetuskustannukset ja ylimääräiset erityisravintokustannukset.

Aluehallitus päätti perustaa valvontapäällikön viran sekä kuusi valvonnan asiantuntijan virkaa. Aluehallintovirastot ja Valvira sekä myös kunnat ovat valvoneet palvelujen toteutumista. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä valvonnan painopiste on siirtynyt hyvinvointialueen omavalvonnan vastuulle. Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat hyvinvointialueen omavalvonnan toteutumista.
 

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

Kuvassa vaaleanpunaisella ja sinisellä taustalla Lapin hyvinvointialueen logo. Kuvassa lukee aluehallituksen päätöstiedote. Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023
3.5.2023
Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.
Kuvassa vaaleanpunaisella ja sinisellä taustalla Lapin hyvinvointialueen logo. Kuvassa lukee aluehallituksen päätöstiedote.

Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023


Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.

Tuoreimmat ajankohtaiset H2

Tuoreimmat ajankohtaiset

Sisältöjulkaisija

 1. Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023
  Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.

  Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023

  3.5.2023

  Lue lisää

  Takaisin edelliselle sivulle

  Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023

  Kuvassa vaaleanpunaisella ja sinisellä taustalla Lapin hyvinvointialueen logo. Kuvassa lukee aluehallituksen päätöstiedote.

  3.5.2023

  Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.

  Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen

  Aluehallitus käsitteli kokouksessaan Lapin hyvinvointialueen ensimmäistä osavuosikatsausta. Lapin hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen. Hyvinvointialueen oikaistuksi alijäämäksi arvioidaan 5,9 miljoonaa euroa.

  Hyvinvointialueella on alkuvuoden aikana ollut haasteita ostolaskujen käsittelyssä. Haasteet ovat johtuneet järjestelmämuutoksista, teknisistä ongelmista sekä uusista laskujenkäsittelyn käytänteistä.

  Toiminnan tukea aluevaltuustoryhmille

  Aluehallitus myöntää valtuustoryhmille toiminnan tukea. Valtuustoryhmien toiminnan tukea saa käyttää valtuustoryhmien sisäisen toiminnan kuluihin ja asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Tuen käytöstä raportoidaan tarkastuslautakuntaa.

  Toiminnan tuki on vuodelle 2022 enintään 4 166,67 euroa jokaista valtuutettua kohden. Tukea myönnettiin seuraavasti: Keskustan valtuustoryhmä 26 823,79 euroa, SDP:n valtuustoryhmä 12 500 euroa, Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä 20 000 sekä Sitoutumattomien valtuustoryhmä 5 600 euroa. Muut valtuustoryhmät eivät hakeneet tukea. Valtuustoryhmien tulee tehdä välittömästi kirjallinen raportti tuen käytöstä tarkastuslautakunnalle.

  Vuodelle 2023 tuki on 5 000 euroa ja sitä haetaan verkkolomakkeella. Vuoden 2023 tukihakemukset tulee tehdä toukokuun aikana.

  Hyvinvointialue esittää valtionavustusta saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen

  Hyvinvointialue hyväksyi esityksen saamelaiskäräjille valtionavustuksen käyttökohteista saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen. Valtionavustuksen käyttökohteiksi esitetään esimerkiksi saamenkielisten kylätyöntekijöiden, psykogeriatristen sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kotipalvelutyöntekijöiden henkilöstökustannuksia.

  Valtion talousarviossa on vuodesta 2002 lähtien myönnetty erillinen valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaiskäräjät on pyytänyt Lapin hyvinvointialuetta toimittamaan 5.5.2023 mennessä vapaamuotoisen esityksen valtionavustuksen määrästä ja toimintokohteista saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuodelle 2025.

  Muita päätöksiä

  Aluehallitus nimesi hyvinvointialueen ehdokkaat Rovaniemen Keskuspesula Oy:n, LapIT Oy:n, Lappica Oy:n, Meri-Lapin kuntapalvelut Oy:n, Pohjois-Lapin Ruoka Oy:n ja Pellon Serviisi Oy:n hallituksiin.

  Hyvinvointialueen toiminnassa on tullut tarve siirtää yksittäisiä hoitoalan työntekijöitä sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen toimialojen välillä. Aluehallitus päätti siirtää hoitotyön johtajalle oikeuden siirtää hoitoalan työntekijöitä toimialojen välillä.

  Aluehallitus päätti hyödyntää työterveyshuollon palvelusopimusten optiovuoden ajalle 1.1.-31.12.2024. Optiovuosi antaa lisäaikaa hyvinvointialueen työterveyshuollon suunnitteluun, järjestelyyn ja organisointiin. Lapin hyvinvointialue on Lapin suurin työnantaja.

  Aluehallitus vahvisti vammaispalvelulain mukaisten määrärahasidonnaisten tukitoimien soveltamisohjeen. Soveltamisohjeessa määritellään Lapin hyvinvointialueen määrärahasidonnaiset tukitoimet sekä vaatimukset tukitoimien saamiseksi. Soveltamisohjeessa on kuvailtu seuraavat tukitoimet: kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, liikkumisvälineet, ylimääräiset vaatetuskustannukset ja ylimääräiset erityisravintokustannukset.

  Aluehallitus päätti perustaa valvontapäällikön viran sekä kuusi valvonnan asiantuntijan virkaa. Aluehallintovirastot ja Valvira sekä myös kunnat ovat valvoneet palvelujen toteutumista. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä valvonnan painopiste on siirtynyt hyvinvointialueen omavalvonnan vastuulle. Aluehallintovirasto ja Valvira valvovat hyvinvointialueen omavalvonnan toteutumista.
   

  Lisätietoja:
  aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311  
  hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 532 3998  

  Kuvassa vaaleanpunaisella ja sinisellä taustalla Lapin hyvinvointialueen logo. Kuvassa lukee aluehallituksen päätöstiedote. Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023
  3.5.2023
  Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.
  Kuvassa vaaleanpunaisella ja sinisellä taustalla Lapin hyvinvointialueen logo. Kuvassa lukee aluehallituksen päätöstiedote.

  Aluehallituksen päätöksiä 3.5.2023


  Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosineljännes oli alijäämäinen.

Kaikki ajankohtaiset - Nappi